Samorząd na półmetku

Ciągły rozwój, kontynuacja zaplanowanych oraz realizowanie nowych inwestycji, spadek zadłużenia i przede wszystkim spokojna, merytoryczna praca – tak pokrótce można podsumować półmetek kadencji samorządu w Gminie Żukowo.

Budżet
W 2016 roku po raz pierwszy od wielu lat gmina Żukowo nie zaciągnęła żadnych nowych kredytów, a na dodatek zmniejszyła zadłużenie. Budżet gminy na 2016 r. wynosił 130 mln zł i był to największy budżet w powiecie kartuskim. Został on oparty na środkach, które udało się wygospodarować bądź zaoszczędzić w 2015 roku. Wydatki na inwestycje w 2015 roku wzrosły z 34 milionów do 38 milionów złotych, natomiast w 2016 roku, przy braku dodatkowych środków kredytowych, na realizację zadań inwestycyjnych wygospodarowano około 25 mln zł. Warto podkreślić, że przez dwa lata nie zostały podniesione podatki, a zrealizowano sporo inwestycji.

Inwestycje
Dominujące kierunki inwestowania to drogi, infrastruktura wodno-kanalizacyjna, szkolnictwo oraz bezpieczeństwo publiczne. Wśród największych inwestycji gminy jest m.in. budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz remizy. Rozpoczęto ją w 2014 r., ale zrealizowana i sfinansowana została przez obecny samorząd. W zakresie inwestycji oświatowych powstała hala widowiskowo-sportowa przy SP w Baninie. Przeznaczono na nią 9 mln zł, z czego 2 mln przyznało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Również dofinansowanie z tego Ministerstwa, w wysokości 640 tys. zł uzyskało boisko do piłki nożnej przy ul. Książąt Pomorskich w Żukowie. Kolejna inwestycja to park rekreacyjno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Obecne w przygotowaniu jest budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Baninie na około 120 miejsc postojowych. Realizowana jest także modernizacja trzech boisk sportowych w Żukowie, Pępowie oraz Przyjaźni. W planach jest rozbudowa szkoły w Miszewie i budowa nowej szkoły w Tuchomiu.

centrum zarzadzania kryzysowego

fot. Remiza OSP w Żukowie oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego / zukowo.pl

Drogi i infrastruktura
Z inwestycji drogowych wymienić należy przebudowę ul. Armii Krajowej w Żukowie i Pępowie o wartości ok. 5 mln zł. Zrealizowana została również duża inwestycja – I etap układu komunikacyjnego w Baninie, ul. Północna o wartości niemal 2 mln zł. Kontynuowana będzie budowa ul. Borowieckiej i Tuchomskiej, co poprawi dojazd dzieci do szkoły w Baninie. Zmodernizowanych, przebudowanych i wyremontowanych zostało wiele dróg. Około miliona złotych rocznie gmina wydaje na budowę i modernizację dróg osiedlowych. Obecnie przebudowywana jest droga Skrzeszewo – Przyjaźń wartości ok 2mln zł, oraz remontowanych wiele dróg gminnych. Tylko w 2016 roku zrealizowano łącznie 2217 mb nawierzchni asfaltowych za kwotę 774 406,75 zł oraz położono ponad 32 tys. sztuk płyt yomb przy współudziale gminy Żukowo, środków sołeckich oraz mieszkańców. Na inwestycje w 2015 r. przeznaczono 38 mln zł. Najwięcej ze wszystkich gmin powiatu kartuskiego!

ulica armii krajowej zukowo

fot. ulica Armii Krajowej w Żukowie / zukowo.pl

Planowana jest także realizacja zbiornika retencyjnego w Rębiechowie, który będzie odprowadzał wody opadowe z rejonu Banina, co ma w przyszłości umożliwić gminie Żukowo budowę nowych dróg w tej miejscowości. W przygotowaniu jest dokumentacja rozbudowy stacji ujęcia i podnoszenia ciśnienia wody m.in. w Baninie, Skrzeszewie i Chwaszczynie. W Leźnie trwa realizacja budowy zbiorników. Gmina Żukowo dba również o poprawę jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. Na ukończeniu są prace przygotowawcze związane z budową kanalizacji sanitarnej w Borkowie, Żukowie, Pępowie, Baninie, Miszewku, Miszewie, Tuchomiu i Dąbrowie. Na realizację powyższego projektu gmina ubiega się o środki unijne. Ponadto w opracowaniu znajdują się projekty dotyczące skanalizowania części miejscowości Rębiechowo, Nowy Świat, Czaple i Rutki. Wydatki na infrastrukturę związane z gminną siecią wodno-kanalizacyjną w 2015 r. wynosiły 5,5 ml zł, natomiast w 2016 r. przeznaczono na ten cel ponad 3 mln zł. Inwestycje gminne to także dotacje celowe. W 2015 r. gmina przeznaczyła pół miliona złotych na budowę komisariatu Policji w Żukowie. Samorząd żukowski dba także o doposażanie ochotniczych straży pożarnych – w 2016 r. przeznaczyła 420 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Baninie oraz zestawu do ratownictwa wodnego i lądowego dla OSP Żukowo.

Współpraca z samorządami i przedsiębiorcami
Gmina Żukowo partycypuje finansowo w zadaniach inwestycyjnych związanych z drogami krajowymi, wojewódzkimi oraz powiatowymi znajdującymi się na jej terenie, zasilając odpowiednio Zarząd Dróg Wojewódzkich i Zarząd Dróg Powiatowych. W ten sposób zrealizowana została przebudowa ul. Oliwskiej w Chwaszczynie oraz powstało skrzyżowanie ul. Lotniczej i Borowieckiej w Baninie. W Glinczu w ramach współpracy z GDDKiA powstał chodnik wzdłuż drogi krajowej nr 20. Z Gdańskiem będzie realizowała budowę węzła integracyjnego przy stacji PKM w Rębiechowie.

Ważna jest również współpraca z przedsiębiorcami. Do przeprowadzenia zadania budowy ul. Armii Krajowej gmina pozyskała partnera prywatnego, a podczas budowy ul. Polnej w Chwaszczynie dostała 100 tys. zł od pięciu przedsiębiorców. Wsparcie przedsiębiorców bardzo usprawnia i ułatwia pracę.

dyplom przedsiebiorczosc

fot. Dyplom dla Gminy Żukowo za rozwój przedsiębiorczości / zukowo.pl

Węzły integracyjne
Jedną z ważniejszych inwestycji będzie budowa węzłów integracyjnych w Żukowie i Rębiechowie, która ma na celu połączenie różnych form komunikacji na terenie naszej gminy (piesza, rowerowa, samochodowa i zbiorowa) z nowo wybudowaną stacją Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Utworzonych zostanie ponad 10 km ścieżek rowerowych, parkingi przy dworcach w Żukowie i Borkowie oraz dojazdy i dojścia do nich. Planowany termin zakończenia projektu to koniec 2018 roku. Zrealizowany już został parking przy stacji PKM w Pępowie.

Program Prosument
Gmina Żukowo przystąpiła do programu Prosument, który ma na celu instalację odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych, tzw. OZE. Zakwalifikowało się do niego 27 budynków. Instalacje odnawialnych źródeł energii wpłyną na radykalne obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej. Zakup i montaż małych instalacji lub mikro instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła pozwala na ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2. Ma to więc ogromne znaczenie dla poprawy stanu środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Corocznie gmina dotuje wymianę źródeł ciepła. Koszt rzeczywisty zadania „Czyste powietrze Gminy Żukowo – edycja 2015” wyniósł 186.177,92 zł brutto, z czego gmina dokonała refundacji w wysokości 53.181,55 zł brutto.

Budżet obywatelski
W Gminie Żukowo funkcjonuje fundusz sołecki i każde sołectwo ma wyodrębnione do własnej dyspozycji środki w budżecie gminy (w sumie prawie 2 mln zł), zaś osiedlom przyznawane są środki wyodrębnione w uchwale budżetowej (prawie 300 tys. zł). Od 2017 roku w gminie funkcjonować zaczyna budżet obywatelski, skierowany do mieszkańców miasta Żukowa. Budżet obywatelski ma umożliwić mieszkańcom dyskusje oraz bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłaszane przez obywateli.

 

źródło: zukowo.pl

fot. tytułowa: zukowo.pl

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.