Szkolenie klas mundurowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Żukowa pod okiem instruktorów z 7 Brygada OT

29.05.2018 roku w Przywidzu odbyło się szkolenie w zakresie musztry pojedynczego żołnierza i pododdziału uczniów klas mundurowych ZSOiZ z Żukowa. Uczestniczyli w nim uczniowie wraz z nauczycielami Panią Kamilą Sirocką i Panem Robertem Redlickim na czele z Panią Wicedyrektor Katarzyną Dagiel. Szkolenie prowadził mł. chor. mar. Piotr Klauze z 7 Brygady Obrony Terytorialnej.

Po zakończeniu szkolenia o opinię na temat jego przebiegu poprosiłem Wicedyrektor Panią Katarzynę Dagiel.

Piotr Klauze: Jakie przesłanki zadecydowały o tym, że szkoła postanowiła utworzyć klasę o profilu WOT?
Katarzyna Dagiel: Nasza szkoła od 2010 roku prowadzi klasy liceum ogólnokształcącego o profilu mundurowym, początkowo była to klasa policyjna, następnie klasa Straży Granicznej oraz Bezpieczeństwa Narodowego. Klasy te funkcjonowały i wciąż funkcjonują dzięki współpracy i wsparciu ze strony służb mundurowych. Obecnie liczymy na wsparcie ze strony WOT, ich wykwalifikowanej kadry wojskowej, wieloletniej tradycji i doświadczenia wojskowego. Współpraca z WOT umożliwi stały związek z Ministerstwem Obrony Narodowej. Cele WOT skoncentrowane są na przysposobieniu wojskowym i działaniu prospołecznym, co doskonale wpisuje się w misję szkoły. Utworzenie takiej klasy jest odpowiedzią na oczekiwania młodzieży naszego regionu. Zauważamy bowiem ogromne zainteresowanie młodzieży naszego regionu nauką w klasach mundurowych, przygotowujących do dalszego etapu kształcenia, a jednocześnie umożliwiających podjęcie pracy w służbach mundurowych. Nauka w takiej klasie pozwoli na kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, umożliwi zaszczepienie dyscypliny, uczciwości i patriotyzmu, umiejętności współpracy w zespole oraz zapewni rozwój sprawności fizycznej.

3

Co Pani sądzi o formule szkolenia, mam tutaj na myśli połączenie musztry ze śpiewem i nauką pieśni patriotycznych oraz występem artystycznym?
Szkolenie musztry ujęło swoim profesjonalizmem przejawiającym się w precyzji wykonywanych poleceń i koncentrowaniu się na eliminowaniu najdrobniejszych uchybień w czasie wykonywania poszczególnych zadań. Nauka i śpiewanie pieśni patriotycznych buduje więzi grupowe, cementuje jedność klasową i oczywiście kształtuje wartości patriotyczne i poczucie tożsamości narodowej.

10

Jak oceniali to wydarzenie uczniowie, czy uważa Pani, iż tego typu zajęcia powinny odbywać się cyklicznie?
Obserwując zachowanie uczniów i ich zaangażowanie podczas prowadzonych zajęć można śmiało stwierdzić, że uczniom podoba się forma i treści tego typu szkolenia, a z rozmów wynika, że czują oni potrzebę uczestniczenia w podobnych zajęciach w sposób cykliczny. Zdaniem uczniów nauka musztry w połączeniu z muzyką jest bardzo skuteczną metodą. Podobało im się, że instruktorzy brali pod uwagę ich zdanie. Mają również nadzieję na kolejne szkolenia, przede wszystkim praktyczne (strzelanie, taktyka zielona, czerwona, czarna).

Proszę o przybliżenie w zarysie podstawy programowej nowo tworzonej klasy. Kiedy rozpocznie się nabór o specjalizacji WOT?
Program zakłada opanowanie przez uczniów wiedzy i umiejętności opisanych w „Minimum programowym realizowanym w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia” z dnia 1 marca 2015. Uczniowie będą realizować pełną podstawę programową obowiązującą w trzyletnim liceum ogólnokształcącym. Podstawowym celem kształcenia będzie przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego oraz nabycie umiejętności i wiedzy pozwalających zwiększyć szansę podjęcia pracy w służbach mundurowych i zawodach cywilnych powiązanych z tymi służbami. Nabór do tej klasy rozpocznie się już w roku szkolnym 2018/2019.

Pani Wicedyrektor K. Dagiel prowadząca próbę do defilady

Jakie jest zainteresowanie uczniów tą specjalizacją?
Rośnie zainteresowanie uczniów tym kierunkiem. Formacja WOT jest potrzebna nie tylko ze względu na działania proobronne, ale również realną pomoc społeczeństwu w czasie kataklizmów i klęsk żywiołowych. Formuła służby w WOT pozwala na połączenie pracy zawodowej lub nauki młodych ludzi z możliwością doskonalenia umiejętności wojskowych. Klasy mundurowe w naszej szkole objęte są innowacją pedagogiczną. Dzięki Pani Dyrektor Gabrieli Kowalskiej podpisano porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Kartuzach, Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku i Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach. Funkcjonariusze tych służb mundurowych prowadzą zajęcia z uczniami. Szkoła liczy na porozumienie z 7 Pomorską Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej, co wzbogaciłoby ofertę edukacyjną naszej placówki w zakresie liceum o profilu mundurowym. Zasięg działań WOTu w obrębie województwa pomorskiego sprzyja większemu zaangażowaniu społeczności lokalnej i ewentualnych kandydatów na uczniów naszej szkoły.

Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za rozmowę.

Wywiad przeprowadził mł. chor. Piotr Klauze – Sekcja Komunikacji Społecznej 7PBOT

Foto: Archiwum 7 BOT

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.