Wspólnie o budżecie obywatelskim w Gminie Żukowo!

Autor: Jolanta Wiercińska

16 września br. w Urzędzie Gminy w Żukowie odbyło się pierwsze spotkanie osób, które zgłosiły chęć udziału w pracach zespołu doradczego, w sprawie zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego na terenie Gminy Żukowo.

W spotkaniu wzięły udział 24 osoby w tym pracownicy urzędu sekretarz Pani Natalia Sierakowska, skarbnik Pani Anna Ojowska, Inspektor ochrony danych osobowych Pani Grażyna Kawczyńska. Osobą odpowiedzialną za wdrożenie mechanizmu budżetu obywatelskiego w Gminie Żukowo jest Pan Radosława Cebela, który równocześnie jest mieszkańcem Chwaszczyna i członkiem rady sołeckiej tej miejscowości. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele poszczególnych sołectw i osiedli w mieście Żukowo, przedstawiciele organizacji pozarządowych z Banina, Pępowa oraz Tuchomia, mieszkańcy poszczególnych miejscowości oraz radni. Spotkanie otworzył Burmistrz Wojciech Kankowski przekazując główne założenia budżetu obywatelskiego (BO) w dotychczasowym kształcie a także jakie wstępne założenia należy przyjąć do dyskusji o BO na przyszły rok. Rozmowa w takim gronie była bardzo rzeczowa i merytoryczna.

Jako pierwsi o zabranie głosu zostali poproszeni przewodniczący osiedli miasta Żukowo. W wystąpieniach pozytywnie oceniono dotychczasowy system BO w mieście. Nie zgłoszono również zastrzeżeń co do kwoty środków przypadających na obszar miasta (dotychczas było to 200 tyś. rocznie na wszystkie osiedla). Pan Bartosz Mędrala przewodniczący osiedla Elżbietowo podkreślał, iż ideą wprowadzenia BO w mieście Żukowo, było stworzenie mechanizmu opartego o wzajemną współpracę mieszkańców i promowanie projektów ogólnomiejskich. Kilka takich zadania udało się w poprzednich latach zrealizować. Przechodząc do ogólnej dyskusji uczestnicy wyrażali zdanie odnośnie zaproponowanego systemu. Punktem wyjścia było niepowielanie funduszu sołeckiego (pula środków na każde sołectwo), łącznie sołectw w większe jednostki np. w ramach okręgów wyborczych oraz szacowana kwota przypadająca na okręg w wysokości 150 tyś. zł oraz 200 tyś dla miasta Żukowo. Niemal jednogłośnie zebrani ocenili, iż system rozdziału środków w oparciu o okręgi wyborcze nie sprawdzi się. Większość z osób uczestniczących w spotkaniu podkreślało zasadność systemu opartego o podział środków na sołectwo. Równocześnie wskazywano, aby była możliwość łączenia środków

i realizacji zadań w ramach współpracy między sołeckiej jednak bez sztywnego wskazywania granic współpracy (brak wyznaczanie konkretnych okręgów, w których sołectwa mogłyby łączyć pomysły

i środki). Zaproponowano, aby rozwiązanie zapewniało mechanizm corocznej waloryzacji kwoty budżetu obywatelskiego do podziału, a więc wzrostu środków do dyspozycji mieszkańców. Generalnie podkreślano, iż środki powinny ‘iść za mieszkańcem’. Padały różne propozycje szczegółowych rozwiązań w jaki sposób system mógłby działać, np. wyznaczone pule środków na zadania sołeckie, ponadsołeckie i ogólnomiejskie, podział środków na pakiety – mniejsze i większe zadania, finansowanie przedsięwzięć 'miękkich’ (nieinwestycyjnych), dodatkowa punktacja za projekty ponadlokalne. Propozycje były różnie oceniane przez zebranych dlatego w tym zakresie niezbędna jest dalsze dyskusja i wypracowanie jak najlepszej metody wyboru i oceny projektów. Zdecydowanie podkreślano, iż system powinien być jasny, prosty i przejrzysty. Istotną kwestią było również potwierdzenie, iż to mieszkańcy powinni mieć największy wpływ na pomysły zgłaszane w ramach BO. Zgłoszono kilka zagadnień prawnych i formalnych, które powinny być wyjaśnione do następnego spotkania.

Wszyscy zebrani potwierdzili dalszą wolę współpracy i kontynuowanie udziału w pracach zespołu. Zaproponowano kolejne spotkanie, na którym podejmiemy próbę zebrania dotychczasowych propozycji i rozpoczęcia formułowania konkretnych rozwiązań, które mogłyby zostać przedstawione do wdrożenia poprzez dostosowanie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego z mieszkańcami gminy Żukowo oraz wydania przez Burmistrza zarządzenia w sprawie przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na terenie Gminy Żukowo.

Kolejne spotkanie jest planowane na przełomie września i października br.

 

Źródło: Jolanta Wiercińska

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.