XLIV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

26 września 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Leźnie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Trepczyka w Miszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Trepczyka w Miszewie.
7. Podjęcie uchwały stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przyjaźni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Przyjaźni.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w stwierdzenia przekształcenia Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Borkowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Remusa w Glinczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Remusa w Glinczu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Tuchomiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Tuchomiu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach z gatunku lipa drobnolistna tworzących pomnik przyrody nr 1045 Aleja Lipowa.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: „Pomorskie urzędy przyjazne przedsiębiorcom” przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości położonych w Tuchomiu, Barniewicach i Rębiechowie na rzecz Powiatu Kartuskiego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Leźnie.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Leźnie.
24. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Żukowo.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2017-2023.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2017r.
28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Rębiechowie.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie oraz Biblioteki Samorządowej w Żukowie.
30. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
31. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
32. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
33. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
34. Sprawy różne.
35. Zakończenie obrad sesji.

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.