Spotkanie kandydatów na sołtysa i do rady sołeckiej – czwartek 7 lutego, godz. 20.00

Dobiega końca kadencja obecnej Rady Sołeckiej oraz Sołtysa. Zapraszam na spotkanie w czwartek 7 lutego na godz. 20.00 do Strefy Kultury wszystkie osoby zainteresowane objęciem funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej aby przybliżyć zakres obowiązków wynikających ze sprawowanego stanowiska.

Poniżej kilka informacji na temat organów sołectwa.


Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w sołectwie są dwa organy: uchwałodawczy, jakim jest zebranie wiejskie oraz wykonawczy – sołtys.
Zgodnie ze statutem sołectwa Chwaszczyno (uchwała nr XLVIII/586/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. Rady Miejskiej w Żukowie) Rada Sołecka składa się z 7 osób, wspomaga działalność Sołtysa i ma charakter opiniodawczo – doradczy.

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

1. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) i prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze)
mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej.
3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/10 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności. W przypadku braku określonej liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, Burmistrz zwołuje drugie Zebranie Wiejskie, obejmujące ten sam porządek obrad, w tym samym dniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu Zebrania Wiejskiego. Do wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w drugim terminie Zebranie Wiejskie jest uprawnione bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.
4. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę ważnych głosów.
5. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej. Na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnych głosów.

Zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze sołectwa Chwaszczyno odbędzie się 7 marca 2019 r. o godz. 18:00 w Strefie Kultury w Chwaszczynie.
W załączeniu pdfobwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo zwołujące zebranie113.86 KB.

Jolanta Wiercińska
sołtys Chwaszczyna

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.