Stanowisko UG Żukowo i Koła Łowieckiego TUR w sprawie odłowienia dzików

 

Przedstawiamy Państwu stanowisko UG Żukowo oraz Koła Łowieckiego TUR w sprawie odłowienia dzików. Z nadesłanych informacji wynika, że do czasu nastania terminu odstrzału zwierząt nie ma możliwości ich odłowienia.

 

Urząd Gminy Żukowo:

 

Mając na uwadze zaistniałą sytuację w czasie ostatnich dwóch miesięcy została nawiązana m.in. współpraca z dzierżawcą obwodu łowieckiego nr 38, którym jest Koło łowieckie „TUR”, w sprawie podjęcia działań interwencyjnych mających na celu bezpieczeństwo mieszkańców Chwaszczyna.

 

W dniu 22 lipca 2015 r. zostało wysłane pismo nr ŚR.6150.5.2015 r. do Koła Łowieckiego „TUR”, do łowczego Stanisława Szymerkowskiego celem podjęcia działań interwencyjnych, o fakcie tym została poinformowana sołtys sołectwa Chwaszczyno Pani Jolanta Wiercińska.

 

W powyższej sprawie przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych z łowczym Panem Szymerkowskim, w trakcie, których ustalono, że w obecnym stanie dziki żerują na polu obsianym zbożem, często się przemieszczają, powystawiane pojemniki z odpadami komunalnymi (resztkami jedzenia) prowokują dziki do podchodzenia coraz bliżej zabudowań. Łowczy Pan Stanisław Szymerkowski podczas rozmowy oświadczył, że występujące w Chwaszczynie dziki nie są agresywne i nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i brak jest podstaw zastosowania uśmiercenia – zabicia zwierzęcia zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie zwierząt.

 

Szczególnym przypadkiem będzie sytuacja, gdy zwierzę łowne będzie zachowywało się agresywnie i będzie stanowiło zagrożenie dla ludzi np. poprzez bezpośrednią możliwość ataku na człowieka, gdy sytuacji nie można zapobiec w inny możliwy sposób niż poprzez uśmiercenie a nawet zabicie, w tym przypadku stosuje się uchylenie przepisów o ochronie zwierzęcia.

 

W przypadku stałego przebywania zwierząt łownych na terenach zabudowanych można zastosować normę zawartą w art. 45 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, mówiącą o możliwości odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny w wypadkach szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej. Podjęcie decyzji w tym zakresie należy do starosty.

 

Z wnioskiem o wydanie decyzji o odłowie redukcyjnym może zawsze wystąpić właściciel nieruchomości, którego obiekty produkcyjne lub obiekty użyteczności publicznej są zagrożone obecnością zwierząt łownych. Jest to doraźne działanie zaradcze, mające na celu eliminację powyższego zagrożenia.

 

Występowanie dzików w rejonie Chwaszczyna w żaden sposób nie zakłóca prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej, dlatego nie można zastosować przywołanego przepisu Prawa łowieckiego. Według ustalonych informacji (lokalizacja została wskazana przez Panią sołtys sołectwa Chwaszczyno) dziki przemieszczają się po terenie działek o nr ew. gr.773/60, 776/18,774/16, 774/15, 774/14, 774/13, 774/12, 774/11 i 774/10, działki te są własnością osób prywatnych i w rzeczywistości są to pola uprawne obsiane zbożem.

 

Wspomniane dziki zlokalizowano również w obrębie działek o nr ew. gr. 760/11, 768/3, 761/2, 760/7, 760/6, 760/4, 760/1, 758, 757/21, 247/2 (las Skarbu Państwa), 754/1, 754/3, 754/2 działki te stanowią również własność osób fizycznych, na których brak jest zabudowań i w rzeczywistości stanowią użytki rolne (R,Ł, Ps, N) i są objęte obwodem łowieckim nr 38. Naturalny obszar żerowania dzików został znacznie ograniczony przez właścicieli poszczególnych działek przez podziały geodezyjne z przeznaczeniem nowo wydzielonych działek pod następną zabudowę mieszkaniową.

 

W tym wypadku jedynym zasadnym działaniem, którego celem będzie zapobieżenie zagrożenia, jest redukcja populacji zwierząt na większym obszarze. Decyzja o redukcji populacji leży w kompetencjach sejmiku województwa. Zgodnie z przepisem art. 33a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, który mówi, iż w przypadku gdy zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej, dopuszcza się podjęcia działań mających na celu ograniczenie populacji tych zwierząt.

 

Reasumując ustalono z łowczym Panem Stanisławem Szymerkowskim, że po okresie żniwnym zaistnieje realna możliwość zlokalizowania zwierząt stanowiących niebezpieczeństwo dla mieszkańców miejscowości Chwaszczyno, jak również istnieje pewność, że zwierzęta oddalą się od zabudowań, ze względu na brak naturalnej osłony, którą obecnie tworzą pola rosnącego zboża, będzie można przystąpić do realizacji planu łowieckiego i podczas polowań zmniejszyć populację tych zwierząt w tym rejonie.

 

Pan łowczy zapewnił, że na bieżąco nadzoruje wskazany teren, jednak jak zauważył, ze względu na przemieszczanie się zwierząt i podchodzenie w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych nie można, w żaden sposób dokonać planowanego odłowu, bowiem zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawa łowieckiego „kto strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszalnych podlega karze grzywny.”

 

Ponadto nadmieniam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnionymi do przeprowadzenia odstrzału występujących tam zwierząt są przedstawiciele Koła Łowieckiego „TUR”, będącego dzierżawcą obwodu łowieckiego, który obejmuje wskazany rejon Chwaszczyna. Niezależnie od powyższego, ze swojej strony, mając na uwadze sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwo mieszkańców, przy opiniowaniu planów łowieckich na przyszłe lata, zwrócę szczególna uwagę na zwiększenie planowanej redukcji dzików w tym rejonie gminy.

 

Pragnę przy okazji przypomnieć, że jak już wcześniej informowałem planowane jest w połowie miesiąca września, spotkanie z łowczym Panem Stanisławem Szymerkowskim oraz z radnym Panem Pawłem Koreniem, gdzie będzie można ustalić szczegóły i mam nadzieję ustalić dalsze postępowanie w tej ważnej dla Państwa sprawie.

 

Tomasz Szymkowiak

 

Koło Łowieckie „TUR”:

 

Teren leżący w bezpośrednim sąsiedztwie ulic Jarzębinowej i Chopina w Chwaszczynie, to przede wszystkim grunty rolne. Zarówno nieużytki, jak i pola uprawne stanowią w tym okresie schronienie dla zwierzyny. Jakakolwiek interwencja na tym obszarze będzie mogła być podjęta dopiero w momencie skoszenia zbóż. W związku z tym, że dziki często przemieszczają się w poszukiwaniu pożywienia, niewykluczone, że za niedługo czas zwierzęta te przeniosą się w inny rejon.

 

Pragnę dodać, że tereny użytkowane przez Koło Łowieckie TUR to głównie tereny rolne i obszary zabudowane, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie niewielkich kompleksów leśnych. Jedyny zwarty obszar leśny zajęty jest w znacznej części przez żwirownię – co roku pod inwestycję wycinany jest tu dość duży fragment lasu. Takie położenie stanowi główny powód, dla którego wypierana ze swoich naturalnych siedlisk, zwierzyna wędruje w okolice osiedli mieszkalnych – poszukuje ona spokoju, schronienia i pożywienia, którego niejednokrotnie dostarczają sami mieszkańcy.

 

Apelujemy zatem o wyrozumiałość, gdyż to my zabieramy zwierzętom ich naturalną przestrzeń, nie odwrotnie. Dziki bez powodu nie atakują, trzeba jednak pamiętać, że to dzikie zwierzęta, nie należy ich więc drażnić, dokarmiać ani próbować oswajać.

 

Ponadto, informujemy, że plan łowiecki na rok 2015/2016 realizowany jest zgodnie z harmonogramem. W tym momencie wykonanie planu kształtuje się na poziomie 55%.

 

Z poważaniem
Łowczy Koła Łowieckiego
TUR
Stanisław Szymerkowski

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.