Silne wsparcie w gminie i w powiecie. Samorządowiec z dziada pradziada

 
Z chwilą wyboru Piotra Fikusa na Wicestarostę Powiatu Kartuskiego i uzyskanie mandatu rajcy przez Jacka Fopkego, Tadeusza Klawikowskiego i Jolantę Wiercińską, nadarza się okazja do silnego wsparcia chwaszczyńskich i tuchomskich spraw na gruncie gminnym i powiatowym. O ile Piotra Fikusa możemy nazwać weteranem spraw społecznych, o tyle nowi radni gminni z Chwaszczyna i Tuchomia rozpoczynają karierę w samorządzie (Jacek Fopke – II kadencja), choć pełnili już różne funkcje w radach sołeckich. Ich potencjał wyrażają liczby – każdy zdobył po kilkaset głosów w swoim okręgu. Jest to niewątpliwie mandat zaufania, który muszą wykorzystać w ciągu 5 lat.
 

O ile wejście w skład rady powiatu Piotra Fikusa nie było niespodzianką (udana reelekcja), o tyle pełnienia tak ważnej funkcji chyba nikt się nie spodziewał. Jest to niejako uhonorowanie prospołecznych i aktywnych działań Piotra Fikusa oraz dostrzeżenie Chwaszczyna jako miejscowości łączącej nas z Trójmiastem, a która to w przyszłym roku na kilka lat stanie się wielkim placem budowy i będzie potrzebowała wsparcia.

Postanowiliśmy zamienić parę słów z nowym Wicestarostą, aby przybliżyć Państwu kwestie dotyczące współpracy powiatu z gminą i poznać założenia lokalnej polityki.

Redakcja: Kiedy i dlaczego zaczęła się Pana przygoda z Samorządem?
Piotr Fikus: W 1998 roku zdecydowałem się kandydować na Radnego Gminy Żukowo z komitetu AWS. Jako mieszkańca Chwaszczyna zawsze interesowały mnie wszelkie działania mające na celu poprawę życia mieszkańców naszej miejscowości. Pierwsze podjęte inicjatywy to budowa kanalizacji, budowa sali gimnastycznej oraz utwardzanie dróg.

Jak będzie wyglądała współpraca Powiatu Kartuskiego z gminami, zwłaszcza z Gminą Żukowo?
Powiat Kartuski ściśle współpracuje z gminami w zakresie budowy dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Współpraca polega na współfinansowaniu tych zadań w podziale 50% Powiat Kartuski, 50% gmina. W takim systemie finansowym zmodernizowano wiele Dróg Powiatowych, wśród nich: Banino-Rębiechowo, Przodkowo-Kczewo, Lniska-Łapino jak i drogę w Tuchomiu – ul. Długa.

Czy Powiat Kartuski zamierza wprowadzić jakieś udogodnienia dla mieszkańców z dalszych zakątków rejonu? Załatwianie spraw w Kartuzach po godzinach pracy jest często uciążliwe (korki, sztywne godziny pracy urzędu)?
Tak. Decyzją Pana Starosty Bogdana Łapy zostały podjęte kroki zmierzające do otwarcia Punktu Zamiejscowego – Wydziału Komunikacji w Żukowie. Powiat Kartuski jest bardzo dużym powiatem podzielonym na 8 gmin: Kartuzy, Żukowo, Przodkowo, Stężyca, Sierakowice, Sulęczyno, Somonino, Chmielno. Na terenie Powiatu Kartuskiego mieszka 130 tys. mieszkańców, z czego blisko 40 tys. to mieszkańcy Gminy Żukowo. W roku bieżącym Wydział Komunikacji wydał 15 tys. tablic rejestracyjnych, z czego blisko 5 tys. to tablice rejestracyjne dla mieszkańców Gminy Żukowo. Te dane potwierdzają konieczność otwarcia takiego punktu. Będzie to duże udogodnienie dla wszystkich mieszkańców Naszego Powiatu, gdyż otwarcie tego punktu odciąży bardzo oblegany Wydział Komunikacji w Kartuzach oraz skróci drogę mieszkańców do urzędu. Planowany termin otwarcia punktu to pierwszy kwartał 2019 roku. Planujemy również wydłużenie pracy Wydziału Komunikacji w Kartuzach i w nowo otwartym w Żukowie – jeden dzień w tygodniu urząd będzie otwarty do godz.18.

Jakie funkcje pełni powiat oraz jakie ma Pan obowiązki pełniąc funkcję Wicestarosty?
Powiat Kartuski to niezależny samorząd, który wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: Komunikacji, Budownictwa, Geodezji, Dróg Powiatowych, Edukacji – utrzymuje szkoły ponadpodstawowe, Ochrona Zdrowia – Szpital w Kartuzach, Powiatowy Urząd Pracy, Opieka Społeczna oraz Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny. Rada Powiatu to Organ Uchwałodawczy, zaś Zarząd ze Starostą na czele, to Organ Wykonawczy. Jako Wicestarosta odpowiadam za Komunikację, Drogi Powiatowe, Ochronę Zdrowia oraz współpracę z Organizacjami Pozarządowymi. Priorytetami dla Powiatu Kartuskiego w nadchodzącej kadencji są: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – budowa dróg, ciągów pieszo-rowerowych, rozwój oświaty – budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Przodkowie oraz zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia – rozbudowa Szpitala Powiatowego w Kartuzach o Oddział Chirurgii z nowoczesnym Blokiem Operacyjnym. Moim celem będzie również zwiększenie współpracy między samorządami w celu realizacji wspólnych inwestycji. Dołożę także wszelkich starań mających na celu doposażenie w sprzęt Ochotnicze Straże Pożarne w Powiecie Kartuskim.

radni chwaszczyno tuchom
Jest Pan Wicestarostą całego Powiatu Kartuskiego. Zrozumiały jest w tym kontekście pewny pluralizm polityczny. Czy jednak jakieś szczególne kwestie związane z Chwaszczynem i Tuchomiem będą przez Pana wspierane?
Jestem Wicestarostą Powiatu Kartuskiego i służba dla mieszkańców jest dla mnie najważniejsza, dlatego zamierzam realizować zadania w całym Powiecie Kartuskim. Jeżeli chodzi o sołectwa Chwaszczyno i Tuchom, to w nadchodzącej kadencji będę zabiegał o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę chodnika na ul. Długiej (Droga Powiatowa) w Tuchomiu. Zamierzam również wnioskować do GDDKiA w Gdańsku o wybudowanie chodnika wzdłuż Drogi Krajowej Nr 20 od ul. Długiej w kierunku Żukowa oraz o zamontowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na wysokości sklepu „JUSTYNKA”. Bardzo niebezpiecznym skrzyżowaniem jest skrzyżowanie Drogi Krajowej Nr 20 z Drogą Gminną na Warzenko, na którym również – moim zdaniem – należy zamontować sygnalizację świetlną. Jeżeli chodzi o Chwaszczyno, to planujemy ze środków finansowych Powiatu Kartuskiego wykonać zagospodarowanie terenu wokół Nowego Kościoła.

Odwiedzając Kartuzy, mając sprawę do Wicestarosty, gdzie powinienem się zgłosić?
Moje miejsce pracy to Urząd Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1. Kontakt ze mną możliwy jest za pośrednictwem bądź telefonicznie pod numerem 608 663 609. Pan Starosta Bogdan Łapa przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu w sekretariacie w każdą środę tygodnia w godz. 14.00-15.30.

Piotr Fikus – urodził się 15 maja 1963 roku w kaszubskiej rodzinie, mieszkającej w Chwaszczynie. Żonaty, dwoje dzieci, jedna wnuczka i dwoje wnuków. Kaszub z dziada pradziada. Posiada wykształcenie wyższe – mgr zarządzania. Prowadzi własną działalność gospodarczą oraz pełni funkcję Dyrektora d/s inwestycji w firmie budowlanej. Hobby to sport i turystyka. Działalność samorządową rozpoczął w 1998 roku zdobywając mandant Radnego Gminy Żukowo. W roku bieżącym po raz szósty został wybrany na Radnego w wyborach samorządowych: 3 kadencje Radny Gminy Żukowo, od 2010 roku – po raz trzeci wybrany do Rady Powiatu Kartuskiego. Obecnie pełni funkcję Wicestarosty Powiatu Kartuskiego. Świadczy to o tym, że Mieszkańcy Powiatu Kartuskiego i Gminy Żukowo darzą go dużym zaufaniem. Znają go dobrze, gdyż jeden jego dziadek był kowalem, a drugi sołtysem w Chwaszczynie. Było więc od kogo uczyć się życia i zdobywać takie cechy charakteru, jak patriotyzm, pracowitość czy zdolność rozwiązywania trudnych spraw i problemów. W swojej dotychczasowej działalności samorządowej zawsze na pierwszym miejscu stawia przede wszystkim dobro mieszkańców. Jako radny aktywnie włączał się i wspierał wszystkie przedsięwzięcia służące rozwojowi regionu i poprawie jakości życia mieszkańców.

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.