Uchwalono budżet Gminy Żukowo na 2018 r.

W dniu 28 grudnia 2017 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Żukowie, podczas której przyjęliśmy Budżet Gminy Żukowo na 2018 r.

Ustalono dochody budżetu Gminy Żukowo na 2018 r. w wysokości 197.216.073,55 zł, w tym:
a) dochody bieżące – 173.924.779,40 zł,
b) dochody majątkowe – 23.291.294,15 zł

Ustalono również wydatki budżetu Gminy Żukowo na 2018 r. w wysokości 217.677.993,55 zł, w tym:
a) wydatki bieżące – 152.587.752,39 zł,
b) wydatki majątkowe – 65.090.241,16 zł

Rozchody budżetu Gminy Żukowo w 2018 r. w wysokości 8.538.080,00 zł oraz przychody budżetu Gminy Żukowo w 2018 r. w wysokości 29.000.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 20.461.920,00 zł jest część obligacji w wysokości 20.461.920,00 zł, określonych w pozycji „Przychody”.

Budżet przewiduje szereg istotnych inwestycji, w tym te z dofinansowaniem środków unijnych, na łączna kwotę 60 090 241,16 zł. Kwota ta jest najwyższą w dotychczasowej historii Gminy Żukowo. Ponadto Spółka Komunalna Żukowo w 2018 r. rozpocznie realizację dużego projektu kanalizacyjnego o łącznej wartości ponad 85 000 000 zł.

Największe inwestycje zaplanowane w budżecie:
– budowa węzłów integracyjnych PKM – Gdańsk Rębiechowo i Żukowo wraz z trasami dojazdowymi – ponad 25 000 000 zł.
– rewitalizacja starego centrum Żukowa – ponad 10 000 000 zł.
– termomodernizacja budynków szkół – blisko 6 000 000 zł.
– wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej Żukowo – 3 000 000 zł.
– rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miszewie – blisko 3 000 000 zł.
– pomorskie szlaki kajakowe (infrastruktura nad rzeką Radunia) – blisko 2 500 000 zł.

Zabezpieczono również środki na dofinansowanie komunikacji publicznej, Fundusz Sołecki, budżet obywatelski, wspieranie organizacji pozarządowych, renowację zabytków, wspieranie sportu, wymianę starych pieców czy wydarzenia kulturalne. Największym wydatkiem (inwestycją) niezmiennie pozostaje oświata.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane na terenie Chwaszczyna:
1. Kompleksowa modernizacja budynku szkoły w Chwaszczynie – ponad 2 000 000 zł.
2. Zakup średniego samochód ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP – 550 000 zł. Wydatek uwzględniono w ramach pozycji „rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ”. Środki zostaną przekazane w sytuacji pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych.
3. Wyposażenie „Strefy Kultury” – 100 000 zł.
4. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy szkole – 30 000 zł.
5. W ramach budowy węzła integracyjnego „Gdańsk Rębiechowo” wybudowana zostanie ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Mickiewicza.
6. W ramach projektu unijnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gmin Żukowo, Chmielno, Somonino” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 zostaną wymienione lampy oświetleniowe na ul. Gdyńskiej i Węglowej na lampy w technologii LED.
7. Ponadto w ramach środków na budowę dróg zabiegamy o kontynuację budowy kolejnej drogi w obrębie ul. Żeromskiego oraz rozpoczęcie budowy ul. Lisiej i wyasfaltowanie części ul. Mickiewicza. Co konkretnie będzie możliwe do zrealizowania w 2018 r. będzie wiadomo na przełomie marca/kwietnia gdyż w przypadku ul. Lisiej konieczne jest uzyskanie prawomocnej decyzji ZRiD, natomiast w przypadku ulic przylegających do ul. Żeromskiego konieczne jest rozstrzygnięcie dotyczące zagospodarowania wód opadowych – prawdopodobnie zajdzie konieczność zaprojektowania i wybudowania zbiornika retencyjnego.
8. W budżecie przewidziano środki na budowę oświetlenia ulicznego400 000 zł. Jaka część z tej puli będzie zaangażowana na terenie Chwaszczyna będzie wiadomo wiosną.
9. W budżecie zabezpieczono również środki na renowację zabytkowej kapliczki przy ul. Lisiej/ Dobrzewińskiej.

Ponadto w ramach działalności Spółki Komunalnej Żukowo:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Żeromskiego, Asnyka, Jana Pawła II, Gałczyńskiego, Brzechwy, Leśmiana – ok. 2 000 000 zł.

2. Budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną – ok. 700 000 zł.

Zadania inwestycyjne ujęte w Funduszu Sołeckim 2018 r. (łącznie 163 000 zł)

1. Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt YOMB proporcjonalnie na wskazane ulice w Chwaszczynie: Jeziorna, Kaszubska Droga, Polna, Prusa, Przemysława, Sambora I, Sobiesława I, Szafirowa, Rewerenda, Zofii oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. Koszt przedsięwzięcia: 80 000 zł
2. Zaprojektowanie i utwardzenie w technologii asfaltowej odcinka ul. Mickiewicza w Chwaszczynie, w kontynuacji za ul. Słowackiego oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. Koszt przedsięwzięcia: 20 000 zł
3. Budowa odcinka ul. Lisiej w Chwaszczynie w technologii kostki betonowej oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. Koszt przedsięwzięcia: 20 000 zł
4. Przygotowanie dokumentacji koncepcji ujęcia i odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych na terenie Chwaszczyna oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. Koszt przedsięwzięcia: 15 000 zł
5. Realizacja 1 placu zabaw oraz doposażenie istniejących placów zabaw oraz poniesienie wszelkich kosztów związanych z budową oraz modernizacją placów zabaw funkcjonujących na terenie Chwaszczyna. Koszty zadania zakładają m. in. wykonanie dokumentacji, budowę, wykonanie stref bezpiecznych oraz zakup i montaż minimum 1 huśtawki bocianie gniazdo oraz 2 bujaków sprężynowych na placu przy ul. Jeziornej, zakupu i montażu tyrolki na placu przy skrzyżowaniu ul. Dąbrówki i Polnej oraz zakupu i montażu minimum 1 huśtawki bocianie gniazdo oraz 2 bujaków sprężynowych na placu przy ul. Mickiewicza (teren szkoły). Koszt przedsięwzięcia: 22 000 zł
6. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Telewizyjnej oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. Koszt przedsięwzięcia: 6 000 zł

Przyjęty budżet w trakcie roku będzie ulegał co najmniej kilku zmianom. Wpływ na to będzie miało wiele czynników, w tym szczególnie wyniki przetargów na poszczególne zadania inwestycyjne, wysokość subwencji i dotacji z budżetu państwa, oszczędności z 2017 r. czy podsumowanie „akcji zima”. Ponadto Gmina stale zabiega o kolejne środki zewnętrzne, które również będą wpływać na kształt zmian i nowe zadania inwestycyjne. Burmistrz Wojciech Kankowski i Radni deklarują otwartość na wspólne inicjatywy z mieszkańcami i przedsiębiorcami nie tylko przy utwardzaniu dróg.

Życzę Panu Burmistrzowi, jego współpracownikom z UG Żukowo i Spółki Komunalnej aby realizacja tego rekordowego budżetu przebiegała bez większych komplikacji, bo z całą pewnością przyczyni się to do poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy.

Jacek Fopke
Radny Gminy Żukowo

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.