Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo

 

UN-P.6722.183.2014.MDK.MM

Żukowo, dn. 04.08.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.08.2015 r. do 08.09.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie ul. Gdańska 52, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej: www.bip.zukowo.pl.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.09.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, w sali nr 10 (sala konferencyjna), o godz. 14:00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@zukowo.pl oraz w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy w Żukowie, pokój nr 21 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (nr działki i obrębu), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2015 r.

 

Burmistrz Gminy Żukowo
Wojciech Kankowski

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.