XLV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

 

29 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualne wnioski w spawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kartuskiemu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Glincz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Baninie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości położonych w Chwaszczynie, stanowiących własność Gminy Żukowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Chwaszczynie oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 478/17.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 368/2 położonej w Niestępowie stanowiącej własność Gminy Żukowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Żukowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Żukowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla parku w Glinczu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo, zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/828/2002 z dnia 9 października 2002 r. z późniejszymi zmianami.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Żukowo, Miszewko, Dąbrowa, Tuchom, Pępowo, Borkowo, Banino”.
17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kartuskiemu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Żukowo.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Żukowo.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Żukowo.
21. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
22. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
23. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
24. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
25. Sprawy różne.
26. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie
/-/ Adam Okrój

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.