Ważne informacje! – biuletyn nr 15/2019 sołectwa Chwaszczyno

W bieżącym biuletynie sołeckim znajdą Państwo informacje na temat:
1) Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów drewnopochodnych (trociny i pył z MDF) dla inwestycji zlokalizowanej przy ul. Oliwskiej 48 H w Chwaszczynie
2) Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno
3) Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7820.4.2019.MKH-b z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk-Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy
4) Budowa studni głębinowej nr 2A na terenie działki 560/0 w Chwaszczynie – postanowienie RDOŚ-Gd-WOO-420.99.2018.IBA.12
5) Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej T-Mobile Polska wraz z zasilaniem na wieży kratowej


1) Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów drewnopochodnych (trociny i pył z MDF) dla inwestycji zlokalizowanej przy ul. Oliwskiej 48 H w Chwaszczynie

Burmistrz Gminy Żukowo zawiadamia o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów drewnopochodnych (trociny i pył z MDF), w ramach działalności stolarni powstającej na terenie działek o numerach: 217/1; 217/2; 217/3; 217/4; 217/5; 217/6; 217/7; 23 7/8; 217/9; 217/10 w miejscowości Chwaszczyno przy ul. Oliwskiej 48 H, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej 1ub elektronicznej, w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszego Obwieszczenia na stronie zukowo.pl (do dnia 17.08.2019r.).

Kompleksowa dokumentacja dotycząca postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, przechowywana jest w pokoju numer 38 Urzędu Gminy w Żukowie, przy ul. Gdańskiej 52 i dostępna do wglądu, dla wszystkich zainteresowanych, w godzinach pracy tutejszego Urzędu (pn., śr. 7:30-15:30. wt. 7:30-17:00, cz. 7:30-15:00, pt. 7:30-14:30).

Dodatkowo na stronie internetowej http://www.zukowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w Publicznym wykazie informacji o ochronie środowiska na 2019 rok, zamieszczone zostało obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzeniu uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Żukowo.

Karty informacyjne przedsięwzięcia oraz treść obwieszczenia dostępne jest na stronie:
https://bip.zukowo.pl/a,76975,sr6220312018mlf-wniosek-o-wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-planowanego-przedsiew.html

 


2) Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno
Burmistrz Gminy Żukowo informuje o wywieszeniu w Urzędzie Gminy Żukowo obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żukowo:

1. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie Jeziora Wysockiego;
2. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza, gmina Żukowo;
3. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 26 lipca do 23 sierpnia 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Referat Urbanistyki i Nieruchomości, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej (http://www.bip.zukowo.pl).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach rozwiązaniami odbędzie się w dniach:

— dla projektu planu rejonie Jeziora Wysockiego – 22 sierpnia 2019r. o godz. 12:00;
— dla projektu planu w rejonie pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza – 21 sierpnia 2019r. o godz. 11:00;
— dla projektu planu części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda – – 21 sierpnia 2019r. o godz. 12:00;

w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, w sali nr 10 (sala konferencyjna).

Uwagi do w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:

– w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;
– w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, Żukowo, pokój nr 1;
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o który m mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2019 r. Organem właściwym do jest Burmistrz Gminy Żukowo.

Szczegółowe informacje oraz projekty planów będą dostępne są na stronie:
https://bip.zukowo.pl/a,78686,projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-czesci-wsi-chwaszczyno-obszaru-ogranic.html

http://https://bip.zukowo.pl/a,78685,projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-czesci-wsi-chwaszczyno-w-rejonie-jezio.html

https://bip.zukowo.pl/a,78684,projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-czesci-wsi-chwaszczyno-pomiedzy-ulicam.html


3) Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7820.4.2019.MKH-b z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk-Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy

Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości informację, iż na wniosek z dnia 25.01.2019 r., uzupełniony w dniu 18.06.2019 r. oraz w dniu 24.06.2019 r. i 28.06.2019 r., złożony przez Pana Sławomira Suskiego, reprezentującego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, występującego na mocy upoważnienia udzielonego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk — Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie — początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) — węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) — odcinek 2,

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSK, Wydział Infrastruktury
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 77 482
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl


4)  Budowa studni głębinowej nr 2A na terenie działki 560/0 w Chwaszczynie
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 czerwca 2019r., znak RDOŚ-Gd-WOO-420.99.2018.IBA.12 dotyczące inwestycji budowy studni głębinowej nr 2A na terenie działki 560/6 w Chwaszczynie w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 


5) Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej T-Mobile Polska wraz z zasilaniem na wieży kratowej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej 32986 ŻUKOWO_CHWASZCZYNO T-Mobile Polska wraz z zasilaniem na wieży kratowej o wysokości do 53 m na terenie działki nr 521 obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo.

Sprawę prowadzi: Agnieszka Grotha, tel. 058 685-83-20, Zespół Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego; e-mail: a.grotha@zukowo.pl ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo; www.bip.zukowo.pl  

Obwieszczenie dostępne jest na stronie:
http://https://bip.zukowo.pl/a,78633,obwieszczenie-nr-un-pz6733882018agbro-podjeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decy.html

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.