KGW Chwaszczyno

Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie zostało założone w 1958 roku. Obecnie jest stowarzyszeniem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000195055.

Zadania KR KGW, jego strukturę i kompetencje poszczególnych organów reguluje statut z 16 grudnia 2016 r. oraz Regulamin Koła Gospodyń Wiejskich.

ZARZĄD KÓŁKA ROLNICZEGO KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W CHWASZCZYNIE:

1. Barbara Myszk-Herrmann – Prezes / Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 2002 roku

2. Aleksandra Nosel – Wiceprezes / Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 2014 roku

3. Joanna Gutowska – Skarbnik / Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 2002 roku

4. Magdalena Matwiejczyk – Sekretarz / Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 2015 roku

5. Danuta Jastrzębska – Członek Zarządu / Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 1996 roku

6. Ewa Madziąg – Członek Zarządu/ Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 2016 roku

7. Anna Barsowska – Członek Zarządu/ Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 1976 roku

Adres siedziby:

KR Koło Gospodyń Wiejskich

Ul. Żeromskiego 7
80-209 Chwaszczyno

tel: 697-909-479

e-mail: kgw@chwaszczyno.pl

Rok 2013 był pierwszym pełnym rokiem pracy nowego zarządu /wybranego podczas zebrania w dniu 17.10.2012 r. – skład w zakładce „zarząd”/.

Był to też dla naszego stowarzyszenia rok jubileuszu 55-lecia działalności.

W swej całorocznej pracy koło nie skupiało jednak swej uwagi tylko i wyłącznie na tym fakcie, ale bardzo aktywnie działało i to na wielu płaszczyznach, a mianowicie:

1. prezentacje i promocja koła:

   –   występ członkiń koła /zespół „Kaszubki” i Grupa kabaretowa/ podczas XIX Festynu Kultury Kaszubskiej

         i Religijnej w Gościcinie;

   –   wyjazd reprezentacji koła do Lubochni w woj. łódzkim na VI Lubocheński Festiwal Masła /na zaproszenie

         władz samorządowych gminy Lubochnia oraz powiatu tomaszowskiego/. Nasza reprezentacja w konkursie

       ubijania masła zajęła II miejsce.;

   –   prezentacja koła podczas Dni Kultury Kaszubskiej w Kartuzach /kwartet wokalny/– na zaproszenie władz

         powiatu kartuskiego. Podczas imprezy KGW Chwaszczyno otrzymało z rąk europosła Jana Kozłowskiego

       wyróżnienie za aktywną działalność;

   –   prezentacja bogatego programu artystycznego podczas IV Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie /zespół

       „Kaszubki”, Grupa Kabaretowa, Grupa Wokalna, Formacja Taneczna, Kółko Hafciarskie/.

   –   udział reprezentacji koła w III Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń i Innych Organizacji Kobiecych

       z Terenów Wiejskich w Licheniu;

   –   wywiad dla Radia Gdańsk – dotyczący 55-letniej pracy koła.

2. edukacja:

   –   realizacja kursu komputerowego /30 osób/ – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

         w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013;

   –   organizacja spotkania edukacyjnego na temat „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” – przy współpracy

       z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach ;

   –   wyjazd grupy członkiń koła do specjalistycznego gospodarstwa ogrodniczego p. Kalety /organizator UG

       Żukowo/;

   –   spotkanie ze specjalistkami braffitingu w salonie „Christelle” w Gdyni /10 osób/.

3. turnieje i konkursy:

   –   reprezentowanie gminy Żukowo /po zwycięstwie w X Turnieju Gminnym/ na szczeblu powiatu w III

         Powiatowym Turnieju KGW w Kartuzach. Koło zdobyło Grand Prix turnieju i tym samym stało się

         reprezentantem powiatu kartuskiego na szczeblu wojewódzkim;

   –   udział koła w X Wojewódzkim Turnieju KGW w Sztumie /I miejsce w konkurencji tanecznej za

         wykonanie układu flamenco/;

   –   udział reprezentacji koła w konkursie kulinarnym „Pomorskie Smaki” – konkurs miał miejsce podczas

       Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku /wyróżnienie za zupę brzadową/;

   –   udział członkiń w kolejnej edycji konkursu wewnętrznego koła na najciekawszy i najpiękniejszy ogród

       rozgrywany pod hasłem „Więcej owoców, warzyw i kwiatów” /laureatką konkursu w roku 2013 została

       p. Wiesława Samp/;

   –   udział koła w XI Gminnym Turnieju KGW gm. Żukowo /I miejsce w konkurencji taniec – koło wykonało

         kaszubski taniec ludowy „Mareszka”/.

4. turystyka i kultura:

   –   wyjazd na występy zespołów MAZOWSZE I ŚLĄSK /50 osób/. Występy odbywały się w Karolinie,

         w Mateczniku zespołu Mazowsze. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie muzeum zespołu;

   –   wyjazd na występ „Golec Orkiestry” /12 osób/ w sopockiej Operze Leśnej. Organizatorem wyjazdu był

         UG Żukowo oraz Komenda Gminna OSP.

   –   wycieczka jednodniowa /50 osób/ – Toruń;

   –   wycieczka 8-dniowa /50 osób/ – Dolny Śląsk, Karkonosze, Praga, Czeski Raj

   –   wyjazd na koncert słynnego rosyjskiego CHÓRU ALEKSANDROWA /15 osób/. Koncert miał miejsce

         w gdańskiej Ergo Arenie;

   –   udział koła w inicjowanym przez ks. proboszcza Piotra Grubę II Rodzinnym Spotkaniu z Kolędą w parafii

       Chwaszczyno. Celem spotkania jest przybliżenie nam historii powstania tych przepięknych utworów

       sakralnych oraz kontynuowanie starej tradycji wspólnego kolędowania.

5. praca społeczna i wolontaryjna koła:

   –   praca wolontaryjna członkiń podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Chwaszczynie;

   –   włączenie się w organizację i przygotowanie pieszej pielgrzymki do Sianowa;

   –   włączenie się w organizację IV Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie;

   –   wkład rzeczowy koła do paczek na święta Bożego Narodzenia dla dzieci z ubogich rodzin w naszej parafii

         /przygotowywanych przez parafialny zespół Caritas/;

   –   przygotowanie poczęstunku i zapewnienie noclegu dla gości – reprezentantek koła z gminy Lubochnia

         /woj. łódzkie/ – oraz otoczenie opieką całej grupy podczas ich dwukrotnego pobytu w Chwaszczynie

         /wrzesień i listopad/.

5. imprezy wewnętrzne koła:

   –   spotkanie członkiń koła z okazji Dnia Kobiet /restauracja Wanoga/;

   –   uroczystości jubileuszowe 55-lecia istnienia koła /Msza Św. w chwaszczyńskim kościele, a następnie

         poczęstunek i zabawa w restauracji Wanoga. W przeżywaniu tych radosnych chwil towarzyszyło nam

         spore grono zaproszonych gości/;

   –   spotkanie opłatkowe członkiń koła z udziałem zaproszonych gości /restauracja Wanoga/.

 

 

Tak jak w latach poprzednich – w roku 2013 członkinie KGW Chwaszczyno nadal realizowały się i rozwijały swoje pasje w działających w strukturach koła komórkach.

 

A tak prezentują się dokonania poszczególnych grup:

 

Zespół Wokalny „Kaszubki”:

– oprawa muzyczna kaszubskich Mszy Św., spotkań i uroczystości religijnych – 10-krotnie /Chwaszczyno,

   Gdańsk-Osowa, Wejherowo, Gniewino, Krosno k. Ornety /woj. warmińsko – mazurskie/ oraz Licheń /woj.

   wielkopolskie/;

– festyny – 5-krotnie /Chwaszczyno, Gościcino, Łebno, Krosno k. Ornety /woj. warmińsko – mazurskie/;

– przeglądy chórów i zespołów wokalnych – 2-krotnie /Żelistrzewo, Licheń w woj. wielkopolskim/;

– reprezentowanie KGW Chwaszczyno w turniejowej rywalizacji – 3-krotnie /Kartuzy, Sztum, Żukowo/.

Ponadto zespół gościł Męski Chór „Harmonia” z Wejherowa /chór zapewniał oprawę muzyczną kaszubskiej Mszy Św. w Chwaszczynie/, a także włączył się w przygotowanie poczęstunku dla parafian po uroczystości świecenia dzwonów do naszego nowego kościoła.

 

Kółko Hafciarskie:

– ekspozycje prac – 8-krotnie /Bojano, Gdańsk, Chwaszczyno, Żukowo, Kartuzy, Licheń w woj.

   wielkopolskim/;

– konkursy – /Linia – III miejsce T.Secke i wyróżnienie S.Rzeszewicz/;

– warsztaty hafciarskie /spotkanie z p. Edmundem Szymikowskim – znawcą sztuki haftu kaszubskiego/;

– prowadzenie zajęć lekcyjnych – 5-krotnie /SP w Rumi/;

– przekazanie prac na wystawy /Kraków, Lubochnia – woj.łódzkie, Moskwa – Rosja, Saint Junien – Francja,

   Wendelstein – Niemcy/;

– wykonanie stroju z motywami kaszubskimi na potrzeby XI Turnieju Gminnego KGW.

 

Grupa Kabaretowa:

W minionym roku grupa zaprezentowała się 4-krotnie, a mianowicie podczas:

– XIX Festynu Kultury Kaszubskiej i Religijnej w Gościcinie;

– IV Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie;

– spotkania autorskiego K. Jastrzębskiego w Przodkowie;

– inauguracji wystawy twórców kaszubskich w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejherowie.

 

Formacja Taneczna:

– reprezentowanie KGW Chwaszczyno w turniejowej rywalizacji /Kartuzy, Sztum, Żukowo/;

– występ podczas IV Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie.

 

Tak w historii koła zapisał się rok 2013. Więcej informacji i szczegółów znajduje się w zakładce aktualności.    

 

Danuta Jastrzębska

Rok 2014 – był 56-rokiem działalności naszej organizacji.

 

Był to dla naszego stowarzyszenia rok dużych i ważnych zmian – KGW Chwaszczyno zaczęło bowiem funkcjonować w oparciu o nowy Statut – opracowany przez kol. A.Myszk, zatwierdzony w dniu 17.07.2014 r. przez Walne Zebranie członkiń KGW w Chwaszczynie i zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.09.2014 r. /pełna treść dokumentu w zakładce –„Zarząd”/

 

W historii koła zapisał się jako kolejny rok aktywnej pracy członkiń, a mianowicie:

 

1. prezentacje i promocja koła:

 

 • wyjazd reprezentacji koła /zespół Kaszubki, przedstawicielki kółka hafciarskiego/ na Dolny Śląsk na Śląskie Święto Pieśni na Zamku Grodziec. Wyjazd odbył się na zaproszenie kasztelana zamku p. Zenona Bernackiego /20 osób/;
 • wyjazd licznej grupy członkiń koła /Zespół „Kaszubki”, Formacja Taneczna, przedstawicielki Kółka Hafciarskiego/ do Lubochni w woj. łódzkim na VI Lubocheński Festiwal Masła. Zaproszenie skierowały do nas władze samorządowe gminy Lubochnia i powiatu tomaszowskiego, a także zaprzyjaźnione z nami koło z Tarnowskiej Woli /28 osób/;
 • udział reprezentacji koła /Zespół „Kaszubki”, przedstawicielki Kółka Hafciarskiego oraz członkinie koła/ w IV Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu /34 osoby/;
 • występ członkiń koła /Grupy Kabaretowej/ podczas XX Festynu Kultury Kaszubskiej i Religijnej w Gościcinie;
 • występ członkiń koła /Zespołu „Kaszubki”/ podczas Wielkiego Festynu Rodzinnego, inaugurującego Dni Otwarte Funduszy Europejskich w woj. pomorskim, w 10-tą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Występ miał miejsce na zaproszenie Marszałka Województwa Pomorskiego p. Mieczyslawa Struka;
 • prezentacja bogatego programu artystycznego podczas V Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie /Zespół „Kaszubki”, Grupa Kabaretowa, Formacja Taneczna, Kółko Hafciarskie/;
 • prezentacja koła podczas VII Targów Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego „Witaj Jesień” w Kartuzach /Formacja Taneczna, Grupa Kabaretowa, Kółko Hafciarskie/;
 • prezentacja koła w gdyńskiej szkole salsy – Akademii Tańca i Ruchu „The Salsa Kings” /głównym celem spotkania było przybliżenie uczniom szkoły salsy kaszubskich tradycji i zwyczajów wielkanocnych oraz wspólne tworzenie pisanek/;
 • wywiad dotyczący pracy i osiągnięć koła dla kwartalnika „Modna Gospodyni” – redaktor. Karolina Kasperek. Prezentacji koła dokonał zarząd, członkinie kółka hafciarskiego oraz zespół Kaszubki;
 • wywiad dotyczący pracy i osiągnięć koła dla „Magazynu Kobiecego” – redaktor Ewa Wiśniewska. Prezentacji koła dokonał zarząd, przedstawicielki zespołu Kaszubki oraz kółka hafciarskiego.


2. edukacja:

 

 • przeprowadzenie warsztatów kulinarnych – „Poznajemy Kaszuby od Kuchni – zwyczaje i potrawy bożonarodzeniowe na Kaszubach”– w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni.


3. turnieje i konkursy:

 

 • udział członkiń w kolejnej edycji konkursu wewnętrznego koła, na najciekawszy i najpiękniejszy ogród, rozgrywany pod hasłem „Więcej owoców, warzyw i kwiatów” /laureatką konkursu w roku 2014 została p. Teresa Secke/;
 • udział koła w XII Gminnym Turnieju KGW gm. Żukowo /I miejsce w konkurencji taniec – reprezentacja wykonała taniec współczesny do utworu M.Jacksona „Thriller”/.


4. turystyka i kultura:

 

 • wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „CHŁOPI” na podstawie powieści Władysława Reymonta;
 • wycieczka 1-dniowa na przejazd koleją drezynową na trasie Kolbudy – Niestępowo /48 osób/;
 • wycieczka 7-dniowa – Ziemia Świętokrzyska /49 osób/;
 • wyjazd na koncert zespołu KOMBII – organizator UG Żukowo.


5. praca społeczna i wolontaryjna koła:

 

 • włączenie się w organizację i przygotowanie pieszej pielgrzymki do Sianowa;
 • przygotowanie poczęstunku dla pieszej pielgrzymki z Gdyni do Częstochowy /dzięki wsparciu sponsorów oraz z udziałem naszego wkładu własnego/;
 • włączenie się w organizację V Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie;


6. imprezy wewnętrzne koła:

 

 • spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Restauracji Wanoga. Podczas spotkania wielu cennych porad udzieliły nam zaproszone dietetyczka i instruktorka fitness;
 • spotkanie opłatkowe członkiń koła /restauracja Orchidea-R/.

Tak jak w latach poprzednich – w roku 2014 członkinie KGW Chwaszczyno nadal realizowały się i rozwijały swoje pasje w działających w strukturach koła komórkach.

 

A tak prezentują się dokonania poszczególnych grup:

 

Zespół Wokalny „Kaszubki”:

 

 • oprawa muzyczna kaszubskich Mszy Św., spotkań i uroczystości religijnych – 10-krotnie /Chwaszczyno, Gdańsk-Osowa, Wejherowo/;
 • występy podczas festynów – 2-krotnie /Chwaszczyno, Gdańsk/;
 • prezentacja zespołu podczas dożynek gminnych w gminie Przywidz;
 • przeglądy chórów i zespołów wokalnych – 3-krotnie /Gniewino, Dębogórze i Licheń w woj. wielkopolskim, gdzie zespół zajął III miejsce w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych z Terenów Wiejskich/;
 • prezentacja zespołu na Dolnym Śląsku podczas Śląskiego Święta Pieśni na Zamku Grodziec;
 • reprezentowanie KGW Chwaszczyno podczas VII Lubocheńskiego Festiwalu Masła w Lubochni w woj. Łódzkim;
 • prezentacje zespołu podczas imprez środowiskowych – 4-krotnie /Reda, Kielno, Chwaszczyno/;
 • prezentacja podczas imprezy wewnętrznej zespołu.

 

Pozostałe wydarzenia w życiu zespołu:

 • uczestniczenie delegacji zespołu w obchodach jubileuszowych trzech członków Rady Chórów Kaszubskich /5-lecia Chóru „Strzelenka „ z Tuchomia, 10-lecia Zespołu Folklorystycznego „Nadolanie” z Nadola, 20-lecia Chóru „Lutnia” z Luzina/;
 • przygotowanie poczęstunku i goszczenie Chóru „Harmonia” z Żukowa /chór zapewniał oprawę muzyczną kaszubskiej Mszy Św. w Chwaszczynie/.

 

Kółko Hafciarskie:

 

 • ekspozycje prac – 6-krotnie /Chwaszczyno, Żukowo, Kartuzy, Dolny Śląsk – Zamek Grodziec/;
 • konkursy – 2-krotnie /XIX Konkurs Haftu Kaszubskiego w Linii – I miejsce z wyróżnieniem przyznanym przez Pierwszą Damę p. Annę Komorowską dla p. K.Korycińskiej, III miejsce dla p. A.Barsowskiej i W. Krzymińskiej, wyróżnienie dla p. M.Dunst oraz I miejsce dla startującej w konkursie w kategorii dzieci szkoły podstawowej – W.Czerniawskiej, uczennicy SP w Chwaszczynie; Ogólnopolski Konkurs Rękodzieła Artystycznego w Licheniu – I miejsce (ocenie podlegała całość ekspozycji)/;
 • reprezentowanie KGW Chwaszczyno podczas VII Lubocheńskiego Festiwalu Masła w Lubochni w woj. łódzkim;
 • udział w programie „Gość Dnia” gdańskiego ośrodka TVP /A.Barsowska i S.Rzeszewicz/.
 • przekazanie prac na wystawy /Saint Junien – Francja, Wendelstein – Niemcy/;

 

Grupa Kabaretowa:

 

 • występ podczas XX Festynu Kultury Kaszubskiej i Religijnej w Gościcinie /prezentacja trzech scenek/;
 • występ podczas V Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie /dwie scenki/;
 • prezentacja grupy podczas VII Targów Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego „Witaj Jesień” w Kartuzach;
 • występ podczas imprezy prywatnej /jubileusz urodzin/ w Szymbarku.

 

Formacja Taneczna:

 

 • reprezentowanie KGW Chwaszczyno w turniejowej rywalizacji /Żukowo/;
 • prezentacja poza konkursem podczas XII Turnieju KGW w Żukowie;
 • reprezentowanie KGW Chwaszczyno podczas VII Lubocheńskiego Festiwalu Masła w Lubochni w woj. łódzkim;
 • występ podczas V Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie;
 • występ podczas Festynu Kaszubskiego w Baninie;
 • prezentacja podczas VII Targów Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego „Witaj Jesień” w Kartuzach.

W grudniu 2014 Formacja Taneczna KGW Chwaszczyno sformalizowała się i przybrała nazwę „Rosa” /róża/.

 

Tak przedstawia się całokształt dokonań członkiń koła w roku 2014.

Danuta Jastrzębska

Rok 2015 – był 57-rokiem działalności naszej organizacji.

 

W historii KGW Chwaszczyno zapisał się jako kolejny rok aktywnej pracy członkiń, a mianowicie:

 

1. prezentacje i promocja koła:

 • promocja kultury Kaszub i gminy Żukowo na Dolnym Śląsku /występ zespołu KASZUBKI na Zamku Grodziec k. Zagrodna/;
 • promocja kultury Kaszub i gminy Żukowo w Wielkopolsce /występ zespołu KASZUBKI w Niechanowie k.Gniezna/;
 • promocja Gminy Żukowo w Saint Junien we Francji podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego /wyjazd zorganizowany przez UG Żukowo. Koło reprezentowały Justyna Szumlas i Krystyna Piernicka/;
 • prezentacja koła przed kamerami gdańskiego ośrodka TVP – program red. Karoliny Raszei „TEDË JO” /zespół „Kaszubki”, formacja taneczna „Rosa”, kółko hafciarskie, grupa kabaretowa/;
 • prezentacja koła podczas II Sabatu Kaszubskiego w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie /zespół „Kaszubki”, formacja taneczna „Rosa”, grupa kabaretowa/;
 • występ członkiń koła /Zespół „Kaszubki” i Grupa Kabaretowa/ podczas spotkania  z okazji Dnia Kobiet dla członkiń KGW z terenu gm. Szemud w Kielnie;
 • prezentacja haftu kaszubskiego w programie TVP Gdańsk „Panorama Dnia” /przedstawicielki kółka hafciarskiego – Salomea Rzeszewicz i Wanda Krzymińska/;
 • prezentacja tradycyjnych potraw kuchni kaszubskiej na kampusie Uniwersytetu Gdańskiego, w ramach projektu „Kaszubskie smaki na kampusie” /Barbara Myszk – Herrmann, Anna Tesmer, Teresa Młyńska, Aleksandra Nosel/;
 • prezentacja koła podczas festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Chwaszczynie /Zespół „Kaszubki”, formacja taneczna „Rosa”/;
 • prezentacja koła podczas Dożynek Parafialnych/VI Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie /Zespół „Kaszubki”, Grupa Kabaretowa, Formacja Taneczna „Rosa”, Kółko Hafciarskie, stoisko kulinarne oraz pokaz pieczenia chleba w wykonaniu Aleksandry Nosel/;
 • prezentacja koła podczas XII Dni  Powiatu Kartuskiego w Chmielnie /formacja taneczna „Rosa”, kółko hafciarskie/;
 • prezentacja koła podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie /formacja taneczna „Rosa”, kółko hafciarskie, grupa kabaretowa/;
 • wywiad dotyczący pracy i osiągnięć koła dla Magazynu Nowoczesnego Rolnika „Strefa Agro”. Wywiadu udzieliła Barbara Myszk-Herrmann;
 • wywiad dotyczący pracy i osiągnięć koła dla ogólnopolskiego portalu KGW „Moje KGW” – redaktor. Ewa Łusiak. Prezentacji koła dokonał zarząd, członkinie kółka hafciarskiego oraz zespół „Kaszubki”;
 • wywiad dotyczący pracy KGW Chwaszczyno dla ogólnopolskiego wydania „Gościa Niedzielnego” – redaktor Agata Puścikowska. Wywiadu udzieliła Danuta Jastrzębska.
 • publikacja opracowanych przez nasze członkinie materiałów w wydawnictwie „Moje KGW”. Materiał dotyczący prezentacji ogólnej KGW Chwaszczyno – autorstwa Danuty Jastrzębskiej, materiał dotyczący haftu kaszubskiego i chwaszczyńskiego – autorstwa Salomei Rzeszewicz. Przygotowany przez nasze koleżanki materiał został zamieszczony również na ogólnopolskim portalu KGW;
 • ukazanie się obszernego materiału o KGW Chwaszczyno w marcowym numerze miesięcznika „Pomerania”. Artykuł autorstwa Tomasza Fopke.

2. edukacja:

 • warsztaty rękodzieła artystycznego – edycja wiosenna temat przewodni  „Wielkanoc”, edycja jesienna temat przewodni „Boże Narodzenie/17 osób/.
 • kurs języka kaszubskiego /wykładowca Tomasz Fopke/ – w zajęciach uczestniczyło 27 osób.

3. turnieje i konkursy:

 • udział członkiń w kolejnej edycji konkursu wewnętrznego koła, na najciekawszy i najpiękniejszy ogród, rozgrywany pod hasłem „Więcej owoców, warzyw i kwiatów” /laureatką konkursu w roku 2015 została p. Elżbieta Połom/;
 • udział koła w XIII Gminnym Turnieju KGW gm. Żukowo /Grand Prix/.

4. turystyka i kultura:

 • wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „GREASE” /17 osób/;
 • wycieczka 2-dniowa – Ziemia Pomorska /51 osób/;
 • wycieczka 8-dniowa – Kotlina Kłodzka i Czechy /49 osób/.

5. praca społeczna i wolontaryjna koła:

 • włączenie się koła w przygotowanie poczęstunku dla uczestników Orszaku Trzech Króli w Żukowie;
 • włączenie się w organizację i przygotowanie pieszej pielgrzymki do Sianowa;
 • włączenie się w organizację Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Chwaszczynie;
 • włączenie się w organizację Dożynek Parafialnych, połączonych z VI Festynem Kaszubskim w Chwaszczynie;
 • zaangażowanie się w organizację uroczystości odsłonięcia i poświęcenia odnowionego obelisku, poświęconego ofiarom II wojny światowej z Gromady Chwaszczyno.
 • rozpoczęcie współpracy KGW Chwaszczyno z  wydawnictwem „CHWASZCZYNO.PL” /członkinie koła – Danuta Jastrzębska, Barbara Myszk – Herrmann, Agnieszka Myszk/

6. imprezy wewnętrzne koła:

 • spotkanie z okazji Dnia Kobiet /Remiza OSP Chwaszczyno/;
 • spotkanie opłatkowe członkiń koła /restauracja Orchidea-R/.

Tak jak w latach poprzednich – w roku 2015 członkinie KGW Chwaszczyno nadal realizowały się i rozwijały swoje pasje w działających w strukturach koła komórkach.

A tak prezentują się dokonania poszczególnych grup:

Zespół Wokalny „Kaszubki”:

 • oprawa muzyczna kaszubskich Mszy Św. i uroczystości religijnych – 10-krotnie /Chwaszczyno, Gdańsk-Osowa, Sopot, Mściszewice, Wejherowo/;
 • występ podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Chwaszczynie/;
 • prezentacja zespołu podczas Dożynek  Parafialnych/VI Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie;
 • przeglądy chórów i zespołów wokalnych – 2-krotnie /XIII Zjazd Kaszubskich Śpiewaków w Kosakowie; XII Ogólnopolski Festiwal Folklorystyczny „Krajobrazy Sceny Ludowej” w Czarnem k. Szczecinka. Festiwal miał charakter konkursu. Udział  w festiwalu przyniósł zespołowi duży sukces, a mianowicie III miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych. Jest to dla KASZUBEK spore osiągnięcie, ponieważ w konkursie w tej kategorii brało udział 25 zespołów z terenu całej Polski/;
 • promocja regionu Kaszub poza woj. pomorskim  – 2-krotnie  /prezentacja zespołu na Dolnym Śląsku podczas imprezy promującej dolnośląskie pszczelarstwo –  „Święta Kwitnących Lip” na Zamku Grodziec; występ zespołu w Niechanowie k. Gniezna /woj. wielkopolskie/ podczas III Przeglądu Zespołów Wokalnych z Terenu Wielkopolski/;
 • prezentacje zespołu podczas imprez środowiskowych – 4-krotnie /”Spotkanie z Kulturą Kaszub” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni; Spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla członkiń KGW z terenu gm. Szemud w Kielnie; Uroczystość poświęcenia odnowionego obelisku postawionego ku pamięci mieszkańców Gromady Chwaszczyno, poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej w     Chwaszczynie; Jarmark Bożonarodzeniowy w Żukowie/;
 • prezentacje podczas imprez okolicznościowych – 2-krotnie /Kielno; Skoczkowo /gm. Sulęczyno/;
 • reprezentowanie KGW Chwaszczyno – 2-krotnie /prezentacja przed kamerami gdańskiego ośrodka TVP – nagranie materiału do programu red. Karoliny Raszei „TEDË JO”; II Sabat Kaszubski w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie/;
 • nagranie płyty z kolędami kaszubskimi autorstwa twórców z Chwaszczyna „Kolędy z Kaszub – Chwaszczińskô Kòlãda”.

Pozostałe wydarzenia w życiu zespołu:

 • udział delegacji zespołu w imprezie promocyjnej „Śpiewnika Kaszubskiego” p. Marzeny Graczyk w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie;
 • organizacja /przygotowanie poczęstunku/ spotkania opłatkowego dla członków Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Chwaszczynie;
 • przygotowanie poczęstunku dla uczestników pieszej pielgrzymki z Oliwy do Wejherowa;
 • promocja płyty „Kolędy z Kaszub – Chwaszczińskô Kòlãda” – wywiad dla Radia KASZËBE /D.Jastrzębska/, publikacje w mediach lokalnych, gminnych i powiatowych /portale internetowe, wydawnictwa prasowe/.

Kółko Hafciarskie:

 • ekspozycje prac – 5-krotnie /Dożynki Parafialne/VI Festyn Kaszubski w Chwaszczynie; pokonkursowa wystawa prac w Żukowie; Muzeum Kaszubskie w Kartuzach; XII Dni Powiatu Kartuskiego w Chmielnie; Dożynki Gminne w Szemudzie/;
 • ekspozycje prac połączone z wykładami na temat haftu kaszubskiego – 2-krotnie /Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gdańsku – Osowej; Przedszkole SMOCZEK w Chwaszczynie/;
 • udział w XX Konkursie Haftu Kaszubskiego w Linii /II miejsce dla pań: Anny Bardowskiej, Marii Dunst, Wandy Krzymińskiej i Salomei Rzeszewicz; wyróżnienie dla pani Ireny Płottke/;
 • reprezentowanie KGW Chwaszczyno – 2-krotnie /ekspozycja prac przed kamerami gdańskiego ośrodka TVP – nagranie materiału do programu red. Karoliny Raszei „TEDË JO”; ekspozycja prac na potrzeby prezentacji koła dla portalu „Moje KGW”/;
 • udział w programie TVP Gdańsk „Panorama Dnia” – prezentacja haftu kaszubskiego oraz rozmowa o tradycjach  wielkanocnych Kaszub.
 • wystawa prac w Saint Junien we Francji.

 

Grupa Kabaretowa:

 • reprezentowanie KGW Chwaszczyno – 2-krotnie /występ przed przed kamerami gdańskiego ośrodka TVP – nagranie materiału do programu red. Karoliny Raszei „TEDË JO”; występ podczas II Sabatu Kaszubskiego w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie/;
 • występ podczas spotkania z okazji Dnia Kobiet członkiń KGW gminy Szemud w Kielnie /dwie scenki/;
 • prezentacja grupy podczas Dożynek Parafialnych/VI Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie;
 • występ podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie.

Formacja Taneczna „Rosa”:

 • reprezentowanie KGW Chwaszczyno – 3-krotnie /występ przed przed kamerami gdańskiego ośrodka TVP – nagranie materiału do programu red. Karoliny Raszei „TEDË JO”; występ podczas II Sabatu Kaszubskiego w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie/;  reprezentowanie koła  w turniejowej konkurencji „taniec” XIII-go Gminnego Turnieju KGW w Żukowie/;
 • udział w precastingu do programu „Mam Talent” stacji telewizyjnej TVN;
 • prezentacja podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Chwaszczynie;
 • prezentacja podczas XII Dni Powiatu Kartuskiego w Chmielnie;
 • występ podczas Dożynek Parafialnych/VI Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie;
 • występ podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie.

 

Danuta jastrzębska

Rok 2016 – był 58-rokiem działalności naszej organizacji.

W historii KGW Chwaszczyno zapisał się szczególnie – jako kolejny rok aktywnej pracy /niejednokrotnie zauważanej i nagradzanej/, a mianowicie:

1. prezentacje i promocja koła:

 • prezentacja kultury Kaszub podczas I Międzynarodowego Festiwalu Artystycznego Krajów Regionu Karpackiego „Karpatskij Prostir” /”Carpathian Space”/ w Iwanofrankiwsku /dawny Stanisławów/ na Ukrainie /prezentacja wokalno-instrumentalna, ekspozycja haftu, warsztaty kulinarne. Prezes koła – Barbara Myszk-Herrmann – otrzymała z rąk organizatorów wyróżnienie „dla lidera grupy KGW Chwaszczyno”/;
 • promocja kultury Kaszub i gminy Żukowo na Dolnym Śląsku /występ zespołu KASZUBKI na Zamku Grodziec k. Zagrodna oraz w Gminie Pielgrzymka/;
 • promocja kultury Kaszub i gminy Żukowo w Wielkopolsce /występ zespołu KASZUBKI w Licheniu/;
 • promocja kultury Kaszub i gminy Żukowo na Ziemi Świętokrzyskiej /występ zespołu KASZUBKI w Tokarni/;
 • promocja kultury Kaszub i gminy Żukowo na Mazowszu /występ zespołu KASZUBKI w Warszawie/
 • promocja kultury Kaszub i gminy Żukowo na Ziemi Kujawsko-Pomorskiej – Festiwal Trzech Kultur „Kaszuby, Kujawy, Kociewie – po sąsiedzku” w Janiej Górze k. Świecia /prezentacja koła – zespół „Kaszubki”, formacja taneczna „Rosa”, kółko hafciarskie, grupa kabaretowa, konkurs kulinarny – Aleksandra Nosel i Anna Tesmer. Podczas festiwalu miał również miejsce konkurs na „Najciekawsze stoisko odzwierciedlające 150 lat tradycji KGW. Nasze stoisko w oczach jury zyskało najwięcej uznania, co wyrażono przyznaniem nam I miejsca/;
 • promocja Gminy Żukowo w Saint Junien we Francji z okazji 15-lecia podpisania umowy partnerskiej /wyjazd zorganizowany przez UG Żukowo. Koło reprezentowały Barbara Myszk-Herrrmann i Jolanta Wiercińska/;
 • promocja Gminy Żukowo w Wendelstein w Niemczech podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego / wyjazd zorganizowany przez UG Żukowo. Koło reprezentowała Krystyna Piernicka/;
 • promocja Gminy Żukowo w Gminie Świdnica /wyjazd zorganizowany przez UG Żukowo. Koło reprezentowały: Teresa Makurat, Danuta Jastrzębska, Irena Dunst, Zofia Klein/;
 • prezentacja koła podczas Wojewódzkich Obchodów 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich w Pelplinie, połączonych z I Pomorskim Festynem Myśliwskim /Zespół „KASZUBKI”, kółko hafciarskie; W ramach imprezy miał miejsce konkurs kulinarny na „Potrawę z dziczyzny” – koło reprezentowały: Anna Tesmer, Aleksandra Nosel/;
 • prezentacja koła podczas XV Ogólnopolskiego Zlotu Zabytkowych Mercedesów STARDRIVE w Kartuzach /Zespół „KASZUBKI”, formacja taneczna „Rosa”, kółko hafciarskie, stoisko kulinarne/;
 • prezentacja koła podczas XXII Festynu Kultury Kaszubskiej i Religijnej w Gościcinie /Formacja Taneczna „ROSA”, Zespół „KASZUBKI”, kółko hafciarskie/;
 • prezentacja tradycyjnych potraw kuchni kaszubskiej – temat przewodni warsztatów „Wigilia na Kaszubach” w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni /Aleksandra Nosel, Anna Tesmer, Teresa Młyńska, Małgorzata Cyrocka, Stanisława Brucka/;
 • prezentacja koła podczas Kiermaszu Świątecznego w „ERGO Hestii” w Gdańsku /Krystyna Piernicka, Anna Petkiewicz, Agnieszka Szerszon/;
 • prezentacja koła podczas Dożynek Parafialnych/VI Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie /Zespół „Kaszubki”, Grupa Kabaretowa, Formacja Taneczna „Rosa”, Kółko Hafciarskie, stoisko kulinarne/;
 • wywiad i udział /rozmowa przez telefon/ w audycji „na żywo” – „Damska Torebka” I-go Programu Polskiego Radia, dotyczący pracy koła. Z prowadzącymi audycję Mirą Jankowską, Martą Januszewską i Agatą Puścikowską rozmawiała Danuta Jastrzębska;
 • wywiad dotyczący pracy i osiągnięć koła dla Radia Słupsk. Wywiadu udzieliła Barbara Myszk-Herrmann;
 • wywiad dotyczący działalności koła dla portalu „Forum Pomorskie” – red. Antoni Filipowski. Wywiadu udzieliła Barbara Myszk-Herrmann;
 • wywiad dotyczący tradycji dożynkowych dla Radia Gdańsk – redaktor Tomasz Galiński. Wywiadu udzieliła Barbara Myszk-Herrmann;
 • wywiad dotyczący pracy i osiągnięć koła dla gazety lokalnej „Kurier Kaszubski”. Wywiadu udzieliła Barbara Myszk-Herrmann;
 • wywiady dotyczące tradycji bożonarodzeniowych na Kaszubach dla: Radia Gdańsk /red Ewelina Potocka, program „Kulinaria”/. Z p. redaktor rozmawiały: Barbara Myszk-Herrmann i Aleksandra Nosel; oraz dla Radia Plus – wywiadu udzieliły: Teresa Makurat, Barbara Myszk-Herrmann i Aleksandra Nosel.

2. edukacja:

 •  warsztaty rękodzieła artystycznego – „Wikliniarstwo” /w warsztatach uczestniczyły członkinie koła oraz mieszkańcy Chwaszczyna/.

3. turnieje i konkursy:

 • udział koła w Powiatowym Turnieju KGW w Stężycy /Grand Prix/;
 • udział koła w Wojewódzkim Turnieju KGW w Jezierzycach /I miejsce w konkurencji „taniec”/;
 • udział koła w XIV Gminnym Turnieju KGW gm. Żukowo /I miejsce w konkurencji „taniec”/;
 • udział członkiń w kolejnej edycji konkursu wewnętrznego koła, na najciekawszy i najpiękniejszy ogród, rozgrywany pod hasłem „Więcej owoców, warzyw i kwiatów” /laureatką konkursu w roku 2016 została p. Ewa Madziąg/.

4. turystyka i kultura:

 • wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „GHOST” /21 osób/;
 • wycieczka 2-dniowa – Kurpie /50 osób/;
 • wycieczka 6-dniowa – Mazury i Suwalszczyzna /47 osób/.

5. praca społeczna i wolontaryjna koła:

 • przygotowanie poczęstunku /przy wsparciu sponsorów i darczyńców/ dla uczestników Pieszej Pielgrzymki z Gdyni do Częstochowy i Krakowa /8 osób/;
 • włączenie się w organizację i przygotowanie pieszej pielgrzymki do Sianowa;
 • włączenie się w organizację Dożynek Parafialnych, połączonych z VII Festynem Kaszubskim w Chwaszczynie /wykonanie wieńca dożynkowego, wykonanie elementów dekorujących naszą wieś, przygotowanie stoiska gastronomicznego/;
 • współpraca KGW Chwaszczyno z wydawnictwem „CHWASZCZYNO.PL” /członkinie koła – Danuta Jastrzębska, Barbara Myszk – Herrmann, Agnieszka Myszk/;
 • udział przedstawicielek koła w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym opracowania „Monografii Parafii Chwaszczyno”.

6. imprezy wewnętrzne koła:

 • spotkanie opłatkowe członkiń koła /Remiza OSP Chwaszczyno/.

Tak jak w latach poprzednich – w roku 2016 członkinie KGW Chwaszczyno nadal realizowały się i rozwijały swoje pasje w działających w strukturach koła sekcjach.

A tak prezentują się dokonania poszczególnych grup:

Zespół Wokalny „KASZUBKI”:

 

 • promocja regionu Kaszub poza woj. pomorskim – 4-krotnie /prezentacja zespołu na Dolnym Śląsku podczas XXI Międzynarodowej Biesiady Zespołów Kresowych na Dolnym Śląsku /Zamek Grodziec i Gmina Pielgrzymka/; prezentacja zespołu na Ziemi Świętokrzyskiej podczas „Święta Chleba” w Muzeum Wsi Kieleckiej – Skansenie w Tokarni; prezentacja zespołu w Wielkopolsce podczas Jarmarku Kulturowego w Licheniu; prezentacja zespołu na Mazowszu – w Pałacu Prezydenckim w Warszawie podczas spotkania z Pierwszą Damą p. Agatą Kornhauser-Dudą „Tradycja jest Kobietą”/;
 • prezentacje zespołu w woj. pomorskim – 5-krotnie /Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół im. A.Mickiewicza w Chwaszczynie; Dożynki Parafialne/VII Festyn Kaszubski w Chwaszczynie; Festyn Ewangelizacyjny – z udziałem uczestników XXXI Światowych Dni Młodzieży – w Dworku Oleńka w Tuchomiu; Impreza Integracyjna „Fundamenty Dobrego Sąsiedztwa” w Lisewu k.Kolbud; II Ultramaraton „Kaszubska Poniewierka” – punkt w Skrzeszewie /oprawa muzyczna/;
 • reprezentowanie KGW Chwaszczyno – 5-krotnie / XV Ogólnopolski Zlot Zabytkowych Mercedesów STAR-DRIVE w Kartuzach; Wojewódzkie Obchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich w Pelplinie, połączone z I Pomorskim Festynem Myśliwskim; XXII Festyn Kultury Kaszubskiej i Religijnej w Gościcinie; Festiwal Trzech Kultur „Kaszuby, Kujawy, Kociewie – po sąsiedzku” w Janiej Górze k. Świecia /woj. kujawsko-pomorskie/; udział części zespołu – 5-osób – w I Międzynarodowym Festiwalu Artystycznym Krajów Regionu Karpackiego „Karpatskij Prostir” /”Carpathian Space”/ w Iwanofrankiwsku /dawny Stanisławów/ na Ukrainie;
 • przeglądy chórów i zespołów wokalnych – 2-krotnie /VI Ogólnopolski Przegląd Zespołów Artystycznych /Folklorystycznych/ z Terenów Wiejskich w Licheniu. Zespół w przeglądzie odniósł kolejny sukces, a mianowicie zajął IV miejsce /na 23 zespoły – z terenu całej Polski – biorące udział w wydarzeniu/; XIV Zjazd Kaszubskich Śpiewaków w Gdyni;
 • oprawa muzyczna uroczystej Mszy Św. w licheńskiej bazylice –Sanktuarium MB Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski /wieńczącej VI Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu. „KASZUBKI” wykonały 3 pieśni kaszubskie oraz włączyły się w liturgię słowa – wezwanie z modlitwy wiernych odczytane w j.kaszubskim przezTeresę Makurat/;
 • oprawa muzyczna kaszubskich Mszy Św. i uroczystości religijnych – 13-krotnie /Chwaszczyno, Gdańsk, Gdynia, Sianowo, Wejherowo/;
 • promocja płyty z kolędami kaszubskimi autorstwa twórców z Chwaszczyna „Kolędy z Kaszub – Chwaszczińskô Kòlãda” /w ramach promocji zespół wykonał 4 koncerty kolęd z płyty – w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie, w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Gdyni-Wielkim Kacku, w Kościele pw. św. Polikarpa Biskupa Męczennika Gdańsku-Osowej i w Kościele pw. św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie. Kolędy z płyty odtwarzane były też przez „Radio KASZËBE”, „Radio Gdańsk”. Na stałe zagościły na przeglądarce You Tube. Informacje o wydawnictwie znalazły się też na portalach internetowych, w wydawnictwach prasowych /m.in. „Gazeta Kartuska”, „Chwaszczyno.pl”/, na antenie Radia Gdańsk /red. Tomasz Galiński – wywiadu udzieliły Danuta Jastrzębska i Teresa Makurat/ oraz w regionalnych stacjach telewizyjnych – „Telewizji Kaszuby” z Kościerzyny /wywiadu udzielił Szymon Chyliński/ oraz w „Twojej Telewizji Morskiej” z Wejherowa /zespół reprezentowały – Teresa Makurat i Danuta Jastrzębska/;
 • premiera medialna /na przeglądarce You Tube/ utworu „KASZËBSCZÉ NÓTË”. Zespół dokonał nagrania w sierpniu 2015 r. w „Rainbow Studio / A.Drywa” w Gdyni, na zlecenie wydawnictwa fonograficznego SOLITON z Sopotu. Nagrania dokonano w celach edukacyjnych;
 • rejestracja studyjna zleconej zespołowi części projektu „Bôjka na głosë” – kaszubskiego utworu wokalno-instrumentalnego oraz kaszubskiej bajki ludowej /na zlecenie OKiS w Żukowie, koordynator projektu Tomasz Fopke/.  Rejestracji dokonano w „NORTH Studio – T.Korthals” w Swarzewie.

Kółko Hafciarskie:

 • ekspozycje prac – 5-krotnie /Dożynki Parafialne/VII Festyn Kaszubski w Chwaszczynie; Dzień Jedności Kaszubów w Bojanie; XIV Gminny Turniej KGW w Żukowie; pokonkursowa wystawa prac w kościele św. Jana w Gdańsku; Odpust Parafialny w Polanowie – na Św. Górze Polanowskiej/;
 • ekspozycja prac połączona z warsztatami haftu kaszubskiego – Społeczna Szkoła Podstawowa Dobrzewino-Karczemki;
 • udział w XXI Konkursie Haftu Kaszubskiego w Linii /II miejsce dla Wandy Krzymińskiej, III miejsce dla Anny Barsowskiej i Salomei Rzeszewicz/;
 • reprezentowanie KGW Chwaszczyno – 5-krotnie /ekspozycje prac podczas I Międzynarodowego Festiwalu Artystycznego Krajów Regionu Karpackiego „Karpatskij Prostir” /”Carpathian Space”/ w Iwanofrankiwsku /dawny Stanisławów/ na Ukrainie; XV Ogólnopolskiego Zlotu Zabytkowych Mercedesów STAR-DRIVE w Kartuzach; Wojewódzkich Obchodów 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich w Pelplinie, połączonych z I Pomorskim Festynem Myśliwskim; XXII Festynie Kultury Kaszubskiej i Religijnej w Gościcinie; Festiwalu Trzech Kultur „Kaszuby, Kujawy, Kociewie – po sąsiedzku” w Janiej Górze k. Świecia /woj. kujawsko-pomorskie/;
 • wystawy prac w Saint Junien we Francji oraz w Wendelstein w Niemczech;
 • prace chwaszczyńskich hafciarek zdobiły garderobę aktorów spektaklu slowno-muzycznego „Rybki – historia gdyńskiej miłości” przygotowanego przez Centrum Kultury w Gdyni;
 • w roku 2016 hafciarki skompletowały też tworzone przez państwa Małgorzatę i Alojzego Trella oraz panią Salomeę Rzeszewicz wzory haftu chwaszczyńskiego na potrzeby opracowania i doboru treści teczki z wzorami „Haft Kaszubski – szkoła chwaszczyńska”, która być może zostanie wydana w roku 2017;
 • w roku 2016 wydano folder podsumowujący dotychczasową pracę i dorobek naszych hafciarek „Haft Kaszubski w Chwaszczynie”;
 • dorobek chwaszczyńskich hafciarek był pomocny w staraniach o wpisanie Żukowskiej Szkoły Haftu Kaszubskiego na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego /co nastąpiło w dniu 12 października 2016 r./. Obecnie swoją pracą hafciarki KGW Chwaszczyno wspomagają starania o umieszczenie Żukowskiej Szkoły Haftu Kaszubskiego na Liście Reprezentatywnej Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości prowadzonej przez UNESCO.

 

Grupa Kabaretowa:

 

 • reprezentowanie KGW Chwaszczyno podczas Festiwalu Trzech Kultur „Kaszuby, Kujawy, Kociewie – po sąsiedzku” w Janiej Górze k. Świecia /woj. kujawsko-pomorskie/;

Formacja Taneczna „Rosa”:

 

 • reprezentowanie KGW Chwaszczyno – 6-krotnie /Powiatowy Turniej KGW w Stężycy; Wojewódzki Turniej KGW w Jezierzycach /I miejsce w konkurencji „taniec”/; XIV Gminny Turniej KGW gm. Żukowo /I miejsce w konkurencji „taniec”/; XV Ogólnopolski Zlot Zabytkowych Mercedesów STAR-DRIVE w Kartuzach; XXII Festyn Kultury Kaszubskiej i Religijnej w Gościcinie; Festiwal Trzech Kultur „Kaszuby, Kujawy, Kociewie – po sąsiedzku” w Janiej Górze k. Świecia /woj. kujawsko-pomorskie/;
 • występ podczas Dożynek Parafialnych / VII Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie;

Tak przedstawia się całokształt dokonań członkiń koła w roku 2016. Więcej informacji i szczegółów znajduje się w zakładce „aktualności„.

/opracowanie: Danuta Jastrzębska/

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.