Sprawa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej wraca do WSA

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po raz kolejny rozpatrzy sprawę dotyczącą decyzji środowiskowej odnośnie Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Takie orzeczenie wydał 10 października br. Naczelny Sąd Administracyjny.

W komunikacie NSA czytamy:

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 10 października 2017 r. (sygn. akt II OSK 1133/17) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2016 r. (sygn. akt IV SA/Wa 1164/16) i przekazał sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania. Sąd pierwszej instancji uchylonym wyrokiem uchylił z kolei decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 stycznia 2016 r. dotyczącą środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej o parametrach drogi ekspresowej.

W ramach przedstawionych po ogłoszeniu orzeczenia ustnych motywów rozstrzygnięcia Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że określone w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wytyczne dla organu administracji publicznej były nieprawidłowe w zakresie, w jakim dotyczyły badania zgodności planowanego przedsięwzięcia drogowego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w świetle wyboru realizacji wariantu tego przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia drogowego nie podlega bowiem badaniu pod kątem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a tym bardziej ze studium, co wynika wprost z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.). Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny wskazał na uchybienia Sądu pierwszej instancji wynikające z uzasadnienia zaskarżonego wyroku i odnoszące się do sposobu i zakresu kontroli decyzji przez organ odwoławczy.

Pisemne uzasadnienie wyroku zostanie, po jego sporządzeniu, opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl).

Decyzja NSA daje nadzieję, że Wojewódzki Sąd Administracyjny utrzyma decyzję środowiskową dotyczącą OMT. W ramach Obwodnicy Metropolitalnej planowana jest budowa obwodnicy Żukowa i węzła w Chwaszczynie, co jest szczególnie ważne dla rozwoju Pomorza i Kaszub. Podczas rozprawy w NSA 10 października gminę Żukowo reprezentował zastępca burmistrza Tomasz Szymkowiak.

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.