XLIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 29 sierpnia 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żukowo na lata 2017-2022”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Pępowo dla gazociągu wysokiego ciśnienia, gmina Żukowo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Skrzeszewo ograniczonego od strony północnej północną granicą działki nr 70, od strony wschodniej drogą gminną Skrzeszewo – Glincz, tereny między skrzyżowaniem tej drogi i drogi Skrzeszewo – Przyjaźń do przecięcia z linią wysokiego napięcia, od strony zachodniej drogą gminną Skrzeszewo – Glincz w południowej części Skrzeszewa i w północnej części Skrzeszewa tereny około 400 m na zachód od drogi gminnej Skrzeszewo – Glincz, gmina Żukowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Żukowo ograniczonej ulicami: Kościerską i 3 Maja oraz linią kolejową.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Barniewice, wschodniego fragmentu wsi Banino oraz północnego fragmentu wsi Rębiechowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 99/1, położonej w Miszewie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 34/38, 34/52 oraz 34/53, położonej w Baninie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 99, położonej w Pępowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 771/39, 771/48, 771/62, 771/131, 771/151, 771/154 oraz 1222, położonych w Chwaszczynie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Żukowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 35/72, położonej w Baninie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Chwaszczynie oznaczonej ewidencyjnie nr 463/4 na nieruchomość położoną w Chwaszczynie oznaczoną ewidencyjnie nr 462/5.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Borkowie oznaczonej ewidencyjnie nr 54/19 na nieruchomość położoną w Żukowie oznaczoną ewidencyjnie nr 328/3.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żukowo.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości położonych w Skrzeszewie, Glinczu i Sulminie na rzecz Powiatu Kartuskiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowo, położonej w Baninie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia planowanej inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1900 G w zakresie pomnika przyrody – „Alei Lipowej”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji celu publicznego, w obrębie Alei Lipowej w Leźnie, w ramach zadania: „Budowa węzła integracyjnego w Rębiechowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żukowo.
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego pod nazwą „Bon opiekuńczy”, określenia szczegółowych zasad przyznawania świadczenia i jego wysokości.
27. Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miejscowości Leźno i Lniska w sprawie zmiany statutu sołectwa Leźno oraz z mieszkańcami miejscowości Czaple w sprawie statutu sołectwa Czaple.
28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Żukowo.
29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Baninie.
30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Baninie.
31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowym Tuchomiu.
32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Przyjaźni.
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz podmiotu: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowo oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 55/30, obręb Niestępowo.
34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz podmiotu: Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowo oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 545/6, obręb Chwaszczyno.
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy „ulica Leona Kruczkowskiego” na nazwę „ulica Kazimierza Kruczkowskiego” w Żukowie.
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy „ulica 16 marca” na nazwę „ulica ks. ppłk. Józefa Wryczy” w Żukowie.
37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy „ulica Aleksandra Zawadzkiego” na nazwę „ulica Tadeusza Zawadzkiego” w Żukowie.
38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy „ul. J. Krasickiego” na nazwę „ulica Ignacego Krasickiego” w Leźnie.
39. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lipusz na remonty infrastruktury drogowej.
40. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Sulęczyno na remonty infrastruktury drogowej.
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2017-2023.
42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2017 r.
43. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
44. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
45. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
46. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
47. Sprawy różne.
48. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żukowie
/-/ Witold Szmidtke

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.