Zebranie Wiejskie sprawozdawcze w Tuchomiu w cieniu niejasności

Na naszą skrzynkę redakcyjną wpłynęła relacja z marcowego Zebrania Wiejskiego w Tuchomiu. Jest to tekst podpisanych niżej osób nt. przebiegu spotkania, jego nieprawidłowości i przyszłych konsekwencji.

W dniu 3 marca 2017 roku w Tuchomiu odbyło się Zebranie Wiejskie sprawozdawcze, dotyczące działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2016. W zebraniu wzięło udział 43 mieszkańców Tuchomia. Choć wydawałoby się, że to niewiele w miejscowości liczącej ok. 1700 mieszkańców, ważnym jest, iż liczba uczestników wykazuje rokrocznie tendencję wzrostową. Oznacza to coraz większe zaangażowanie mieszkańców w życie sołectwa i kreowanie przyjaznego sąsiedztwa. Fakt ten również potwierdza ilość zgłoszonych podczas zebrania wniosków, proponowanych rozwiązań problemów nurtujących tuchomian oraz „kaliber” tychże tematów.

Po przegłosowaniu i przyjęciu sprawozdania nastąpił czas na sprawy różne. Reprezentanci władz odpowiadali na pytania i wnioski mieszkańców. Poruszono problemy:

1. Skomunikowania Tuchomia z Trójmiastem oraz problemy, z jakimi borykają się dzieci jeżdżące z Tuchomia do szkoły w Chwaszczynie. Z-ca Burmistrza zadeklarował przyjęcie wniosku do rozpatrzenia możliwych wariantów rozwiązania problemu.

2. Uruchomienia świateł na skrzyżowaniu ulic Gdyńskiej, Długiej i Spacerowej lub przynajmniej na przejściu dla pieszych przy tym skrzyżowaniu.

3. Jakości dróg i chodników w sołectwie. Z informacji od Pana Szymkowiaka wiadomo, iż już w tym roku ma się rozpocząć budowa chodnika z Tuchomia do Chwaszczyna, którego bieg rozpocznie się po lewej stronie ul. Gdyńskiej na wysokości ul. Szkolnej, a skończy przy ul. Wąskiej w Chwaszczynie. Na wysokości ul. Leśnej konieczne będzie przejście na drugą stronę, ale chodnik będzie służył również jako ścieżka rowerowa.

Chodnik przy ul. Spacerowej, powstanie gdy załatwione zostaną formalności z wykupem terenu. Chodnik przy ul. Długiej leży w gestii zarządcy, czyli powiatu. Na ten moment nie ma informacji, czy i kiedy zostanie wybudowany. Chodnik od ul. Długiej do Banińskiej wzdłuż ul. Gdyńskiej pozostanie w stanie, w jakim obecnie się znajduje, gdyż jest on własnością GDDKiA (leży w pasie drogowym) i tylko zarządca mógłby go zmodernizować.

4. Konieczności remontów dróg, m.in ul. Pszennej, choć ta ulica (podobnie jak w ubiegłym roku) jest na liście dróg, na których kładzione będą płyty Yomb z Funduszu Sołeckiego (w tym roku zarezerwowano kwotę około 25 000 zł). Gmina deklaruje, iż dołoży mniej więcej równowartość ilości płyt zakupionych z Funduszu Sołeckiego.

Pojawiły się też kwestie dotyczące niszczenia dróg, m.in. ul. Długiej przez samochody ciężarowe m.in. z firmy Chmara Developer, które tą drogą poruszają się (niezgodnie z ustaleniami z UG) do inwestycji przy ul. Tuchomskiej w Baninie. Z-ca Burmistrza poprosił o dokumentowanie faktu przejazdów samochodów innych niż auta mieszkańców i przesyłanie tych fotografii na policję lub do Urzędu Gminy.

5. Budowy kanalizacji – jak zadeklarował Pan Szymkowiak projekt jest już gotowy i prace powinny rozpocząć się w przyszłym roku.

6. Uwagi dot. działania nowej spółki zajmującej się dostawą wody. Mieszkańcy wyrazili swój sprzeciw dot. podniesieniu ceny wody, a także wyrazili zaniepokojenie faktem, iż do dzisiaj w Tuchomiu nie było osoby spisującej liczniki.

7. Budowy Szkoły Podstawowej w Tuchomiu. W odpowiedzi usłyszeliśmy, iż projekt jest już gotowy. Jednak z uwagi na to, że koszt inwestycji szacuje się na ok. 3-4 mln. złotych, a gmina sama nie posiada takich środków, w tej chwili trwają prace nad znalezieniem instytucji, która tę inwestycję sfinansuje.

8. Powstającej Żwirowni przy ul. Szkolnej i dalszych losów sprawy.

9. Kwestii głosowania wniosków z Funduszu Sołeckiego we wrześniu 2016 i faktu, że część wniosków mieszkańców w ogóle nie została poddana pod głosowanie. Pan Szymkowiak potwierdził, iż taka procedura jest zwyczajowo stosowana we wszystkich sołectwach i – aby ją zmienić – konieczna jest zmiana statutu Sołectwa. Wniosek o zmianę należy złożyć do Rady Gminy wraz z ustawową ilością podpisów mieszkańców. Na tym zebranie zakończono.

Ilość przybyłych na zebranie mieszkańców pozwala wysnuć wnioski, iż zmienia się podejście do kwestii uczestnictwa w życiu sołectwa i jego rozwoju. Niestety skostniałe struktury władz sołectwa i jednostronna interpretacja przepisów hamują inicjatywę tuchomian.

Duży niesmak budzi też fakt ukrywania istotnych informacji i brak odzewu sołtysa na wnioski i pytania mieszkańców. Kością niezgody zarówno na zebraniu jak i poza nim stał się już niemal symboliczny Dzień Seniora organizowany w Tuchomiu od ok. 16 lat. Na zebraniu w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego we wrześniu 2016 sołtys i rada sołecka zgłosili wniosek przeznaczenia na ten cel 4000 zł. Niestety już wtedy na zapytanie dotyczące dokładniejszego opisu przeznaczenia tych środków mieszkańcy nie uzyskali odpowiedzi, co poskutkowało odrzuceniem wniosku.

Temat wrócił po publikacji zdjęć oraz relacji z imprezy zorganizowanej przy wsparciu finansowym innych osób i instytucji. Pojawił się wtedy zarzut do mieszkańców, jakoby decyzja o odrzuceniu wniosku była podyktowana m.in. brakiem empatii dla osób starszych. Wśród mieszkańców rozgorzała dyskusja. Jej kontynuacja miała miejsce na zebraniu sprawozdawczym, na którym – zgodnie z procedurą zatwierdzania sprawozdania z działalności sołtysa i RS – mieszkańcy maja prawo zażądać dodatkowych wyjaśnień.

Jedna z mieszkanek zadała po raz kolejny pytanie dotyczące rozliczenia przez sołtysa organizowanych z Funduszu Sołeckiego imprez i inwestycji na przykładzie Dnia Seniora organizowanego w 2016 r. za kwotę 3500 zł. Jej pytanie poparło i ponowiło kilkoro innych obecnych na zebraniu mieszkańców. Niestety – zamiast rzetelnych i konkretnych informacji mieszkańcy usłyszeli od sołtysa rzewną historię o sadzeniu okolicznych lasów i kilka przytyków do niewdzięcznych młodych mieszkańców sołectwa. Sytuacja jest tym bardziej niezrozumiała, iż na kilka dni przed zebraniem sołtys otrzymał na piśmie listę wniosków mieszkańców, jakie nadesłane zostały do administratora zarządzającego informacjami nadsyłanymi do strony tuchom.net oraz zgłoszone osobiście lub innymi drogami komunikacji, w tym również prośbę o przygotowanie rozliczenia wydatkowanych funduszy na organizację imprez odbywających się w Sołectwie. Zatem był czas na przygotowanie odpowiedzi.

I choć domagający się informacji mieszkańcy zaniechali dyskusji, gdy zrozumieli brak szans na otrzymanie odpowiedzi, liczyli jednak wciąż na to, iż w oficjalnym protokole znajdą się pożądane informacje. Niestety protokół nie zawierał odpowiedzi na nurtujące mieszkańców kwestie, ale był też na tyle nierzetelny, iż pominięto w nim wiele tematów i deklaracji władz istotnych dla mieszkańców, jakie omawiane były na zebraniu. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż nikt z grona osób, które wnioskowały o rozliczenie wydatków, nie sprzeciwia się organizacji czy to Dnia Seniora, czy jakiejkolwiek innej imprezy integracyjnej dla mieszkańców, a jedynie oczekują przejrzystości w wydatkowaniu publicznych funduszy.

Te incydenty sprawiły, iż mieszkańcy, którzy zmęczeni są marazmem we wsi, zaczęli mówić głośno o niekompetencji władzy, niechęci do nowoczesnych dróg komunikacji, ignorancji i lekceważeniu mieszkańców oraz konieczności zmiany. Czy będzie jednak ona możliwa? Czy na kolejne wybory sołtysa i RS zjawią się mieszkańcy faktycznie zaangażowani w życie i rozwój naszej wsi, czy pojawią się znów tłumy osób, których zaangażowanie ogranicza się do postawienia krzyżyka we właściwym miejscu? A może głosy mieszkańców sprawią, że coś drgnie w tych skostniałych strukturach i ruszą one w kierunku przyszłości i rozwoju?

Wiemy jedno: stojąc w miejscu – nie rozwiniemy się, a milcząc – nic nie zdziałamy. Zatem zadajemy pytanie: Czy władza jest z nami, mieszkańcami? Czy przeciw nam i nad nami?

 

Współautorzy: W. Gan, A. Dobek-Halman, K. Piwowarczyk, A. Halman, W. Ślugajska, B. Białobrzewska, G. Białobrzewski, M. Pranczke, R. Pranczke, M. Laskowska, D. Langowska

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.