Rejestr wyborców – jak mogą wziąć udział w wyborach samorządowych osoby niezameldowane w naszej Gminie?

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze Gminy Żukowo bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Gminy Żukowo pisemny wniosek.


Jakich formalności należy dopełnić by wziąć udział w wyborach samorządowych?

Wymagane dokumenty

  • wypełniony i podpisany formularz „wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców”, zawierający określone ustawą Kodeks wyborczy dane dotyczące wnioskodawcy (formularz w załączeniu)
  • wypełniony i podpisany formularz „pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców”, zawierający określone ustawą Kodeks wyborczy dane dotyczące wnioskodawcy (formularz w załączeniu);
  • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
  • ważny dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy – w przypadku osobistego złożenia wniosku (do wglądu).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, pok. nr 1 lub pok. nr 3 – Biuro Obsługi Klienta, lub za pośrednictwem poczty na podany powyżej adres. Termin i sposób załatwienia sprawy w organie
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje Burmistrz Gminy Żukowo w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Przed wydaniem decyzji Burmistrz Gminy Żukowo obowiązany jest sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie Gminy Żukowo. Decyzję można odebrać osobiście w pok. nr 1 lub może zostać doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy). Przy odbiorze osobistym decyzji konieczne jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość.

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żukowo, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłaty administracyjne
Brak

 

Do pobrania:

doc6_1_wzor_wniosku_o_wpisanie_do_rejestru_wyborcow.doc27.50 KB

doc6_2_wzor_pisemnej_deklaracji_zawierajacej_informacje_niezbedne_do_wpisania_do_rejestru_wyborcow.doc26.00 KB

docxklauzula_kodeks_wyborczy.docx15.87 KB

Źródło informacji: https://bip.zukowo.pl/Article/get/id,76954.html

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.