Urząd Pracy dysponuje środkami na aktywizację osób bezrobotnych. Staż dla osób w wieku 18-29 lat

 

Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami na aktywizację osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat poprzez organizację staży.

 

staz- power-2

 

Co to jest staż?

 

Staż służy nabywaniu umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Koszty badań lekarskich oraz koszty ubezpieczeń społecznych w okresie odbywania stażu pokrywa Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Kartuzach.

Miesięczna wysokość stypendium wypłacanego przez PUP stażystom wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

 

Kto może być organizatorem stażu?

 

Organizatorem stażu może być:
– pracodawca (jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika),
– rolnicza spółdzielnia produkcyjna,
– pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej,
– organizacja pozarządowa.

 

Do składania wniosków zapraszamy pracodawców lub przedsiębiorców, którzy:
– prowadzą działalność co najmniej od 6 miesięcy,
– w okresie ostatnich 6 miesięcy nie dokonali zwolnień pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
– deklarują zatrudnienie bezrobotnych po okresie stażu na co najmniej 3 miesiące.

Kto może być skierowany do odbycia stażu?

 

Do odbycia stażu w ramach powyższego projektu mogą być skierowane osoby zarejestrowane w naszym urzędzie jako bezrobotne w wieku 18-29 lat, jeżeli:
– nie pracują,
– nie kształcą się
– nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
– nie szkolą się
– nie uczestniczą oraz nie uczestniczyli w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni,
– w procesie profilowania ustalono dla tych osób II profil pomocy.

Jak zostać organizatorem stażu?

– najpierw należy zapoznać się z „Zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach”, a następnie złożyć do naszego urzędu kompletnie wypełniony wniosek o zorganizowanie stażu.
– o sposobie rozpatrzenia wniosku Urząd pisemnie informuje pracodawcę.
– po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku doradca klienta kontaktuje się z pracodawcą w celu doboru kandydata do odbycia stażu.

 

Doradca klienta kieruje osoby bezrobotne na rozmowy wstępne. Pracodawca decyduje o wyborze kandydata. – przed przyjęciem przez pracodawcę kandydata do odbycia stażu, następuje podpisanie umowy pomiędzy Starostą (w imieniu którego działa Dyrektor PUP), a pracodawcą.

 

Jak zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku?

 

Staż organizowany będzie w szczególności u tych organizatorów, którzy:
– gwarantują osobom bezrobotnym nabycie umiejętności praktycznych przydatnych na rynku pracy;
– deklarują zatrudnienie po zakończonym stażu;
– współpracują z naszym urzędem w zakresie pośrednictwa niesubsydiowanego;
– wywiązali się z wcześniejszych zobowiązań zawartych w umowach z urzędem w ramach aktywizacji bezrobotnych, w tym z deklaracji zatrudnienia.

 

staz-power-1

 

Działanie realizowane przez Powiat Kartuski/Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kartuskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.