XLV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

31 października 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie odbędzie się XLV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej ŻUKOWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie i objęciem udziałów przez Gminę Żukowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2017-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Gminy Żukowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żukowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Żukowie i nadania jej statutu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Czaple.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czaple.
 18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leźno.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi dojazdowej do Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Baninie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.
 23. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych i wynikach egzaminów zewnętrznych 
  w roku szkolnym 2016/2017.
 24. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 25. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
 27. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
 28. Sprawy różne.
 • Przedstawienie informacji Burmistrza Gminy Żukowo z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Żukowo oraz osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminną osobą prawną za rok 2016.
 • Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żukowie z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Żukowie za rok 2016 oraz przedstawienie informacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r. Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żukowie.
 1. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Miejskiej w Żukowie 
/-/ Witold Szmidtke

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.