Opublikowany został audyt z kontroli doraźnej w UG Żukowo

 

Na stronach UG Żukowo został opublikowany protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Gminie Miejskiej w Żukowie. Jednym z efektów audytu jest rozwiązanie umowy z szefem referatu społecznego żukowskiego Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

Przedmiotem kontroli były:

  • wybrane wydatki referatu społecznego w latach 2009 – 2010,
  • ocena długu gminy Żukowo,
  • wybrane wydatki na kulturę fizyczną i sport w latach 2005 i 2006.

 

Audytor dopatrzył się nieprawidłowości w funkcjonowaniu komisji opiniującej oferty organizacji pozarządowych ubiegających się o gminne dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Regulamin nie przewidywał możliwości wyłączenia się z oceny poszczególnych podmiotów, natomiast przewidywał wykluczenie takich członków z prac komisji.

 

Z treści złożonych oświadczeń wynika, iż 3 spośród 5 członków Komisji wskazywało na okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do ich bezstronności w opiniowaniu ofert i osobę te zgodnie z oświadczeniem nie brały udziału w ocenie tych podmiotów, z którymi w jakikolwiek sposób byli powiązani. Zdaniem kontrolera, powinni całkowicie zrezygnować z pracy w komisji, a w ich miejsce powinny być powołane inne osoby.

Stwierdzono również, że brak jest udokumentowanych wyników kontroli podmiotów otrzymujących dotacje oraz część sprawozdań z realizacji zadań było złożonych po terminie.

 

Firma audytorska zarzuciła kierownikowi referatu społecznego – Tomaszowi Belgrau, że jest spokrewniony z Dyrektorem Publicznego Gimnazjum nr 2 w Żukowie. Zgodnie z Zarządzeniem, jednym z zadań referatu społecznego jest zgodnie z cytowanym przepisem, który mówi: „Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.”

 

Bezpośrednio po otrzymaniu protokołu Burmistrz Jerzy Żurawicz zwolnił Pana Tomasza Belgrau.

 

{module reklama-artykul-n}

 

W latach 2005-2006 stwierdzono tożsame nieprawidłowości dotyczące pracy Komisji Opiniującej. Osoba pracująca w UG Żukowo (imię i nazwisko zamazane w protokole) kontroler stwierdził powiązanie z Pomorskim Towarzystwem Promocji Sportu w Gdańsku, w którym był członkiem komisji rewizyjnej.

 

Audytorzy zarekomendowali wzmocnienie mechanizmów kontroli zarządczej w celu wyeliminowania kolizji z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.

 

W ocenie długu Gminy Żukowo firma audytorska napisała, że wysokość zobowiązań na koniec 2010 r. istotnie ogranicza możliwości finansowania wydatków inwestycyjnych w przyszłych latach. Jednym z elementów, który wpłynął na wysokość długu było zbyt małe zaangażowanie środków zewnętrznych w finansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

 

Protokół do pobrania z serwera Chwaszczyno.pl

{module reklama-artykul-n|none}

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.