XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

 

26 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Żukowo za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2012 r.
• wystąpienie Burmistrza Gminy Żukowo
• opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie
• Uchwała Nr 051/g327/R/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2012 rok
• podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żukowo za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2012 r.
• załącznik nr 1 do uchwały przekazano radnym Rady Miejskiej w Żukowie w dniu 9 maja 2013 r.
• załącznik nr 2 do uchwały przekazano radnym Rady Miejskiej w Żukowie w dniu 29 marca 2013 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Żukowo za 2012 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Banina ul. Tuchomska i ul. Polna ( etap II)”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2013-2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rębiechowo i Barniewice, w rejonie przebiegu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Żukowo.
13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Żukowo.
14. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
15. Wnioski i interpelacje radnych.
16. Wnioski i zapytania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych.
17. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie
Adam Okrój

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.