Sesja budżetowa RM w Żukowie i inwestycje w Chwaszczynie w roku 2017

Na sesji Rady Miejskiej w Żukowie w dniu 30 grudnia 2016 r. przyjęliśmy Budżet Gminy na 2017 r. , w którym ujęto zadania inwestycyjne na kwotę ponad 32 mln zł. Zakres zadań ulegnie w trakcie roku poszerzeniu o projekty, które otrzymają dofinansowanie unijne.

 

Chwaszczyńskie inwestycje uwzględnione w Budżecie Gminy na 2017 r.:

 

1. Budowa domu kultury przy OSP – 2 681 374,11 zł.
– Przetarg na budowę ma być ogłoszony w II połowie stycznia 2017 r.

2. Budowa ul. Mickiewicza – 1 300 000 zł.
– 30 XII 2016 r. dokonano rozstrzygnięcia przetargu, który wygrała firma ELGRUNT z Gdyni. Zadanie zostanie zrealizowane do 30 maja 2017 r.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i modernizacja dróg i ścieżek rowerowych, w tym m.in. modernizacja dróg z płyt yomb, wykonanie nawierzchni na ul. Sienkiewicza w Chwaszczynie, ul. Tuchomskiej w Baninie, ul. Mickiewicza w Żukowie – 2 000 000 zł.

4. Kompleksowa modernizacja budynków szkół w Chwaszczynie, Leźnie, Pępowie, Miszewie i Skrzeszewie – 1 012 500 zł.
Udział chwaszczyńskiej szkoły w kwocie ok. 35%. Kwota stanowi wkład własny do pozyskanych w ramach ZIT środków unijnych (dodatkowo ponad 60 % wartości inwestycji). Zadanie polega na termomodernizacji, w tym dachu starej szkoły, który należy traktować jako I etap adaptacji strychu na potrzeby szkolne. Projekt adaptacji strychu został opracowany w 2016 r.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego, Jana Pawła II, Asnyka, Leśmiana, Słowackiego – 874 980,06 zł.
– Środki te stanowią wkład własny do środków unijnych, o które Spółka Komunalna Żukowo będzie aplikować w lutym 2017 r. w ramach tzw. dużego projektu wod-kan.

6. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żukowo: w tym m.in. ul. Kaszubska Droga, Kawelska, Zaciszna, Sobiesława w Chwaszczynie – 350 000 zł.
– Ile konkretnie punktów świetlnych postanie na wskazanych ulicach i innych, o które zabiegamy, ustalone zostanie w trakcie 2017 r.

7. Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Żukowo – 500 000 zł.
W kwocie tej przewidziano zakup dwóch samochodów używanych: dla OSP Chwaszczyno i Leźno. W przypadku pozyskania przez jedną z nich dodatkowych środków z Krajowego Systemu zostanie zakupiony 1 nowy samochód (wartość ok. 800 000 zł).

8. Remont 2 kapliczek wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Skrzeszewie i Chwaszczynie – 100 000 zł.
– Środki zaplanowane są na renowacje kapliczki zlokalizowanej na działce gminnej przy ul. Wiejskiej/Gdyńskiej. Ponadto czynimy starania, aby w 2017 poddać renowacji również zabytkową kapliczkę przy ul. Dobrzewińskiej/Lisiej. W 2016 r. został opracowany przez konserwatorów zabytków program ich renowacji.

9. Dokumentacja kanalizacji Tuchomska/Dobrzewińska.
– W ramach partnerstwa z Gminą Szemud zostanie w 2017 roku opracowana dokumentacja kanalizacji sanitarnej na odcinkach ul. Tuchomskiej i Dobrzewińskiej łącznie ok. 500 m. Zadanie to pozwoli zlikwidować nieskanalizowane przestrzenie pomiędzy istniejącą siecią (po stronie Chwaszczyna) i projektowaną po stronie Gminy Szemud.

10. Budowa parkingów m.in. w Chwaszczynie, Baninie, Borkowie i Żukowie – 600 000 zł.
– Prowadzone są prace projektowe i uzgodnienia z GDDKiA na potrzeby budowy parkingu (ok. 10 miejsc) u zbiegu ul. Gdyńskiej i Polnej (przy przystanku autobusowym).

11. Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych w budynku szkoły w Chwaszczynie i Miszewie – 10 000 zł.

12. Zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego:

a) Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt yomb proporcjonalnie
na wskazane ulice w Chwaszczynie: Kaszubska Droga, Sambora I, Sobiesława I, Szafirowa, Rewerenda.

Koszt przedsięwzięcia: 40 000 zł.

b) Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt yomb w Chwaszczynie na ulicy Mickiewicza.

Koszt przedsięwzięcia: 34 000 zł.

c) Zaprojektowanie i utwardzenie w technologii asfaltowej części
ul. Tuchomskiej/Prusa w Chwaszczynie (Dz Nr. 486/21; 493/2 oraz 486/20)

Koszt przedsięwzięcia: 20 000 zł.

d) Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bursztynowej, Jeziornej oraz Szafirowej oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego przedsięwzięcia.

Koszt przedsięwzięcia: 13 428,19 zł.

e) Zakup i montaż 1 wiaty przystankowej oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego zadania do zainstalowania przy ul. Kaszubska Droga w Chwaszczynie.

Koszt przedsięwzięcia: 4 500 zł.

f) Zakup materiałów i montaż min. 2 lamp na istniejących słupach przy
ul. Mickiewicza w Chwaszczynie na odcinku od nr 63 do nr 107 oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego zadania.

Koszt przedsięwzięcia: 4 000 zł.

g) Zakup i montaż min. 2 stojaków rowerowych do zainstalowania w centrum Chwaszczyna (proponowane lokalizacje dz. nr 425/3, 835/8, 813/4, 892/1, 892/2, 713/1, 713/2, 800/2) oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego zadania.

Koszt przedsięwzięcia: 1 500 zł.

 

Ponadto w lutym 2017 r. Spółka Komunalna złoży wniosek o środki unijne w ramach tzw. dużego projektu wod-kan. na wybudowanie zbiorników retencyjnych na wodę czystą przy ujęciu (ul. Oliwska) na potrzeby sołectwa Chwaszczyno i Tuchom.

Podczas sesji podjęliśmy uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Oliwskiej, Gdyńskiej i Ks. Kuppera, oraz podjęliśmy uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Gdyńskiej, Kochanowskiego i Derdowskiego. Ponadto nadaliśmy nazwę „ul. Stanisława Wyspiańskiego” działce drogowej umiejscowionej w okolicy ul. Słowackiego.

Bardzo dziękuję Panu Burmistrzowi, Wiceburmistrzom, Pani Skarbnik i pracownikom UG oraz wszystkim Radnym za całe zaangażowanie w 2016 r.

 

Radny Gminy Żukowo
Jacek Fopke

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.