Sprawa żwirowni okiem mieszkańca Chwaszczyna.

 

W środę, dnia 18.03.2015 w Tuchomiu odbyło się zebranie wiejskie, którego głównymi punktami były wybory sołtysa i członków rady sołeckiej. W spotkaniu uczestniczył pan Wojciech Kankowski, Burmistrz Gminy Żukowo, wraz z zastępcą panem Tomaszem Szymkowiakiem. Jak się szybko okazało, nie wybory, a ostatni, siedemnasty punkt zebrania, którego przedmiotem była dyskusja na temat nowo planowanej inwestycji przedsiębiorstwa Polgravel na granicy Tuchomia i Chwaszczyna wzbudził największe emocje mieszkańców obu wspomnianych sołectw.

 

Czytelnikom niezaznajomionym z tematem, wypadałoby nadmienić, iż w dniu 30.01.2015, Radni Gminy Żukowo, bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, na wniosek przedsiębiorstwa Polgravel przyjęli uchwałę NR V/32/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzeni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tuchom, w rejonie ul. Gdyńskiej oraz fragmentu wsi Chwaszczyno, w rejonie ul. Leśnej. Działalność przedsiębiorstwa jak i słowa, które padły podczas obrad Rady Miejskiej dnia 30.01.2015 nie budzą wątpliwości co do zamiarów inwestora i najwyraźniej sprzyjających mu członków samorządu. W tym miejscu należałoby zapoznać się z treścią nagrania z posiedzenia rady. Nagranie dostępne jest na stronach portalu Chwaszczyno.pl, a także na blogu Zielone-Chwaszczyno.blog.pl. Fragment dotyczący omawianej sprawy znajduje się pomiędzy 1h34 min. a 1h58 min. nagrania. [link do sesji: https://youtu.be/24hDPsJ8FLk?t=1h34m -przyp.red]

W piśmie przesłanym do żukowskich włodarzy, notabene odczytanym w czasie środowego spotkania, mieszkańcy Chwaszczyna i Tuchomia w liczbie ponad pięciuset, co udokumentowane zostało listą przedłożonych podpisów, wyrazili swoje zaniepokojenie zaistniałą sytuacją. Ich największe obawy spowodowane są możliwością rozwinięcia działalności firmy Polgravel na teren działki nr 245/7, czyli ponad 32 hektarów lasu, zlokalizowanych na granicy sołectw, pomiędzy zabudowaniami ulicy Szkolnej w Tuchomiu a Leśnej w Chwaszczynie i ograniczonych od zachodu drogą krajową nr.20. Abstrahując od wszystkich wielce istotnych uwarunkowań ekologicznych takich jak degradacja istniejącego drzewostanu, zagłada zamieszkującej las fauny oraz niekorzystny wpływ na przepływającą przez sporny teren rzeczkę Strzelenkę, planowana inwestycja wpłynie katastrofalnie na warunki życia okolicznej społeczności. Hałas, zapylenie, wstrząsy i drgania związane z wydobyciem, obróbką oraz transportem urobku uczynią życie mieszkańców domostw bezpośrednio przyległych do terenu wyrobiska beznadziejnym i niemożliwym. Sprzeciw zainteresowanych budzi także fakt bezsprzecznego spadku wartości i atrakcyjności zamieszkałych terenów.

Radni gminy Żukowo oraz Pan burmistrz zapytani o wyjaśnienie i uzasadnienie podjętych kroków, odnoszą się do prawa górniczego, które to jakoby obliguje ich do podjęcia opisywanych działań. Niestety jest to w sprzeczności z dotychczasowymi działaniami władz gminnych. Wiadomym jest, iż w przypadku podobnej propozycji dotyczącej rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa Polgravel w kierunku wsi Banino, uchwała taka nie została przyjęta. Co więcej, punkt przewidujący głosowanie nad przyjęciem takiej uchwały został usunięty z porządku obrad. Rodzi się zatem pytanie, jakimi odmiennymi uwarunkowaniami prawnymi kierowała się Rada Miejska przystępując do głosowania nad uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania? Zadziwiającym jest także fakt, że opierając się na tym samym prawie, w przypadku proponowanej lokalizacji (Tuchom-Chwaszczyno), radni odrzucili wniosek o wycofanie punktu odnoszącego się do głosowania nad uchwałą z porządku obrad. Czyżby radni działali z pominięciem prawa? Czy też stosuję się w tej sprawie podwójne standardy?

Dziwi także fakt z jaką łatwością Komisja Komunalna w dniu 15.01.2015, w skład której wchodzi min. pan Jacek Fopke radny z Chwaszczyna, pozytywnie zaopiniowała wniesiony do niej wniosek. To w konsekwencji otworzyło drogę do przegłosowania niechcianej uchwały. Wyjaśnienie ograniczające się do trzech słów, cyt. (…)zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie(…) wydaje się dalece nieadekwatne do skali problemu.
Łącząc powyżej opisane działania z faktem, iż oficjalnie gmina Żukowo nie osiąga znaczących korzyści finansowych z działalności firmy Polgravel (firma zrejestrowana jest w Gdańsku i tam odprowadza należne podatki), to przyznał w wywiadzie dla TVP Gdańsk pan burmistrz, samoistnie nasuwa się pytanie: kto, i jakie korzyści osiągnie z faktu usytuowania kopalni, de facto w środku ludzkiego siedliska?

Wracając raz jeszcze do wypowiedzi pana burmistrza udzielonej podczas sesji rady miejskiej w dniu 30.01.2015, należałoby zwrócić uwagę na fakt, iż argument za rozbudową żwirowni poparty możliwością uwzględnienia w planie zagospodarowania chodnika pomiędzy wsiami Tuchom i Chwaszczyno jest absurdalny. Wynika z tego, że przynajmniej oficjalnie, za cenę paru metrów chodnika, władze gminy skłonne są zdewastować środowisko i zamienić życie kilkuset mieszkańców gminy w koszmar. Także argument o wyprowadzeniu transportu poza ulicę Leśną pozbawiony jest jakiejkolwiek wartości. Samo zaistnienie zakładu wydobywczego na dyskutowanym terenie wraz ze wszystkimi jego niekorzystnymi konsekwencjami, dyskwalifikuje z punktu widzenia mieszkańców, tą koncepcję w całej jej rozciągłości.

Tak mieszkańcy Chwaszczyna jak i Tuchomia wyrażają nadzieję, że powyższe oraz wile innych argumentów przedstawionych werbalnie i pisemnie członkom władz gminnych, skłonią decydentów do ponownego pochylenia się nad zaistniałym problemem. Oczekują oni obiecanego spotkania mieszkańców obu zainteresowanych sołectw z członkami Rady Miejskiej, dedykowanego wyłącznie tej sprawie.

 

nadesłane: mieszkaniec Chwaszczyna – mrs

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.