Jest zgoda Wojewody Pomorskiego na realizację rozbudowy drogi nr 218

 

 {module do-reklamy-intertekst|none}

29 września 2011 r. Wojewoda Pomorski wydał obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej NR 218, stanowiącej dojazd do Trójmiasta – odc. Chwaszczyno – Koleczkowo”

 


Treść obwieszczenia:

WI-II.7820.10.15B.2011.MKH

OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227), podaje do publicznej wiadomości, iż

 

– na wniosek z dnia 01.07.2011 r. (data wpływu) Zarządu Województwa Pomorskiego, reprezentowanego przez p. Zdzisława Jabłonowskiego – p.o. dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, z upoważnienie którego występuje p. Krzysztof Żarkow z pracowni projektowej AGADOR s.c., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218, stanowiącej dojazd do Trójmiasta – odc. Chwaszczyno – Koleczkowo” – w dniu 29.09.2011 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję Nr WI-II.7820.10.15.2011.MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji:

 

„ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 218, STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA – ODC. CHWASZCZYNO – KOLECZKOWO”


na następujących działkach:

 

1.1. WYKAZ DZIAŁEK W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH TEREN PASA DROGOWEGO:


Województwo pomorskie, powiat kartuski, gmina Żukowo, obręb ewidencyjny Chwaszczyno:

 

445/1 (445), 524/1 (524), 524/2 (524), 525/1 (525), 526/1 (526), 538/2 (538/1), 541/8 (541/3), 541/10 (541/4), 541/12 (541/5), 541/14 (541/6), 544/3 (544/1), 544/5 (544/2), 545/5 (545/3), 547/1, 547/2, 563/13 (563/8), 563/15 (563/10), 563/17 (563/11), 641/15, 808;

 

Województwo pomorskie, powiat wejherowski, gmina Szemud, obręb ewidencyjny Dobrzewino:

 

6/23 (6/9), 6/21 (6/12), 7/1 (7), 7/2 (7), 8/32 (8/2), 8/34 (8/9), 8/36 (8/24), 9/8 (9/4), 69, 112/1 (112), 117/3 (117/2), 117/4 (117/2), 118/1 (118), 119/16 (119/2), 119/15, 120/1, 120/3, 121/3 (121/2), 123/63 (123/62), 123/64 (123/62), 127/20 (127/3), 127/15 (127/13), 127/17 (127/14), 127/18 (127/14), 128, 129/10, 130/1 (130), 131/1 (131), 131/2 (131), 159/1 (159), 186/8 (186/5), 190/17 (190/16), 191/11 (191/10), 193/6 (193/1), 193/8 (193/2), 193/9 (193/2), 193/10 (193/2), 193/11 (193/2), 195, 198/1 (198), 201/9 (201/2), 201/11 (201/4), 202/8 (202/2), 203/9 (203/8), 205/37 (205/7), 205/38 (205/7), 205/34 (205/9), 205/35 (205/9), 206/50 (206/22), 206/52 (206/24), 345/16, 351/1 (351), 354, 355/5 (355/4), 363/6 (363/3), 363/8 (363/4), 363/10 (363/5), 365/174 (365/1), 365/178 (365/6), 365/182 (365/63), 365/176 (365/71), 365/180 (365/72), 367/1 (367), 381/3 (381/1), 382/3 (382/1), 383/1 (383), 402/1, 403/1 (403);

 

Województwo pomorskie, powiat wejherowski, gmina Szemud, obręb ewidencyjny Bojano:

 

9/1 (9), 27/157 (27/13), 27/159 (27/65), 27/137 (27/66), 27/135 (27/67), 27/133 (27/68), 27/141 (27/77), 27/145 (27/78), 27/143 (27/81), 27/155 (27/84), 27/88, 27/147 (27/103), 27/149 (27/104), 27/153 (27/111), 27/151 (27/112), 27/139 (27/132), 31/6 (31/4), 32/7, 32/11, 33/1, 33/2, 33/4, 33/6, 33/8, 33/9, 33/10, 33/12, 34/17 (34/9), 34/19 (34/10), 34/25 (34/11), 34/23 (34/13), 34/21 (34/14), 36/15 (36/1), 37/48 (37/5), 39/24 (39/5), 39/26 (39/7), 39/27 (39/7), 39/37 (39/9), 39/34 (39/12), 39/29 (39/22), 39/30 (39/22), 39/32 (39/23), 40/17, 41/1 (41), 43/4, 44/1, 44/8, 46/8 (46/3), 46/10 (46/7), 47/9 (47/1), 47/11 (47/2), 47/13 (47/3), 51/37 (51/5), 51/39 (51/13), 52/5, 53/14, 57/15 (57/1), 57/12 (57/3), 57/13 (57/3), 58/6 (58/1), 58/8 (58/2), 58/4 (58/3), 74/1 (74), 75/70 (75/3), 78/3, 80/1 (80), 110/1 (110), 111/1, 111/11 (111/4), 111/12 (111/4), 111/14 (111/5), 111/16 (111/6), 269/1 (269), 292/2 (292), 293, 294, 298/1 (298), 307/12, 308/16, 308/18, 311/1, 312/5, 318/3 (318/1), 318/5 (318/2), 318/6 (318/2), 319/5 (319/1), 319/3, 322/5, 325/1, 377/1 (377), 378/1, 378/2, 380/1 (380), 380/3 (380), 398/35 (398/14), 398/33 (398/32), 399/30 (399/1), 399/36 (399/6), 399/42 (399/9), 399/40 (399/13), 399/34 (399/14), 399/32 (399/15), 399/38 (399/29), 400, 408/3 (408/2), 409/9 (409/1), 409/15 (409/2), 409/13 (409/3), 409/11 (409/4), 410/1, 410/52 (410/45), 410/46, 410/54 (410/47), 410/50 (410/49), 411/2, 411/10 (411/5), 412/18 (412/17), 414/1, 475/3 (475/1), 475/5 (475/2), 487/1 (487), 490, 491, 492, 512/8 (512/3), 512/5, 512/6, 513;

 

Województwo pomorskie, powiat wejherowski, gmina Szemud, obręb ewidencyjny Koleczkowo:

 

9/3 (9/2), 12/12 (12/6), 12/14 (12/6), 12/15 (12/6), 14/1 (14), 19/1 (19), 20/7 (20/4), 20/8 (20/5), 20/10 (20/5), 21/45 (21/28), 21/47 (21/31), 21/48 (21/31), 22/4 (22/2), 23/1 (23), 24/60 (24/26), 24/62 (24/27), 24/64 (24/28), 24/58 (24/57), 38/18, 39/3 (39/2), 40/3, 40/21 (40/15), 40/16, 40/23 (40/17), 40/25 (40/19), 41/9 (41/2), 41/5 (41/3), 41/7 (41/4), 42/3 (42/1), 48/21 (48/11), 48/23 (48/13), 48/16, 48/17, 48/25 (48/20), 49/1 (49), 51/12 (51/1), 51/14 (51/10), 51/11, 52/8 (52/4), 52/7, 53/10 (53/1), 53/12 (53/2), 53/13 (53/2), 53/7 (53/6), 54/13 (54/5), 67/5 (67/1), 67/9 (67/3), 67/7 (67/4), 73/8 (73/1), 73/3, 73/5 (73/4), 73/6 (73/4), 74/3 (74/1), 75/11 (75/1), 75/13 (75/6), 75/10, 76/2 (76/1), 97/2 (97), 98/2, 104/1 (104), 108/1 (108), 111/1 (111), 112/4 (112/1),118/1 (118), 120, 121/1 (121), 242/1, 242/23 (242/2), 242/25 (242/10), 243/2 (243/1), 244/26 (244/23), 250/1 (250), 253/24 (253/6), 253/22 (253/7), 255/3 (255/2), 255/4 (255/2), 256/47 (256/14),256/43 (256/1), 256/49 (256/15), 256/45 (256/21), 256/51 (256/33), 257/12 (257/4), 257/10 (257/7), 257/14 (257/9), 258/29 (258/20), 258/27 (258/21), 258/36 (258/23), 258/34 (258/24), 258/31 (258/25), 258/32 (258/25), 271/6 (271/3), 271/7 (271/3), 335/3 (335/1), 335/5 (335/1), 340/1, 472/1 (472), 473/1 (473), 500/3 (500/2);

 

1.2. WYKAZ DZIAŁEK OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:


Województwo pomorskie, powiat kartuski, gmina Żukowo, obręb ewidencyjny Chwaszczyno:


436, 437, 445/2 (445), 468/3, 539, 543, 545/6 (545/3), 548/8, 548/9, 548/15, 548/17, 548/18, 548/19, 551, 556/1, 556/15, 557, 563/14 (563/8), 563/9, 563/16 (563/10), 1243/1, 1243/2;

 

Województwo pomorskie, powiat wejherowski, gmina Szemud, obręb ewidencyjny Dobrzewino:

 

115/7, 117/5 (117/2), 119/4, 120/2, 121/1, 159/2 (159), 182/1, 187/1, 186/9 (186/5), 190/18 (190/16), 191/12 (191/10), 193/12 (193/2), 200, 201/5, 201/8, 202/9 (202/2), 203/10 (203/8), 206/3, 206/7, 362, 363/11 (363/5), 364, 383 /2 (383);

 

Województwo pomorskie, powiat wejherowski, gmina Szemud, obręb ewidencyjny Bojano:

27/44, 27/144 (27/81), 27/156 (27/84), 27/150 (27/104), 27/154 (27/111), 27/152 (27/112), 31/7 (31/4), 31/5, 34/26 (34/11), 36/16 (36/1), 37/45, 40/18, 41/2 (41), 43/5, 47/10 (47/1), 47/12 (47/2), 52/6, 53/6, 53/8, 54/4, 56, 76/7, 78/2, 78/5, 78/6, 111/13 (111/4), 269/2 (269), 292/1 (292), 298/2 (298), 309/12, 317, 318/7 (318/2), 319/6 (319/1), 322/6, 325/2, 377/2 (377), 380/2 (380), 398/36 (398/14), 399/31 (399/1), 408/1, 408/4 (408/2), 409/10 (409/1), 410/53 (410/45), 411/3, 412/19 (412/17), 414/3;

Województwo pomorskie, powiat wejherowski, gmina Szemud, obręb ewidencyjny Koleczkowo:

9/4 (9/2), 12/13 (12/6), 21/46 (21/28), 24/1, 41/10 (41/2), 41/6 (41/3), 42/4 (42/1), 51/9, 51/15 (51/10), 53/14 (53/2), 67/10 (67/3), 73/9 (73/1), 73/7 (73/4), 74/4 (74/1), 75/2, 75/12 (75/1), 96, 107, 250/2 (250), 252/7, 253/18, 339, 448, 472/2 (472).

 

*w nawiasach podano numery działek przed podziałem wg oznaczenia w katastrze nieruchomości.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 11f ust. 4 ww. ustawy zawiadamiam, iż z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, w pokoju nr 353 (tel. 58 307-77-06), w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku, w terminie czternastu dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 200 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

 


 

 Oryginał obwieszczenia:

 

obwieszczenie-wojewody-pomorskiego-29-09-2011-str1obwieszczenie-wojewody-pomorskiego-29-09-2011-str2

{module do-reklamy-intertekst-2|none}{module reklama-artykul-n|none}

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.