XL Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

30 maja 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu z budżetu Gminy Żukowo na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i stanu technicznego sieci dróg Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi 1930G w miejscowości Sulmin oraz przebudowę drogi 1912G w miejscowościach Sulęczyno i Kistowo”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Kartuskiemu z budżetu Gminy Żukowo pomocy finansowej na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi 1928G poprzez budowę chodnika na odcinku Babi Dół-Skrzeszewo Żukowskie”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Kartuskiemu z budżetu Gminy Żukowo pomocy finansowej na realizację zadania pn.”Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi 1902G- ul. Długiej w Tuchomiu – z kierunku drogi krajowej nr 20.”
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Kartuskiemu z budżetu Gminy Żukowo pomocy finansowej na realizację zadania pn.”Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1929G w Łapinie Kartuskim”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Kartuskiemu z budżetu Gminy Żukowo pomocy finansowej na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi 1900G poprzez budowę chodnika na odcinku Pępowo-Leźno”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Kartuskiemu z budżetu Gminy Żukowo pomocy finansowej na realizację zadania pn.”Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1930G poprzez budowę chodnika w Niestępowie”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Somonino.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2017-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2017r.
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żukowo.
15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Żukowska, Jarzębinowa, Szmaragdowa, obręb Leźno.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Chwaszczyno w rejonie masztu między drogą stanowiącą działki nr 126 i 128, projektowaną obwodnicą, ul. Oliwską oraz ul. Polną, gmina Żukowo.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Skrzeszewie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Przyjaźni.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Skrzeszewie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 177/15 i 177/34, położonej w Baninie.
23. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Żukowo w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
24. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
25. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
26. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
27. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
28. Sprawy różne.
29. Zakończenie obrad sesji.

Informacja prasowa
Gmina Żukowo
Beata Bujnowska-Kowalska

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.