Rusza kolejna edycja Programu wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB

Autor: UG Żukowo

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza kolejną edycję Programu wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na terenie Gminy Żukowo. Program zakłada dobrowolną współpracę zainteresowanych Uczestników z Gminą Żukowo we wspólnym utwardzaniu nawierzchni dróg gminnych płytami yomb.

Inicjatywy mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach drogowych stanowiących własność Gminy Żukowo – tj. drogach gminnych, posiadających użytek „dr”. Legitymowanie się przez Gminę Żukowo tytułem prawnym innym niż własność do nieruchomości, na której miałyby być realizowana inwestycja, wyklucza możliwość układania płyt w ramach niniejszego programu. Z uwagi na udział środków publicznych nie jest możliwe utwardzanie ciągów i dróg prywatnych oraz indywidualnych podjazdów na posesje.

Partycypacja w zakresie wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami Yomb może polegać na:

1) darowiźnie na rzecz Gminy Żukowo środków pieniężnych na podstawie umowy darowizny z poleceniem

2) darowiźnie na rzecz Gminy Żukowo samych płyt drogowych na podstawie umowy darowizny rzeczowej z poleceniem.

W ramach wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB dopuszcza się formę partycypacji polegającą na świadczeniu usługi układania płyt. Szczegółowe zasady będą każdorazowo określane w indywidualnie zawieranych umowach.

Preferowaną formą partycypacji jest darowizna środków pieniężnych na rzecz Gminy Żukowo tak, aby w drodze przetargu łącznie zamówić wszystkie płyty oraz aby wyłonić jedną firmę do ich układania.

W ramach niniejszej formy partycypacji Gmina Żukowo pokrywa ok. 60% całej inwestycji.

Minimalna wartość partycypacji w ramach danej inicjatywy to 152 płyty lub wielokrotność tej liczby lub odpowiednik kosztów zakupu 152 płyt lub wielokrotności tej liczby. Płyty będą układane, w osi drogi, na szerokości, co do zasady, minimum 4 metry.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 r.

Harmonogram Programu wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na terenie Gminy Żukowo w 2020 r. kształtuje się następująco:

  1. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 r.
  2. Zawarcie umów darowizny środków pieniężnych z poleceniem nastąpi nie później niż do dnia 31 maja 2020 r.
  3. Zawarcie umów darowizny rzeczowej z poleceniem nie później niż do dnia 31 maja 2020 r.
  4. Termin wpłaty darowizn określi każdorazowo umowa darowizny z poleceniem, jednak termin ten nie może być późniejszy niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
  5. Termin przekazania w drodze umowy darowizny rzeczowej z poleceniem płyt typu YOMB określi ww. umowa.
  6. Program zakłada realizację inwestycji, niezależnie od formy partycypacji nie później niż do dnia 28.12.2020 r. przy założeniu, że:

* warunki atmosferyczne pozwolą na realizację inwestycji przy zachowaniu reżimów technologicznych gwarantujących realizację inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną,

* Gmina Żukowo otrzymała wymaganą przepisami prawa zgodę na realizację danej inicjatywy,

*wykonawca prac posiada możliwości realizacyjne,

*nie zachodzi kolizja z planowaną realizacją inwestycji uzasadniająca odłożenie terminu realizacji inicjatywy z niniejszego programu do czasu jej zakończenia (np. planowana budowa kanalizacji).

W przypadku gdyby realizacja danej inicjatywy w roku 2020 okazała się niemożliwa, przekazane środki dedykowane wykonaniu danego konkretnego zadania zostaną zadysponowane na ten cel w roku następnym lub innym możliwym terminie, po ustaniu przyczyny przesunięcia terminu realizacji. Środki przekazane na utwardzenie danej drogi mogą być zadysponowane tylko na cel, co wynika z charakteru darowizny.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy regulamin wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na terenie Gminy Żukowo w 2020 r., wzory wniosków o przystąpienie do programu oraz druki niezbędne do zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje uzyskać można bezpośrednio w Referacie Komunalnym i Infrastruktury Drogowej (Urząd Gminy w Żukowie ul. Gdańska 48, pokój nr 16), kontakt:
tel. (58) 685-83-88, e-mail: a.dulas@zukowo.plw.czaja@zukowo.pl

Źródło: zukowo.pl

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.