Wiadomości ze szkoły


{module do-reklamy-intertekst|none}
Przegląd wydarzeń dotyczących tego co działo się w chwaszczyńskiej szkole przez ostanie dwa miesiące.

 

1. Dnia 23 września 2011 r. na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Chwaszczynie odbyły się zawody sportowe dla dzieci z klas zerowych i klasy Ic oraz dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Impreza miała charakter integracyjny i była zorganizowana także w celu integracji środowiska lokalnego pod hasłem „Żegnamy Lato”. Głównym celem zawodów było propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia poprzez uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej oraz zaprezentowanie nowego obiektu sportowego.


Uczestnicy wzięli udział w siedmiu konkurencjach, w których wykazali się sprawnością ogólną, szybkością, zwinnością, celnością, koncentracją. Dzieci wykonywały zadania z dużym zaangażowaniem. O tym, jak zacięta była rywalizacja świadczy fakt, iż nie było ucznia przegranego. Każde dziecko otrzymało dyplom oraz słodki upominek. Najważniejsze, że dzieci bawiły się świetnie, w miłej atmosferze i przestrzegały zasad „fair play” podczas uczestnictwa w konkurencjach.


Brygida Lucyna Mach


1

 

2. Dnia 30 września 2011 roku w godzinach od 10.00 do 11.00 w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy.


Ćwiczenie to zostało zorganizowane wspólnie przez dyrekcję zespołu szkół oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Chwaszczynie, natomiast oceny jego przebiegu dokonał mł. bryg. mgr inż. Marian Kwidziński – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.


Ćwiczenie to miało na celu w szczególności dokonanie ustaleń, co do prawidłowości:


  • wykrycia zagrożenia i alarmowania służb ratowniczych,
  • wyznaczenia stref ewakuacji,
  • ewakuacji uczniów i pracowników zespołu szkół,
  • weryfikacji list obecności uczniów zgromadzonych w strefach ewakuacji,
  • wyznaczenia dróg dojazdu dla pojazdów służb ratowniczych,
  • zapoznania przybyłego zastępu straży z głównymi punktami dostępu do mediów (głównymi wyłącznikami prądu, gazu, wody),
  • oznakowania, dostępności i sprawności hydrantów,
  • prowadzenia przez zastęp straży poszukiwania ewentualnych zaginionych podczas ewakuacji uczniów i pracowników zespołu szkół,
  • zachowania i wzajemnego oddziaływania na siebie uczniów, pracowników zespołu szkół i strażaków wykonujących czynności ratownicze.


Po zakończeniu ćwiczenia dyrekcja zespołu szkół, przedstawiciele grona pedagogicznego, przedstawiciel PSP w Kartuzach oraz przedstawiciel OSP w Chwaszczynie odbyli naradę, na której zwięźle omówiono przebieg ćwiczenia oraz przedstawiono wynikające z tego tytułu wnioski. Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że ewakuacja zespołu szkół przebiegła prawidłowo, a wyprowadzone wnioski pozwolą na ulepszenie obowiązującego w zespole szkół planu ewakuacji. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tego próbnego alarmu przeciwpożarowego.


3. Tego roku w Polsce po raz 9. obchodzimy „Święto Drzewa”. Nasza szkoła również przyłączyła się do świętowania tego dnia.


10 października br. odbył się finał dwóch konkursów ogólnoszkolnych: konkursu plastycznego pt. „Drzewo” oraz konkursu fotograficznego o tym samym tytule. Największa liczbę prac wykonali uczniowie klas O-III. Wszystkie prace zarówno plastyczne jak i fotograficzne były wykonane zgodnie z kryteriami oraz tematem. Wyłonienie zwycięzców okazało się niezmiernie trudne, ponieważ wszystkie prace były bardzo interesujące. Nagrodzone prace można podziwiać na ścianach korytarzy naszej szkoły.


3


4. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Mały Samorząd Uczniowski oraz uczniowie z klas I A i I B przy wsparciu pań Doroty Bieszki i Małgorzaty Kisiel przygotowali uroczystą akademię w formie koncertu życzeń dla grona pedagogicznego i pracowników szkoły.


Adresaci uroczystości mieli okazję wysłuchać pięknych życzeń i podziękowań, a na koniec otrzymali w prezencie jabłka udekorowane pamiątkowym kotylionem – berła wiedzy.

Oprawę muzyczną akademii zapewnił chór szkolny pod dyrekcją Pawła Nowickiego.

Małgorzata Kisiel

4


5. 13 października 2011 r. odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Cześć artystyczną przygotowała klasa pod opieką wychowawczyni Moniki Wareckiej. Uczniowie przedstawili spektakl pt. „Co ja tutaj robię, czyli jeden dzień z życia nauczyciela”. O oprawę muzyczną zadbał p. Paweł Nowicki z prowadzonym przez siebie chórem szkolnym. Część organizacją przygotował Samorząd Szkolny pod opieką p. Anety Hinc.


56. We wtorek 18 października 2011 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, że szczególnym uwzględnieniem narkomanii. Prowadzili je i instruktorzy Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”. Zajęcia przeznaczone były dla uczniów gimnazjum. Klasy drugie uczestniczyły w dwugodzinnych warsztatach. Każda z trzech klas oddzielnie. Wszyscy uczniowie gimnazjum mieli okazję wraz ze swoimi koleżankami i kolegami z klasy „pobawić się” podczas 20-minutowych zajęć prowadzonych przez instruktorów. Celem projektu „Kontakt-bus” jest szerzenie w sposób bezpośredni, nowoczesny i nieszablonowy, wśród dzieci i młodzieży, wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z zachowaniami ryzykownymi oraz promocja zdrowego stylu życia obejmująca prezentację atrakcyjnej oferty, z której młodzież może korzystać.


Monika Warecka


67. TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ na BOISKu WIELOFUNKCYJNYM

W dniach 8 i 15 października 2011 r. na Otwartym Boisku Wielofunkcyjnym w naszej szkole odbyły się dwa turnieje piłki nożnej: pierwszy o Puchar Prezesa Firmy Marcopol, zaś drugi o Puchar Prezesa Firmy Anro-Trade Toyota. Rozgrywki odbywały się systemem „każdy z każdym”. Mecze stały na dobrym poziomie, a na uwagę zasługuje olbrzymia ambicja z jaką walczyli zawodnicy. Współzawodnictwo pomiędzy drużynami przebiegało zawsze w duchu „Fair play”, najważniejsza bowiem była dobra zabawa oraz możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu. Zwycięskie zespoły oraz najlepsi zawodnicy i bramkarze rozgrywek otrzymali pucharu, a wszyscy zawodnicy pamiątkowe medale, dyplomy i upominki. Puchary i nagrody wręczali Panowie Prezesi Firm: Marcopolu Pan Jerzy Brzeziński i Toyota Pan Roman Walder.


Wyniki Turnieju o Puchar Prezesa Firmy MARCOPOL:


1. Toyota

2. Szkoła

3. Marcopol II

4. Marcopol I

Wyniki Turnieju o Puchar Prezesa Firmy TOYOTA:

1. Marcopol II

2. Absolwenci

3. Marcopol I

4. Toyota


Wszystkim nagrodzonym, uczestnikom oraz zwycięzcom gratulujemy !


7


7 18. Pierwszaki


W piątek – 21 października 2011 r. klasa I „b” miała okazję świętować początek roku akademickiego na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Po uroczystym ślubowaniu i otrzymaniu Indeksów, uczniowie wysłuchali wykładu na temat Aleksandra Wielkiego zaprezentowanego przez Młodych Prelegentów: Andrzeja Borkowskiego i Wojtka Wąsowskiego – uczniów SP nr 19 w Gdańsku, natomiast o sporcie jako swojej pasji opowiedziała nam znana mistrzyni świata w kick-boxingu – Iwona Guzowska. To wszystko w ramach projektu „Polskiej Akademii Dzieci”, którego założeniem jest zaproszenie uczelni wyższych do realizowania raz w miesiącu jednego bezpłatnego wykładu dla dzieci od 6 do 12 lat. PAD stawia sobie za cel przygotowanie uczniów do funkcjonowania w świecie przyszłości. Na potrzeby niniejszego projektu dzieci uczestniczące w wykładach są umownie zwane Młodymi Naukowcami. Głównym celem projektu „Polska Akademia Dzieci” jest rozbudzenie umiłowania wiedzy, poszukiwania odpowiedzi oraz zadawania pytań. Słuchacze nie są w jakikolwiek sposób oceniani, a jedynie zachęcani do wspólnych poszukiwań i eksperymentów, zarówno fizycznych jak też myślowych. Młodzi Naukowcy mieli wiele pytań do Prelegentów oraz do pani Iwony Guzowskiej i najwyraźniej niechętnie opuszczali aulę Akademii. Na szczęście, na Młodych Naukowców na koniec czekała Mamba, a nasze następne spotkanie na tej uczelni już wkrótce – 25 listopada.

Małgorzata Kisiel


8


8 1


8 2


9. Owoce i warzywa – akcja ogólnoszkolna


Zgodnie z planem Zespołu ds. Promocji Zdrowia miesiąc październik w naszej szkole przebiegał pod hasłem „Witaminki, witaminki…” . Uczniowie klas 0-III podczas zajęć wykonywali i degustowali soki warzywne, sałatki owocowe, sałatki jarzynowe i placki ziemniaczane.

Dużą przyjemność sprawiło uczniom zrobienie różnorodnych kukiełek z warzyw. Sale edukacji wczesnoszkolnej w tym miesiącu ozdobiły gazetki o tematyce warzywno-owocowej.

Dnia 24 października br. w całej szkole odbyła się akcja „Owoce i warzywa”. Uczniowie klas 0-III wykonali plakaty z hasłami zachęcającymi do jedzenia warzyw i owoców, omówili znaczenie witamin w naszej diecie oraz rozwiązywali zadania o tematyce witaminowej.

Dzieci z klasy IV-VI degustowały warzywa i owoce. Wykonały plakaty zachęcające do spożywania warzyw i owoców z witaminą A, B i C.

Młodzież gimnazjum omówiła zagrożenia dla zdrowia człowieka, które wynikają z braku w naszej diecie witamin A, B lub C. W czasie warsztatów uczniowie przygotowali plakaty przedstawiające korzyści płynące z jedzenia produktów z witaminami.

Przewodnicząca Zespołu

ds. Promocji Zdrowia


910. „CZESŁAW MIŁOSZ – PATRON ROKU 2011”

Dnia 27 października 2011 r. uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej i gimnazjum pracowali metodą Projektu Edukacyjnego na temat: „Czesław Miłosz – patron roku 2011″. Zadaniem klas IV było przygotowanie prac plastycznych (technika: farby plakatowe) ilustrujących wiersze Czesława Miłosza. Uczniowie klas V zaprezentowali recytacje wierszy polskiego noblisty. Z kolei uczniowie klas VI przygotowali ciekawostki dotyczące życiorysu poety. Po zajęciach warsztatowych uczniowie zaprezentowali swoje prace na apelu. Plakaty i prace plastyczne znalazły się na gazetkach szkolnych. Zadaniem klas pierwszych było przygotowanie recytacji wierszy poety. Klasy drugie zebrały wiadomości dotyczące życiorysu i twórczości poety. Uczniowie klas trzecich zgromadzili informacje na temat Nagrody Nobla, polskich laureatów Literackiej Nagrody Nobla oraz okoliczności przyznania tytułu laureata literackiej Nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi. Przygotowane prezentacje i recytacje uczniowie przedstawili na apel. Plakaty zostały umieszczone na szkolnych gazetkach.

10


10 1


10 211. W piątek odbyło się przedstawienie edukacyjne dla dla klas 0-III szkoły podstawowej pt: „Jestem bezpieczny w szkole i w domu”. Aktorka wykorzystując wiersze wprowadzała dzieci w omawianą tematykę. Dzieci aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu, podpowiadając aktorce, jakie zachowania są niewłaściwe i jakie zagrożenia czyhają na nie w domu , w szkole i na ulicy.

W czasie spektaklu omówione zostały następujące tematy:

– bezpieczeństwo w szkole podczas przerw,

– bezpieczeństwo w domu w czasie nieobecności dorosłych,

– zasady zachowania przy obcych, którzy proponują np. cukierki,

– zasady zachowania przy zwierzętach.

– podstawowe zasady higieny osobistej


11


12.

28 października w naszej szkole zorganizowaliśmy Halloween. Celem imprezy była integracja dzieci z klas najmłodszych oraz poznanie kultury, tradycji i zwyczajów innych narodów związanych ze świętem zmarłych.

Prezentacja strojów poszczególnych klas odbyła się przy wtórze znanych piosenek.

Klasa III z tej okazji zaśpiewała piosenkę w języku angielskim opowiadająca o duchach, czarownicach i nietoperzach. Klasa II zaprezentowała się w przedstawieniu halloweenowym również w języku angielskim. Nie zabrakło oczywiście czarów w wykonaniu prawdziwych czarodziei. Wspaniałą zabawą okazało się tworzenie mumii. Każda klasa wybrała osobę, która za pomocą papieru toaletowego uformowana została na mumię. Wszystkie dzieci otrzymały cukierki, a klasa, której uczniowie najciekawiej przebrali się ( klasa I c ) otrzymała dyplom i ptasie mleczko. Nagroda trafiła również do klasy I a i I b za wystrój sali lekcyjnej. Dzień upłynął w radosnej atmosferze.

Dorota Bieszka


12


12 1


13. 20 października uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wybrali się do gdańskiego Multikina na przedstawienie pt: „Piotruś Pan i Piraci” w wykonaniu aktorów Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa.

Przedstawienie opowiadało o tym, że wszystkie dzieci kiedyś dorosną. Wszystkie z wyjątkiem Piotrusia Pana. To opowieść o prawdziwej miłości i przyjaźni. To spektakl w którym pojawili się piraci, Indianie, krokodyle oraz dorośli w których zawsze drzemie tęsknota za młodością. Wartości dydaktyczne jakie niosło przedstawienie to ukazanie pozytywów działania w zespole, dominacji dobra nad złem, miłość, mądrość i odwaga to najważniejsze pojęcia w budowaniu własnej osobowości. Była to komediowa inscenizacja pełna humoru sytuacyjnego i słownego. W spektaklu teatralnym brali udział widzowie.


13


14. Dnia 3 listopada br. dzieci z klas zerowych gościły na zajęciach pana Gadzińskiego, który jest leśniczym w Nadleśnictwie Kolbudy. Dzieci zostały zapoznane z zawodem leśniczego. Do jego zadań należą m.in. ochrona przyrody, zarządzaniem zasobami leśnymi, dokarmianie zwierząt.

Zaprezentowany został strój leśniczego oraz rekwizyty niezbędne w jego pracy.

Spotkanie z leśniczym w Międzynarodowym Roku Lasów uwrażliwiło dzieci na piękno i potrzebę ochrony przyrody. Mamy nadzieję, że uczniowie będą z większą uwagą obserwować i dbać o otaczający ich świat roślin i zwierząt.

Na koniec spotkania dzieci otrzymały książeczki informacyjne, naklejki i kolorowanki.

Dziękujemy panu Gadzińskiemu za wizytę w naszej szkole i zapraszamy ponownie.


14


15. W jesiennej scenerii w Zespole Szkół w Goręczynie po raz ósmy odbył się Wojewódzki Konkurs Ortograficzny o Tytuł Mistrza i Wicemistrza Ortografii dla uczniów, którym nie są obce tajniki ortografii. Patronat nad konkursem objęli Pomorski Kurator Oświaty i Stanisław Lamczyk, poseł na sejm RP.

Etap szkolny

W październiku odbyły się w naszej szkole eliminacje do Wojewódzkiego konkursu „Jesienne dyktando”. Jak co roku nasi uczniowie pisali dyktanda w dwóch kategoriach, dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

Mistrzem ortografii szkolnego etapu na poziomie szkoły podstawowej została

Paulina Trepczyk Va


Natomiast na poziomie gimnazjum swój zeszłoroczny tytuł Mistrza ortografii obronił

Michał Sobisz II ag


Etap wojewódzki

Przybyłych w piątkowe południe uczestników i ich opiekunów powitała dyrektor ZS w Goręczynie Elżbieta Korzeniewska. Początek konkursu uświetnił występ szkolnego chóru pod przewodnictwem Małgorzaty Hinca.


Swój udział w konkursie zgłosiło 51 szkół z czerech powiatów: kartuskiego, gdańskiego, kościerskiego i starogardzkiego. Przyjechali przedstawiciele 17 gimnazjów i 34 szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowała Paulina Trepczyk, niestety Michał Sobisz nie dotarł na konkurs.


Uczniowie pisali tekst dyktanda przygotowany przez niezależnego eksperta w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. W bieżącym roku teksty pochodziły z dwóch pozycji: „Dolina Issy” Czesława Miłosza i „Castorp” Pawła Huelle. Trudne wyrazy, które się tutaj pojawiły to przede wszystkim harcap i paździerze.


Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:


Szkoła podstawowa:


I miejsce – Kamila Kurowska z SP w Staniszewie

II miejsce – Julia Leszczyńska z SP w Sierakowicach

III miejsce – Dominika Piotrowiak z SP w Somoninie


Wyróżnienia – Justyna Jelińska z SP w Dierżążnie, Katarzyna Hinz z SP w Węsiorach, i Linda Christiansen z SP w Czeczewie.


Gimnazjum:

I miejsce – Celina Makowska z GP w Żukowie

II miejsce – Malwina Brzoskowska z GP w Żukowie

III miejsce – Zofia Reclaf z GP w Sierakowicach


Wyróżnienia – Anna Myszk z GP w Gowidlinie, Ewelina Synak z ZS w Goręczynie i Robert Hallmann z GP w Przodkowie


W trakcie sprawdzania prac uczestnicy wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Wszyscy goście, uczestnicy konkursu i ich opiekunowie skorzystali z gorącego posiłku: tradycyjnej zupy ogórkowej przygotowanej przez panie z kuchni oraz ze słodkości ufundowanych przez cukiernię „Alicja” z Kiełpina.


GRATULUJEMY !!!

Opracowała – Aneta Hinc

{module do-reklamy-intertekst-2|none}{module reklama-artykul-n|none}

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.