XLVI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 28 listopada 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żukowo.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Spółka Komunalna Żukowo” Sp. z o. o. z siedzibą w Żukowie w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia w zamian nowych udziałów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia na rok 2018 świadczenia pieniężnego pod nazwą „Bon opiekuńczy”, określenia szczegółowych zasad przyznawania świadczenia i jego wysokości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Żukowo ograniczonej ulicami: Kościerską i 3 Maja oraz linią kolejową.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Barniewice, wschodniego fragmentu wsi Banino oraz północnego fragmentu wsi Rębiechowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz podmiotu: Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowo oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 272/12, obręb Borkowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pępowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Baninie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Leźnie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 2018”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żukowo na rok 2018.
 20. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 21. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
 23. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żukowie
/-/ Witold Szmidtke

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.