V Sesja Rady Miejskiej w Żukowie – zawiadomienie

 

30 stycznia 2015r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Żukowie z następującym porządkiem obrad :

 

 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualne wnioski w spawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gdańskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2015-2023.
• opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
• dyskusja
• podjęcie uchwały
8. Uchwalenie Budżetu Gminy Żukowo na 2015 rok :
• wystąpienie Burmistrza Gminy Żukowo
• opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
• opinia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Żukowie
• dyskusja
• podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom zlokalizowanym w Łapinie Kartuskim.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żukowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częściwsi Tuchom, w rejonie ul. Gdyńskiej oraz fragmentu wsi Chwaszczyno, w rejonie ul. Leśnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Żukowo nalata 2015-2032″.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji
z wnioskiem w przedmiocie zmiany rodzajumiejscowości Dąbrowa ustalonej jako część wsi Miszewko na odrębną miejscowość o nazwie Dąbrowa, rodzaj wieś.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem
w przedmiocie zmiany rodzajumiejscowości Nowy Tuchom ustalonej jako część wsi Miszewko na odrębną miejscowość o nazwie NowyTuchom, rodzaj wieś.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem
w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Mankocin ustalonej jako część Widlina na Mankocin, część wsi Łapino Kartuskie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem
w przedmiocie zmiany rodzajumiejscowości Piaski ustalonej jako kolonia na Piaski, kolonia wsi Skrzeszewo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem
w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości Żukowo-Gbury, część wsi Żukowo na Gbury, część miasta Żukowo.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz rad osiedli na terenie gminy Żukowo.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Żukowie na 2015 rok.
21. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
22. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
23. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
24. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
25. Sprawy różne.
26. Zakończenie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żukowie
/-/ Witold Szmidtke

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.