ZAWIADOMIENIE o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Żukowie

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 30 grudnia 2016 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2016-2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w gminie Żukowo – Program Prosument”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Żukowo na 2016 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2017-2023:

• opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
• opinia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Żukowie
• dyskusja
• podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2017-2023

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2017 rok :

• wystąpienie Burmistrza Gminy Żukowo
• opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
• opinia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Żukowie
• dyskusja
• podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2017 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi dojazdowej do Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Oliwskiej, Gdyńskiej i Ks. Kuppera, Gmina Żukowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Gdyńskiej, Kochanowskiego i Derdowskiego, gmina Żukowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niestępowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Chwaszczynie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Baninie.
18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
19. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Żukowie i stałych komisji za 2016 rok.
20. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
21. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
22. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żukowie
/-/ Witold Szmidtke

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.