Tuchom mówi NIE żwirowni.


fot. L. Czeremański

(…) ale czy to wystarczy? O tym przekonamy się na sesji Rady Miejskiej w dniu 26.05.2015r., która odbędzie się o godz.14.00. w Urzędzie Gminy Żukowo.

 


Wczoraj w Szkole Tuchomiu z inicjatywy mieszkańców odbyło się Zebranie Wiejskie. Urząd Gminy w Żukowie reprezentowany był w osobach Zastępcy Burmistrza Tomasza Szymkowiaka i Przewodniczącego Rady Miejskiej Witolda Szmidtke. Zebranie otworzył sołtys Sołectwa Tuchom Zbigniew Lidzbarski, w dalszej części obrad wspierany przez Agnieszkę Dobek-Halman. Tematem przewodnim była oczywiście sprawa żwirowni, która cały czas spędza sen z powiek mieszkańców. Podjęto szereg uchwał, zmierzających do oddalenia ekspansji niechcianego gościa na terenie naszej gminy.

 

Oto najważniejsze paragrafy podjętych uchwał:

 

1. Zebranie Sołectwa Tuchom, wnioskuje do radnych miejskich gminy Żukowo o podjęcie wszelkich działań mających na celu uchylenie uchwały Rady Miejskiej w Żukowie: Nr V/32/2015 z dnia 30.01.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tuchom, w rejonie ul. Gdyńskiej oraz fragmentu wsi Chwaszczyno, w rejonie ul. Leśnej.

 

2. Zebranie Wiejskie Sołectwa Tuchom, występuje z wnioskiem do Burmistrza gminy Żukowo w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Żukowie projektu uchwały o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tuchom, w rejonie ul. Gdyńskiej oraz fragmentu wsi Chwaszczyno, w rejonie ul. Leśnej, w tym dla działki nr 245/7 w Tuchomiu, uwzględniającego żywotne interesy większości mieszkańców obu sołectw, poprzez przeznaczenie tego terenu zgodnie z rozdz. III, pkt.22.1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żukowo z dnia 9 października 2002 r. z późniejszymi zmianami zgodnie z funkcjami dominującymi wyszczególnionymi w tymże studium.

 

3. Zebranie Sołectwa Tuchom, wyraża sprzeciw rozbudowie Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „Polgravel” Sp z o.o. na terenie działki nr 245/7, pozostającej w obrębie sołectwa Tuchom graniczącej z sołectwem Chwaszczyno.

 

4. Zebranie Sołectwa Tuchom, wyraża sprzeciw eksploatacji terenów znajdujących się na terenie sołectwa Tuchom o nr 117,118,97 i 184/4 pod działalność górniczą, podtrzymując tym samym stanowisko Rady Sołeckiej Tuchom wyrażone w piśmie
z dnia 08.01.2015r., które zostało skierowane do władz gminy Żukowo. Powyższe działki położone są przy ul. Szkolnej, w centrum wsi Tuchom oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej.

 

Licznie zgromadzeni, na czele z Radnym Panem Stanisławem Groth byli jednomyślni w głosowaniu, a z treści podjętych uchwał jednoznacznie wynika, iż nie ma zgody Tuchomian na degradację środowiska i powstanie nowej żwirowni na terenie wsi.

 

 zebranie-tuchom2

fot. L. Czeremański

Należy zwrócić uwagę na determinację z jaką licznie przybyli mieszkańcy obecni na Zebraniu dbali o poprawność uchwał. To bardzo dobrze o nich świadczy, oni wiedzą, że od nich zależeć powinno jak ma się rozwijać gmina, której są współgospodarzami, a nie od chciejstwa przedsiębiorstwa, które próbuje narzucić warunki nie do przyjęcia.

 

Bardzo duża frekwencja mieszkańców (na listę wpisało się 86 osób) wskazuje, że problem jest równie gorący jak w Baninie i Chwaszczynie i nadal otwarty. Oczywiście na Zebraniu nie zabrakło mieszkańców Chwaszczyna i przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego STOP ŻWIROWNI. Jeszcze raz dali dowód, że mieszkańcy naszej gminy potrafią być razem, mówiąc jednym głosem w ważnych tematach.

 

A tak swoją drogą, potwierdza się prawdziwość ciekawego zjawiska socjologicznego, że trudne chwile integrują najbardziej. Póki co, wszyscy się bronią, nie dając za wygraną, ale czy to wystarczy? O tym przekonamy się na sesji Rady Gminy w dniu 26.05.2015r., która odbędzie się o godz. 14.00. w Urzędzie Gminy Żukowo.

 

Komitet Obywatelski
Stop Żwirowni
Piotr Klauze

 

Uzupełnienie relacji z Zebrania Wiejskiego w Tuchomiu nadesłane przez Panią Wiolettę Gan:

 

Poza opisanymi wyżej uchwałami dodatkowo Panowie Szymkowiak i Szmidtke odpowiedzieli na kilka pytań dotyczących choćby oburzenia mieszkańców na fakt, iż do głosowania nad uchwałą o przystąpienie do MPZP na wniosek Polgravel przystapiono znacznie szybciej, niż kiedy wnioski składają mieszkańcy gminy. Tutaj kwestie terminów wyjaśnił Pan Szymkowiak, przedstawiając specyfikę finansowania tych 2 rodzajów wniosków. Podnoszono też ponownie kwestię przeznaczenia działek będących w posiadaniu Polgravel przy ul. Szkolnej i związane z tym obawy o możliwość uruchomienia działalności wydobywczej na tym terenie, jednak wg słów Pana Szymkowiaka, nie ma informacji, aby firma podjęła w tym celu jakieś kroki na dzień dzisiejszy.

 

Pan Sołtys i Pan Radny podkreślili swoje stanowiska w sprawie oraz przypomnieli o zgłaszanych przez siebie i RS sprzeciwach do gminy oraz o prośbie o wycofanie uchwały z obrad już w dniu jej głosowania. Przygotowane uchwały zostaną wykonane przez Sołtysa Pana Zbigniewa Lidzbarskiego i mamy nadzieje, że pomogą już ostatecznie zamknąć temat wydobycia na terenie Tuchomskich lasów nad Strzelenką.

 

 zebranie wiejskie tuchom 1

 

Dziękujemy uczestnikom za liczną obecność i aktywny udział oraz, pomimo iż sprawa budzi emocje, o nad wyraz spokojną i merytoryczną dyskusję na ten temat. Dziękujemy Panu Sołtysowi za zwołanie i poprowadzenie Zebrania zgodnie z wolą mieszkańców, Panom Szymkowiakowi i Szmidtke za obecność i odpowiedź na kilka dość nurtujących pytań. Podziękowania również dla Pani Agnieszki Dobek-Halman za przygotowanie w ramach komitetu STOP Żwirowni stosownych Uchwał głosowanych na tymże zebraniu.

 

Miejmy nadzieję, że kolejne Zebranie Wiejskie będzie miało bardziej przyjazną tematykę.

 

 

 

 

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.