Ulotki wyborcze naszych kandydatów. Pójdźmy razem na wybory i wybierzmy mądrze

W najbliższą niedzielę 21 października spotkamy się przy urnach, aby wspólnie wybrać samorządowców, którzy przez najbliższe 5 lat będą nas reprezentować w gminie, powiecie i województwie. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu sylwetki osób, które startują z Chwaszczyna i Tuchomia (okręg 2). Niech te krótkie programy wyborcze będą pewną wskazówką przed wyborem, którego niedługo dokonamy.

Obiecaliśmy Państwu, że w najbliższym numerze gazetki bezpłatnej Chwaszczyno.pl opiszemy sylwetki kandydatów startujących z Chwaszczyna i Tuchomia. Z tego miejsca chcemy przeprosić, ponieważ nie uda nam się wydać nowego numeru przed wyborami. Brak wolnego czasu i obowiązki rodzinno-służbowe uniemożliwiły nam pracę nad kolejnym wydaniem. Tym razem wykorzystamy jedynie tę drogę informacji, jaką jest nasz portal.

Chwaszczyno jest podzielone na dwa obwody wyborcze, oba w Szkole Podstawowej w Chwaszczynie.

Granice obwodu nr 1:
Część Sołectwa Chwaszczyno: Część miejscowości Chwaszczyno – ulice: Abrahama, Ametystowa, Boczna, Bojańska, Brylantowa, Bursztynowa, Ceynowy, Dąbrówki, Diamentowa, Dobrzewińska, Ekologiczna, Gdyńska, Jałowcowa, Jeziorna, Juliana Tuwima, część ul. Kaszubska Droga numery nieparzyste od nr 1 do nr 23 i numery parzyste od nr 2 do nr 22, Krótka, ks. Kuppera, ks. Sarnowskiego, Kwiatowa, Lisia, Łąkowa, Ogrodowa, Oliwska, Orzeszkowej, Polna, Poprzeczna, Prusa, Radarowa, Rewerenda, Rubinowa, Rzemieślników, Szafirowa, Szmaragdowa, św. Wojciecha, Telesfora, Telewizyjna, Teodora, Tuchomska, Węglowa, Wiczlińska, Wiejska, Wybickiego, Zbożowa, Złota, Zofii Nałkowskiej.

Granice obwodu nr 2:
Część Sołectwa Chwaszczyno: Część miejscowości Chwaszczyno-ulice: Adama Asnyka, Akacjowa, Białe Żagle, Błażeja, Błotna, Bogusława, Bolesława Leśmiana, Brzechwy, Brzozowa, Chopina, Cicha, Damroki, Derdowskiego, Dookoła Świata, Fredry, Jadwigi, Jana Pawła II, Jaromira, Jarzębinowa, K. I. Gałczyńskiego, Kamienna, Kasztanowa, część ul. Kaszubska Droga numery nieparzyste od nr 25 do końca i numery parzyste od nr 24 do końca, Katarzyny, Kawelska, Klonowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kopalniana, Krasickiego, ks. Sychty, Leopolda Staffa, Leśna, Majkowskiego, Makuszyńskiego, Małgorzaty, Mickiewicza, Miła, Mirosławy, Moniuszki, Mściwoja I, Norwida, Olimpijska, Piaskowa, Podleśna, Przemysława, Racibora, Reja, Sambora I, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Sobiesława I, Spacerowa, Spokojna, Szczęśliwa, Szymanowskiego, Świerkowa, Świętobora, Świętopełka, Torfowa, Warcisława I, Wąska, Widokowa, Wieniawskiego, Wrzosowa, Wysocka, Stanisława Wyspiańskiego, Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zaciszna, Zofii, Żeromskiego, Żwirowa.

Tuchom posiada jeden obwód – w SP w Tuchomiu.

Zachęcamy do lektury!

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE, okręg 2

(podług nr listy)

 

Lista nr 16 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KASZUBSKIE ZRZESZENIE WYBORCZE

Nr 2 na liście
FOPKE JACEK KRZYSZTOF

wybory jacek fopke

Szanowni Mieszkańcy Chwaszczyna i Tuchomia!

W dniu 1 grudnia 2015 r. złożyłem uroczyste ślubowanie Radnego Rady Miejskiej w Żukowie. Kandydowałem z Komitetu Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze, które zdobyło największą liczbę mandatów w Radzie Miejskiej oraz stworzyło stabilną koalicję, która owocnie współpracowała przez całą kadencję. Z tego samego bezpartyjnego komitetu wyborców Pan Wojciech Kankowski został wybrany na stanowisko Burmistrza Gminy Żukowo. Aktywność radnego, aby była skuteczna, nie może być pracą w pojedynkę. Dlatego od samego początku starałem się współtworzyć szeroki zespół aktywnych mieszkańców i lokalnych liderów. Wszystko, o czym poniżej napiszę, jest efektem wielostronnej współpracy, dialogu wielu osób i instytucji. Przez całą kadencję starałem się, aby w każdej części naszego sołectwa, na każdej ulicy, coś pozytywnego się wydarzyło. O sprawy Chwaszczyna, Tuchomia i całej Gminy Żukowo zabiegałem, pracując jako Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej oraz Wiceprzewodniczący Komisji Komunalnej. Podczas prac tych komisji omawialiśmy i opiniowaliśmy najważniejsze dla rozwoju Gminy Żukowo kwestie. Brałem udział w wszystkich sesjach Rady Miejskiej, a relacje z ich przebiegu na bieżąco umieszczałem na profilu FB. Ponadto uczestniczyłem w wszystkich zebraniach wiejskich w Chwaszczynie i większości posiedzeń Rady Sołeckiej.

Z całą pewnością zadania drogowe stanowiły priorytet w naszych wspólnych działaniach. Najwięcej czasu poświęciliśmy realizacji „programu płytowego”, którego jesteśmy wspólnie z Sołtys Jolantą Wiercińską współautorami oraz budowie ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Żeromskiego, czy startującej właśnie budowie ul. Lisiej i Dobrzewińskiej. Warte podkreślenia jest również to, że w tej kadencji gmina nie tylko utwardzała drogi płytami YOMB, ale również wybudowała odcinki asfaltowe oraz z kostki brukowej wraz z odwodnieniem. W zakresie oświetlenia drogowego zamontowano łącznie ponad 100 nowych latarń, dodatkowo oświetlenie części ul. Oliwskiej w kierunku Gdańska (ok 1,5 km) oraz nowe instalacje LEDOWE na ul. Gdyńskiej, Węglowej i części Wybickiego. Ważna była również budowa nowych parkingów w centrum, które zapewniły łącznie kilkadziesiąt nowych miejsc postojowych: przy kościele, przy szkole, przy Strefie Kultury oraz Ośrodku Zdrowia.

Nie ma rozwoju bez podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. Poza chodnikami i oświetleniem wybudowano trzy nowe sygnalizacje świetlenie (przy Derdowskiego, przy Rewerendzie i Kaszubskiej Drodze), ograniczano prędkość na głównych drogach, montowano kamery monitoringu oraz kilka nowych wiat przystankowych.

Osobną inwestycyjną przygodą były: budowa ‘Strefy Kultury’, w tym biblioteki, termomodernizacja naszej szkoły, budowa chodnika do Tuchomia, budowa ciągu pieszo-rowerowego do Gdańska Osowej oraz budowa nowych placów zabaw: przy ul. Polnej/Dąbrówki oraz I etapu placu przy ul. Jeziornej/Bursztynowej. Ważne zadania to również modernizacja systemu wodociągowego, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Oczywiście nie wszystko zostało zrealizowane. Przyczyny były różne. Przeszkody formalne, brak chętnych do realizacji prac, braki kadrowe w UG, rzadziej finanse. Mogę jedynie napisać, że jako liderzy Chwaszczyna nie przegapiliśmy prawie żadnej szansy rozwojowej. Byliśmy aktywni w wielu instytucjach, urzędach, funduszach i partnerstwach. Grzechu zaniechania, który uważam za najcięższy w pracy samorządowca, nie popełniono.

Wiemy, że zgoda buduje, dlatego warte podkreślenia jest również to, że ta kadencja upłynęła pod znakiem realnej współpracy zarówno Burmistrza, Sołtys, Rady Sołeckiej, obu Radnych Rady Miejskiej i Rady Powiatu Kartuskiego oraz naszych stowarzyszeń. To bardzo ważny kapitał, który warto rozwijać. Wszystkim mieszkańcom, grupom nieformalnym i organizacjom, za dotychczasową współpracę dziękuję!

Jeśli ponownie uzyskam mandat radnego chcę zabiegać o następujące sprawy:

I. Sprawy pierwszej potrzeby:
utwardzanie i budowa nowych dróg i chodników, modernizacja wodociągów, budowa kanalizacji, oświetlenie uliczne, bezpieczeństwo na drogach.

II. Troska o jakość życia i wzmacnianie wspólnoty Mieszkańców Chwaszczyna i Tuchomia:
1. Polepszenie komunikacji autobusowej (linia Z, 171) oraz jej integracja z Pomorską Koleją Metropolitalną
2. Budowa i rozwój osiedlowych „Miejsc Spotkań” (plac zabaw, siłownia lub boisko)
3. Rozbudowa istniejącej szkoły lub budowa nowej szkoły w Chwaszczynie oraz budowa nowej szkoły w Tuchomiu
4. Poprawa estetyki (utrzymanie zieleni, banery, sprzątanie śmieci)
5. Powołanie Gminnej Rady Seniorów
6. Wsparcie wymiany starych pieców grzewczych na ekologiczne
7. Zagospodarowania wód opadowych – mała przydomowa retencja.

Nr 3 na liście
KLAWIKOWSKI TADEUSZ

wybory tadeusz klawikowski

Mieszkaniec wsi Tuchom, 49 lat, żonaty, dwie córki. Prowadzi działalność gospodarczą. Od dwóch kadencji członek rady sołeckiej. W 2018 roku wybrany na prezesa Parafialnego Zespołu Caritas w Chwaszczynie. Członek Chóru Strzelenka z Tuchomia. Osoba chcąca i lubiąca pacę na rzecz społeczności lokalnej. Społecznik z zamiłowania.

Cele, które chciałbym zrealizować:
• budowa Szkoły Podstawowej w Tuchomiu,
• budowa kanalizacji na terenie Sołectwa Tuchom,
• wspieranie organizacji pożytku publicznego do realizacji działań społecznych,
• partnerstwa sołectw polegające na poprawie jakości życia mieszkańców Gminy Żukowo.

Nr 4 na liście
WIERCIŃSKA JOLANTA MONIKA

wybory jolanta wiercinska
Jestem mieszkanką Chwaszczyna od 18 lat, natomiast mój mąż Krzysztof jest rodowitym mieszkańcem naszej miejscowości. Mam dwóch synów: Mikołaja i Tymoteusza. Pracuję w firmie informatycznej, która zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania wspomagającego pracę urzędów administracji samorządowej.

Od kilku lat systematycznie uczestniczę w działaniach organizacji pozarządowych, które zachęcają lokalnych liderów do współpracy z samorządem promując pozytywne rozwiązania włączające mieszkańców w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Od roku 2011 do 2015 roku byłam członkiem rady sołeckiej Chwaszczyna, a od niemal 4 lat pełnię funkcję sołtysa naszej miejscowości.

Działam aktywnie w Kole Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie, należę do grupy biegowej ‘Chwaszczyno Biega’ oraz do grupy chwaszczyńskich morsów. Wolny czas spędzam aktywnie, m.in. poznając Kaszuby i okolice oraz ciekawe miejsca w Polsce.

Dotychczasowa działalność
Moje działania na rzecz mieszkańców Chwaszczyna i gminy Żukowo trwają nieprzerwanie od niemal 8 lat. W tym czasie starałam się promować rozwiązania, które aktywnie włączają mieszkańców w podejmowane decyzje.

Z sukcesem wspólnie z Urzędem wprowadziliśmy fundusz sołecki w Gminie Żukowo, dzięki czemu dziś mieszkańcy każdego sołectwa w Gminie mogą decydować na co przeznaczyć przyznaną kwotę środków. Od 2014 roku kwota funduszu dla Chwaszczyna wzrastała systematycznie od 29 tys. zł do prawie 230 tys. zł na rok 2019.

Angażowałam się w promowanie programu płytowego, będącego uzupełnieniem płyt finansowanych w ramach budżetu Gminy, dzięki któremu co rocznie utwardzamy kilkadziesiąt odcinków dróg gminnych. W tym roku zgłoszono do utwardzenia 23 odcinki dróg, na których łącznie z płytami sfinansowanymi z budżetu Gminy zostanie ułożonych prawie 13 tys. szt. płyt.

Jestem zwolennikiem określania wspólnych priorytetów w zakresie realizacji inwestycji, zwłaszcza w zakresie budowy infrastruktury. Systematyczna realizacja postawionych celów jest gwarancją zrównoważonego rozwoju naszej miejscowości. Potrzeby mieszkańców poznawałam poprzez liczne spotkania oraz coroczne organizowanie z radnym Jackiem Fopke cyklu spotkań pn. „Moja ulica, Moje Chwaszczyno’. Okazją do rozmowy są również współorganizowane imprezy o charakterze kulturalnym i integracyjnym, m.in. wspólne ognisko po zakończeniu akcji sprzątania, festyny osiedlowe, biegi w ramach cyklu Kaszuby Biegają, Dożynki Parafialne, uroczystość 11 listopada, rozświetlenie chwaszczyńskiej choinki.

Ważną kwestią jest dbałość i estetyka o przestrzenie wspólne, które zajmowały ważne miejsce w realizowanych zamierzeniach. Zwieńczeniem wspólnych starań jest wygrana w konkursie ‘Piękna Wieś Pomorska 2018’ na szczeblu powiatowym!

Od czasu jak zostałam sołtysem wszystkie spotkania i posiedzenia organów sołectwa są otwarte dla mieszkańców. Szeroko informuję o wszystkich działaniach rady sołeckiej a także Urzędu Gminy Żukowo, które są kluczowe dla naszych mieszkańców. Stawiam na jawność i otwartość. Zachęcam do dialogu i porozumienia. W codziennej pracy sołeckiej mogę zawsze liczyć na wsparcie radnego Jacka Fopke. Wszystkie planowane inwestycje rozpoczynamy od spotkania z mieszkańcami i wspólnie wspieramy urząd w sprawnej realizacji, z uwzględnieniem zgłaszanych przez nas potrzeb.

W niemal 100% udaje się nam osiągnąć cel i zadowolenie mieszkańców!

Co chciałabym zaproponować w nadchodzącej kadencji?
Zamierzam kontynuować rozpoczęte działania, w szczególności poprzez:
– wspieranie rozwiązań poprawiających działanie urzędu otwartego na mieszkańców i szybko reagującego na zgłaszane potrzeby,
– uproszczenie procedury przyznawania wsparcia dla organizacji oraz nieformalnych grup mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej,
– opracowanie wieloletniego programu rozwoju miejscowości, który będzie podstawą realizacji kolejnych inwestycji,
– priorytetowe inwestycje to budowa stacji uzdatniania wody, wymiana przestarzałej i niewydolnej sieci wodociągowej, utwardzanie dróg, projektowanie i budowa oświetlenia, projektowanie i systematyczna realizacja kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej,
– kontynuowanie systematycznego utwardzania dróg, tak aby w ciągu kolejnej kadencji zostały utwardzone wszystkie główne odcinki,
– wspieranie tworzenia sieci komunikacji gminnej drogami lokalnymi, wraz z połączeniem do węzłów komunikacyjnych na terenie sąsiednich dzielnic Gdańska oraz Gdyni,
– wspieranie rozwoju ścieżek rowerowych w celu komunikacji mieszkańców z aglomeracją trójmiejską,
– opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy lub budowy nowej szkoły
w Chwaszczynie,
– wspieranie realizacji kolejnych planów miejscowych, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie porządkowania funkcji oraz zabezpieczania właściwej szerokości dróg.

Dziękuję mieszkańcom za dotychczasowe zaangażowanie, pomoc i wsparcie w realizacji naszych wspólnych spraw. Razem możemy więcej!

Lista nr 17 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE KASZUBY

Nr 1 na liście
JANCZUKOWICZ KAROLINA EWA

wybory karolina janczukowicz
Nazywam się Karolina Janczukowicz, mam 45 lat, jestem mieszkanką Chwaszczyna, nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Gdańskim. Mam stopień doktora. Kandyduję do Rady Miejskiej Żukowa z listy Stowarzyszenia „Otwarte Kaszuby”, okręg 2, miejsce 1.

Działalność społeczną do tej pory realizowałam w dziedzinach ściśle związanych z edukacją np. organizując konkursy przemówień w j. angielskim dla licealistów. Swoją rolę radnej widzę w sprawach związanych z oświatą i kulturą, ale nie tylko. Chciałam również działać na rzecz poprawy transparentności działań w gminie, rozwijać Młodzieżową Radę Gminy, powołać Radę Seniorów jako organ doradczy przy Radzie Miejskiej oraz współtworzyć wraz z innymi sołectwami Plan Rozwoju Gminy. Jako jeden z ważnych elementów tego planu widzę przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu.

Poprawa transparentności to stworzenie mechanizmów, gdzie wszystkie działania; finanse, decyzje itd. są upubliczniane w sposób zrozumiały dla laika. Tylko jeśli mieszkańcy będą rozumieli sposób i powody podejmowania decyzji, mogą nabrać zaufania i sami się zaangażować w życie gminy lub swojego sołectwa.

Promowanie obywatelskiego zaangażowania powinno być ukierunkowane na młodzież. W praktyce może to oznaczać rozwijanie niedawno powstałej Młodzieżowej Rady Gminy. Aby poprawiać możliwości argumentacji i umiejętności artykułowania swoich propozycji, można przeprowadzać warsztaty przemawiania, natomiast, aby zwiększyć poczucie sprawczości, wyznaczyć osobny budżet, którym by dysponowali, jeśli przekonaliby do swojego pomysłu Radę Miejską.

Drugą formą angażowania mieszkańców powinna być Rada Seniorów. Starsze osoby to coraz większa grupa społeczna, która najlepiej wie, jakie problemy są dla niej najważniejsze. Ponieważ są to jednocześnie ludzie o olbrzymim doświadczeniu życiowym i zawodowym, chciałabym rozszerzyć ich funkcję o rolę doradczą przy Radzie Miejskiej. Wierzę, że możliwość realnego wpływu na życie miasta zachęci seniorów naszej gminy do aktywności obywatelskiej.

Na świecie odbywa się obecnie debata nad rozwiązaniem problemu starzejącego się społeczeństwa; czy należy zachęcać młodych ludzi, aby mieli więcej dzieci, czy może raczej aktywizować osoby starsze do jak najdłuższego działania. Te dwa pomysły nie muszą się wzajemnie wykluczać i można podejmować kroki w obu kierunkach.

Jednak, chyba najważniejszą sprawą jest „Plan Rozwoju Gminy”. Chodzi nie tylko o to, aby mieszkańcy byli świadomi, jakie działania będą podejmowane w perspektywie kilkunastu – kilkudziesięciu lat. Ważne, żeby oni sami takie plany współtworzyli. Z dotychczasowych rozmów z mieszkańcami wynika, że jeden z poważniejszych problemów to poczucie odcięcia od świata. Wspomaganie rozwiązań, które umożliwią mieszkańcom korzystanie z Kolei Metropolitalnej oraz ułatwią dostanie się do Żukowa, może nie tylko przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców, ale też do pewnego stopnia zmniejszyć korki.

Na koniec chciałam dodać kilka słów o materii, która dotyczy mnie osobiście. Chciałabym się zaangażować w dziedzinę oświatową pracy Rady Miejskiej. Są to niezwykle ważne kwestie, które mogą w dużym stopniu decydować o kształcie i jakości edukacji w naszej gminie. Co mnie predysponuje do takiej pracy? Całe moje życie zawodowe związane było z edukacją i szkolnictwem. Uczyłam już zarówno przedszkolaków jak i licealistów. Obecnie uczę studentów, a mając dwie córki w szkole podstawowej, mam również kontakt ze szkolnictwem z perspektywy rodzica. Sądzę, że te odmienne punkty widzenia mogą pomagać w podejmowaniu decyzji w dziedzinie, gdzie jak wszędzie pieniędzy jest za mało. Jestem świadoma, że często wspierając pewne sprawy trzeba to robić kosztem innych. Niestety, patrząc na to co najbardziej pilne, można zapomnieć o tym, co najważniejsze. Szczerze wierzę, że moje własne doświadczenia zawodowe predysponują mnie, aby zauważać tę różnicę i wspierać słuszne kierunki działań.

WYBORY DO RADY POWIATU KARTUSKIEGO, okręg nr 3 (gm. Żukowo i gm. Przodkowo)

(podług nr listy)

 

Lista nr 4 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr 2 na liście
CEBELA RADOSŁAW MACIEJ
wybory radek cebela

#konsekwentniedlapowiatu

Kim jestem?
– jestem absolwentem Politechniki Gdańskiej,
– mieszkam w Chwaszczynie,
– od 13 lat pracuję w Urzędzie Gminy w Żukowie,
– jestem opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy,
– przygotowuję w Żukowie Budżet Obywatelski od strony organizacyjnej,
– odpowiadam za współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi,
– od wielu lat jestem zaangażowany w pracę społeczną na rzecz mieszkańców powiatu,
– uwielbiam podróżować i poznawać nowe miejsca, jestem motocyklistą.

Szanowni Państwo, drodzy Wyborcy!

Przed nami wybory samorządowe. To od nich zależą najważniejsze decyzje, dotyczące Powiatu Kartuskiego. Proszę, aby włączyli się Państwo do wspólnego działania, szczególnie dla dobra gmin Żukowo i Przodkowo. 21 października 2018 r. dokonajcie Państwo właściwego i odpowiedzialnego wyboru, bo to właśnie od Państwa zależy, jaki będzie Powiat Kartuski – za kilka i kilkanaście lat.

Kandyduję do Rady Powiatu Kartuskiego, ponieważ chcę swoją energią, aktywnością i fachową wiedzą przyczynić się do tego, aby Nasz Powiat stał się europejską metropolią.

Jako długoletni pracownik urzędu wiem, jak ważne jest, aby w samorządzie pracowali ludzie kompetentni i z inicjatywą, którzy potrafią współpracować dla wspólnego dobra i którym zależy na tym, aby nam wszystkim żyło się lepiej. Zasługujemy na dobry Samorząd!!!

Jako Radny:
– zadbam o rozwój tras rowerowych oraz miejsc sprzyjających aktywności fizycznej,
– wprowadzę stabilny program wspierania organizacji pozarządowych poprzez utworzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych,
– będę wspierać kluby sportowe, stowarzyszenia i grupy nieformalne pracujące na rzecz mieszkańców powiatu,
– doprowadzę do o utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu – „Młodzież to Przyszłość powiatu”
– zmienię wizerunek wydziału komunikacji i budownictwa poprzez poprawę obsługi interesantów.
– zadbam o dostosowanie oferty szkół zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy,
– przygotuję koncepcję rozwoju infrastruktury drogowej i transportu publicznego dla całego powiatu kartuskiego,
– wprowadzę stałe i bezpłatne konsultacje medyczne organizowane przez Powiatowe Centrum Zdrowia,
– zmienię wizerunek kartuskiego szpitala. Pacjenci powinni czuć staranną i troskliwą opiekę już od momentu trafienia do izby przyjęć,
– zadbam o jeszcze większe wsparcie dla seniorów, rodzin wielodzietnych oraz osób niepełnosprawnych.

Państwa potrzeby są mi dobrze znane i bardzo bliskie. Z największą życzliwością zaangażuję się w każdą zgłoszoną do mnie sprawę. Rzetelną i wytrwałą pracą odwdzięczę się za okazane mi zaufanie. Wierzę, że działając razem, osiągniemy wspólny sukces.

Nr 11 na liście
FOPKE TOMASZ MICHAŁ

wybory tomasz fopke

Szanowni Państwo! Mieszkańcy gmin Żukowo i Przodkowo!

Mam 45 lat. Mieszkam w Chwaszczynie. Wspólnie z żoną wychowujemy troje dzieci. Pasjonuje mnie muzyka i kultura kaszubska. Jestem osobą zaangażowaną społecznie, działam m.in. w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim.

Posiadam wykształcenie średnie techniczne oraz wyższe magisterskie. Swoją wiedzę poszerzyłem na dwóch kierunkach studiów podyplomowych oraz wielu kursach i szkoleniach. Aktualnie jestem doktorantem Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

Od prawie 20 lat jestem zawodowo związany z samorządem. Cztery lata pracowałem jako zastępca burmistrza gminy Żukowo i przez okres kolejnej kadencji jako radny – wiceprzewodniczący rady tej gminy. W starostwie powiatowym w Wejherowie byłem naczelnikiem wydziału kultury i spraw społecznych. Obecnie zarządzam Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Mam umiejętności poparte praktyką w zakresie zarządzania w administracji publicznej oraz oświacie. Posiadam doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu środków finansowych z UE.

Ostatnie cztery lata reprezentowałem Państwa jako radny Powiatu Kartuskiego, podejmując wraz z innymi radnymi decyzje na rzecz Mieszkańców powiatu kartuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin Żukowo i Przodkowo.

Najbliższe lata, pracując jako radny powiatu kartuskiego chciałbym wykorzystać na realizację tych postulatów, które Państwo zgłaszacie najczęściej:
1. Poprawa stanu dróg na terenie gmin Żukowo i Przodkowo, w tym Chwaszczyna;
2. Działania z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki odpadami;
3. Rozwój komunikacji publicznej, ustawiczne dostosowywanie pracy wydziałów starostwa i instytucji podległych – według potrzeb Mieszkańców powiatu;
4. Bezpieczna szkoła i droga do niej;
5. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości – nowe miejsca pracy;
6. Wykorzystywanie środków zewnętrznych, w tym unijnych;
7. Dodatkowe źródło utrzymania dla Mieszkańców – stworzenie warunków dla rozwoju turystyki i agroturystyki;
8. Współpraca z Mieszkańcami, Sołtysami wsi, Radami Sołeckimi, Przewodniczącymi Rad Osiedlowych, radnymi gmin, oraz Burmistrzem Gminy Żukowo i Wójtem Gminy Przodkowo w zakresie realizacji spraw bieżących;
9. Poszerzanie współpracy z młodzieżą – wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
10. Wsparcie dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, w tym sportowych, kulturalnych, KGW, OSP i ZK-P;
11. Dbałość o zabytki, w tym kościoły;
12. Promocja sportu i kultury.

Z wyrazami szacunku,
Tomasz Fopke
Swój człowiek w Kartuzach!

Lista nr 11 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNE KASZUBY-NASZÉ SPRAWË

Nr 3 na liście
FIKUS PIOTR MIROSŁAW

wybory piotr fikus

Drodzy Mieszkańcy!

Pragnę poinformować Państwa o ponownym kandydowaniu do Rady Powiatu Kartuskiego z KWW „Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawy”. Mam 55 lat, urodziłem się w kaszubskiej rodzinie, mieszkającej w Chwaszczynie. Jestem żonaty, mam dwoje dzieci. Kaszub z dziada pradziada. Posiadam wykształcenie wyższe – mgr zarządzania. Prowadzę własną działalność gospodarczą oraz pełnię funkcję Dyrektora d/s inwestycji w firmie budowlanej. Moje hobby to sport i turystyka.

Działalność samorządową rozpocząłem w 1998 roku, pełniąc mandat radnego – 3 kadencje Radny Gminy Żukowo, zaś od 2010 roku – 2 kadencje Radny Powiatu Kartuskiego. W swojej dotychczasowej działalności samorządowej zawsze na pierwszym miejscu stawiałem przede wszystkim dobro mieszkańców.

W kadencjach 2010-2014, 2014-2018 zrealizowano między innymi takie zadania jak:
– odrestaurowano 3 ołtarze w kościele Parafialnym w Chwaszczynie oraz wymieniono boczne drzwi. Powiat Kartuski przekazał na to zadania kwotę 104 000,00 zł,
– wymieniono zniszczoną betonową nawierzchnię alejek na cmentarzu na kostkę brukową nawiązującą do otoczenia Małego Kościoła. Na ten cel Powiat Kartuski przekazał Naszej Parafii kwotę 40 000,00 zł,
– doposażano na bieżąco Ochotnicze Straże Pożarne w Powiecie Kartuskim. W roku bieżącym przeznaczono kwotę 50 000,00 zł na zakup nowego wozu bojowego dla OSP Chwaszczyno,
– utwardzono asfaltem drogi w miejscowościach: Tuchom, Sulmin,
– wybudowano chodniki w miejscowościach: Leźno, Czaple, Niestępowo, Pępowo, Skrzeszewo, Miszewo, Kczewo,
– wyremontowano drogi: Miszewo-Banino, Kobysewo-Żukowo, Przodkowo-Kczewo, Leźno-Pępowo,
– dofinansowano Szpital Powiatowy w Kartuzach.

Aktywnie i skutecznie zabiegałem o realizację takich inwestycji jak:
– budowa ciągu pieszo-rowerowego Chwaszczyno-Gdańsk,
– budowy chodnika Chwaszczyno-Tuchom,
– wybudowanie Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej w Chwaszczynie,
– wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul: Gdyńska-Derdowskiego w Chwaszczynie,
– wybudowanie do końca 2018 roku sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul: Gdyńska-Długa-Spacerowa w Tuchomiu,
– montaż monitoringu Chwaszczyna.

Jako radny Powiatu Kartuskiego będę nadal zabiegał o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę i modernizację dróg powiatowych:
– budowę drogi Przodkowo-Czeczewo z rondem w Czeczewie,
– budowę ciągu pieszo-rowerowego na trasie Miszewo do granicy z miastem Gdańsk
– budowę sali gimnastycznej przy ZSP w Przodkowie.

Będę również dążył do zwiększenia współpracy między samorządami w celu realizacji wspólnych inwestycji oraz dołożę starań mających na celu doposażenie w sprzęt Ochotnicze Straże Pożarne w Powiecie Kartuskim.

Znacie mnie Państwo, obserwując moją dotychczasową „służbę”. Mam nadzieję, że mieliście Państwo okazję przekonać się, że wywiązuję się z złożonych obietnic.

Jeżeli uważacie Państwo, że warto mi zaufać to proszę oddajcie 21 października swój głos na mnie.

Lista nr 12 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA KASZUB

Nr 6 na liście
GROTH STANISŁAW RYSZARD

Nr 9 na liście
WICKA-RYBIŃSKA MAŁGORZATA IRENA

WYBORY BURMISTRZA GMINY ŻUKOWO

Podług alfabetu

1. GACHEWICZ KRYSTIAN

wybory krystian gachewicz

Szanowni Państwo. Nazywam się Krystian Gachewicz. Urodziłem się w 1991 roku w Toruniu. Jestem absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie uzyskałem stopień magistra politologii. Na co dzień prowadzę własną działalność gospodarczą w zakresie doboru, montażu i serwisu odnawialnych źródeł energii.

Moją pasją jest budowanie aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym, bo realizacja inicjatyw społecznych daje największą satysfakcję. Postanowiłem wziąć udział w wyborach na funkcję burmistrza gminy Żukowo, bo uważam, że nasza gmina nie rozwija się na miarę swojego potencjału. Wierzę w samorząd otwarty. Samorząd realnie wsłuchujący się w problemy mieszkańców. Samorząd, który skutecznie komunikuje swoje działania, prowadzi nieustanny dialog. Taki model jest możliwy do zrealizowania, ale muszą zostać spełnione trzy warunki, które są swego rodzaju cechami charakterystycznymi dla samorządu dojrzałego.

Miałem ogromne szczęście, że mogłem ten model samorządności zaobserwować w kolebce nowoczesnej demokracji — w Stanach Zjednoczonych. Pierwszą cechą jest przejrzystość, transparentność i czytelność działalności urzędniczej. Ciężko jest zapewnić gminie Żukowo harmonijny i zrównoważony rozwój, kiedy szwankuje komunikacja z mieszkańcami. Bo to właśnie przejrzystość decyduje o tym, czy Mieszkaniec będzie dobrze poinformowany, a tym samym czy będzie aktywnie włączał się w działania na rzecz poprawy stanu swojego otoczenia. Moim celem będzie doprowadzenie do takiej sytuacji, w której wszyscy Mieszkańcy będą dobrze poinformowani zarówno o inwestycjach, jak i planach, ale także problemach.

Aby zwiększyć poczucie wpływu Mieszkańców na władze samorządowe, chcę doprowadzić do powstania Portalu Potrzeb Mieszkańców Gminy Żukowo — miejsca, w którym każdy obywatel naszej gminy będzie mógł zgłosić swój problem, swoją potrzebę. Potrzeba ta będzie natychmiastowo upubliczniana na portalu, co umożliwi utworzenie katalogu, bazy problemów, z którymi mierzymy się jako Mieszkańcy. Osoby nieposiadające dostępu do internetu będą mogły komunikować swoje potrzeby przez sołtysów i radnych, których obowiązkiem będzie publikowanie tych potrzeb na ogólnodostępnym portalu. Uzupełnieniem będzie aplikacja mobilna, która funkcjonuje choćby w Warszawie i daje znakomite rezultaty. Mieszkaniec, który zauważy przewrócony znak, zniszczony chodnik czy uszkodzone urządzenie na placu zabaw, będzie mógł to zgłosić za pomocą aplikacji mobilnej, a zgłoszenie natychmiast trafi do odpowiednich służb, które będą miały wyznaczony termin reakcji. Takie rozwiązanie wykluczy sytuacje, w których Mieszkaniec nie będzie wiedział, kiedy oraz jak jego potrzeba zostanie zaspokojona.

Przejrzystość to również czytelność. Władza publiczna zobowiązana jest do udzielania informacji publicznej i realizuje ten obowiązek poprzez Biuletyn Informacji Publicznej. Zamieszczane są tam treści protokołów z obrad Rady Miejskiej, treści uchwał itd. Są to dokumenty skierowane bardziej do innych urzędników, bo język tam wykorzystywany nie zachęca Mieszkańców do studiowania tych dokumentów. Dlatego moim priorytetem będzie zapewnienie czytelnego komunikowania wszystkich dokumentów, umów, uchwał zawieranych przez Urząd. Komunikowanie to przyjmie formę łatwo przyswajalnych i czytelnych infografik, które wspaniale sprawdziły się choćby w Słupsku. Graficzna forma będzie dla Mieszkańca interesująca, ale przede wszystkim wyposaży go w wiedzę. To pierwszy z moich priorytetów.

Drugą cechą dojrzałego samorządu jest dobrze zaplanowany rozwój gminy. Aby to zrobić, potrzebna jest baza problemów, którą uzyskamy poprzez stworzenie Portalu Potrzeb Mieszkańców Gminy Żukowo oraz wizja. Wizja to podstawa jakiegokolwiek planowania. W przypadku Gminy zamieszkiwanej przez 38 tysięcy mieszkańców ustalenie wspólnej wizji nie będzie należało do najłatwiejszych zadań, ale jest to konieczne. Chcę zerwać z modelem realizowania wizji aktualnego włodarza gminy, wizję, która zawiera się w 4 latach kadencji.

Moim zadaniem od pierwszego dnia w urzędzie będzie organizowanie jak najszerszych konsultacji we wszystkich sołectwach naszej gminy. Od zebrań wiejskich, poprzez sondy internetowe oraz uliczne na kampanii door2door kończąc. Zapytam Was, Szanowni Państwo o wizję miejsca, w którym chcecie mieszkać za 5, 10, 15 i 20 lat. Na tej podstawie stworzymy wspólnie szczegółowy plan rozwoju każdego sołectwa oraz całej gminy Żukowo. Tak szczegółowy plan da gwarancje na realizowanie rozwoju zrównoważonego i satysfakcjonującego każdego Mieszkańca. Skończy się rywalizacja, podziały oraz niechęć Mieszkańców dlatego, że każdy z Mieszkańców będzie mógł zajrzeć do planu rozwoju swojego sołectwa i zorientować się, kiedy i w jaki sposób jego potrzeba będzie zaspakajana.

Trzecią i ostatnią już cechą samorządu otwartego na mieszkańców jest tworzenie warunków do powstawania dobrze zintegrowanej społeczności lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego. Chcę to robić dwutorowo. Z jednej strony chcę zachęcać Mieszkańców do angażowania się w życie społeczne gminy poprzez wzmacnianie takich organów jak Rady Osiedlowe, Rady Sołeckie czy niedawno powstałą Młodzieżową Radę Gminy. Chcę powołać również Radę Seniorów, która swoim doświadczeniem wspierałaby radnych miejskich w podejmowaniu trudnych uchwał. Radom Osiedli oraz Radom Sołeckim chcę zapewnić większą niezależność poprzez stosowne zmiany w statuach, natomiast Młodzieżową Radę Gminy chcę wyposażyć w odpowiednie kompetencje oraz stabilne finansowanie. Aktywizacja młodzieży może być skuteczna, tylko jeśli młodzież będzie odczuwała rezultaty swoich działań. Stabilne finansowanie na poziomie 50 000 zł na rok powinno zapewnić tym młodym Mieszkańcom możliwość organizacji jakiegoś wydarzenia sportowego lub kulturalnego. Z drugiej strony będę promował wszelkimi sposobami narzędzia, które Mieszkańcy będą mogli wykorzystywać do realizacji własnych inicjatyw lokalnych.

Budowa ruchów obywatelskich zawsze ma charakter oddolny i niezależny od władzy publicznej, więc z dużą wrażliwością będę obserwował rozwój społeczeństwa obywatelskiego w naszej Gminie, świadcząc pomoc w zakresie informacji i wiedzy o dostępnych narzędziach. Będę chciał powołać w Urzędzie Referat ds. Inicjatyw Lokalnych, który będzie pełnił funkcję informacyjną i wspierającą. Dobrze zorganizowana społeczność żukowska to warunek, który musi zostać spełniony, aby wykorzystać w pełni potencjał naszej gminy i zapewnić jej rozwój na miarę naszych oczekiwań.

2. KANKOWSKI WOJCIECH DARIUSZ

wybory wojciech kankowski

Wojciech Kankowski, 50 lat szczęśliwy mąż, ojciec córki i czterech synów, od urodzenia mieszkaniec Gminy Żukowo. W Żukowie kończył Liceum Ekonomiczne, następnie historię na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowo informatykę. Od 1994 roku wybierany nieprzerwanie przez swoich mieszkańców do Rady Miejskiej, w latach 2002-2010 jej przewodniczący zaś od 2014 burmistrz Gminy Żukowo. Współtwórca KASZUBSKIEGO ZRZESZENIA WYBORCZEGO, które od 2002 roku aktywnie działa na rzecz naszej Małej Ojczyzny.

Wojciech Kankowski był głównym pomysłodawcą i realizatorem Gminnego Programy Stypendialnego i Bonu Opiekuńczego dla rodziców posyłających dzieci do żłobka. Budżet w jego kadencji wzrósł ze 111 mln w 2014 do 201 mln w 2018 roku po stronie dochodów, wprowadził w Żukowie pierwszy w powiecie Budżet Obywatelski, a sołectwa mają do dyspozycji spory fundusz sołecki – 2,6 mln na 2019 rok. Gmina Żukowo i jej spółka komunalna zdobyła prawie 90 mln zł na poprawę warunków życia swoich mieszkańców. Gminę wyróżniono godłem TERAZ POLSKA i BURSZTYNOWYM KATAMARANEM oraz dwukrotnie tytułem SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI.

Wojciech Kankowski jest twarzą nieustępliwej walki samorządowców i mieszkańców o realizację Obwodnicy Metropolitalnej wraz z obwodnicą Żukowa.

Jest kandydatem KWW KASZUBSKIE ZRZESZENIE WYBORCZE.

Cztery lata znakomitej współpracy z Radą Miejską pokazały, że jest otwarty na dialog i współpracę.

3. TREPCZYK MAREK ALFONS

Lat 56, żonaty troje dzieci (dwóch synów i córka), mieszkaniec Żukowa od urodzenia. W 2000 roku Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Nauk Społecznych – Politologia. W 2014 roku Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Studia podyplomowe: Akademia Liderów Samorządowych, Zarządzanie zasobami ludzkimi, od 1991 roku do 2015 roku pracownik Urzędu Gminy w Żukowie.

Pracując na różnych stanowiskach mam swój wkład w rozwój gospodarczy Gminy Żukowo, natomiast w kadencji samorządu 2010 – 2014 przyczyniłem się do powstania między innymi nowej siedziby OSP w Żukowie wraz z Centrum Zarządzania Kryzysowego, rozbudowa Komisariatu Policji w Żukowie oraz budowa nowej Szkoły w Baninie warz z zapleczem sportowym.

1. ZDROWIE
· Poprawa i rozszerzenie usług medycznych w ramach Przychodni ZOZ Żukowo;
· Powszechna teleopieka dla osób starszych i samotnych poprzez wprowadzenie aplikacji „guzik życia”;
· Zorganizowanie kompleksowego leczenia zębów dzieci, uczących się w szkołach podstawowych;

2. SPRAWY SPOŁECZNE
· Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dzieci i młodzieży do szkół w Trójmieście;
· Zwiększenie liczby kursów komunikacji autobusowej na trasie Otomin-Sulmin-Niestępowo-Otomin oraz na trasie Gdynia-Żukowo;
· Rozwój monitoringu gminnego, poprzez zwiększenie liczby kamer monitorujących;
· Sprzedaż mieszkań komunalnych na dogodnych warunkach;
· Wspieranie budownictwa mieszkaniowego współfinansowanego z funduszy rządowych;
· Zagospodarowanie pozostałych centrów wsi;

3. SPORT
· Budowa BASENU ze strefą hydroterapii oraz kręgielnią na terenie Gminy Żukowo;
· Budowa sal gimnastycznych przy szkołach w Tuchomiu i Glinczu;
· Wsparcie klubów sportowych działających na terenie Gminy;
· Zorganizowanie szerokiej oferty aktywności sportowej dla dzieci, młodzieży, a także osób starszych;
· Wspieranie uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży;
· Kontynuacja rozbudowy obszaru Jeziorko poprzez budowę płyty do piłki nożnej, bieżni dla biegaczy oraz budynku sportowego z zapleczem socjalnym i salami do trenowania sportów siłowych;

4. OŚWIATA
· Zorganizowanie darmowych, dodatkowych zajęć z języków obcych;
· Wprowadzenie edukacji podnoszącej świadomość zagrożenia dopalaczy, we wszystkich szkołach na terenie Gminy;
· Zwiększenie pomocy gminy dla istniejących i nowo powstających przedszkoli i żłobków oraz przywrócenie dofinansowania do każdego dziecka;
· W związku z reformą oświatową rozbudowa szkół w miejscowościach Tuchom, Borkowo, Pępowo, Leźno i Baninie;

5. GOSPODARKA
· Budowa węzłów transportowych PKM w Rębiechowie oraz w Żukowie ze ścieżkami rowerowymi do Chwaszczyna, Miszewa, Banina, Pępowa i Żukowa wraz z budową drogi Rębiechowo-Czaple;
· Budowa i modernizacja dróg gminnych i ulic osiedlowych, także przy współpracy z deweloperami;
· Budowa chodników i ścieżek rowerowych;
· Rozwiązanie problemu zagospodarowania wód opadowych na obszarze gminy;
· Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia w wodę wszystkich wsi na terenie Gminy Żukowo;
· Budowa kanalizacji według projektu w miejscowościach: Chwaszczyno, Banino, Rębiechowo, Tuchom,, Miszewo, Miszewko, Pępowo, Dąbrowa, Borkowo, Małkowo, Żukowo, Rutki, Nowy Świat, Przyjaźń, Sulmin, Glincz, Otomino, Skrzeszewo, Babi Dół, Łapino, Niestępowo;
· Wprowadzenie jednolitego systemu zbiórki śmieci, zaakceptowanego przez wszystkich mieszkańców w drodze konsultacji społecznych oraz dostosowanie harmonogramu wywozu śmieci do potrzeb (np. plastik 1 raz w miesiącu);
· Stworzenie warunków do budowy szybkiego Internetu na terenie całej Gminy;
· Zdecydowane, konkretne zabiegi budowy Obwodnicy Metropolitarnej wraz z Obwodnicą Żukowa;
· Rozbudowa niektórych remiz strażackich na terenie gminy Żukowo;
· Nawiązanie ścisłej współpracy z Komendą Wojewódzką PSP w Gdańsku i z Komendą Powiatową PSP w Kartuzach;

W celu zrealizowania jak największej liczby inwestycji, dokładanie wszelkich starań, aby powyższe inwestycje mogły być dofinansowane ze środków pozabudżetowych Gminy.

6. ROLNICTWO
· Wyposażenie wsi gminnych w niezbędną infrastrukturę;
· Organizowanie i wspieranie działań kulturalnych na wsi;
· Wsparcie rolników z terenu gminy w przypadku klęsk żywiołowych.

 

pobrane

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.