Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Żukowie

W dniu 30 czerwca br. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Żukowo za 2016 r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2016 r.
• wystąpienie Burmistrza Gminy Żukowo
• opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie
• Uchwała Nr 033/g327/R/VI/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2016 rok
• Uchwała Nr 060/g327/A/VI/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie
• podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żukowo za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2016 r.
– załącznik nr 1 do uchwały przekazano radnym Rady Miejskiej w Żukowie w maju 2017 r.
– załącznik nr 2 do uchwały przekazano radnym Rady Miejskiej w Żukowie w marcu 2017 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Żukowo za 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Leźno w sprawie zamiaru podzielenia sołectwa Leźno i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad zwiększania środków stanowiących fundusz sołecki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Świetlik – modernizacja oświetlenia”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Żukowo na lata 2016 -2030.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Glincz w rejonie ulic Kościerskiej i Świerkowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rębiechowo, w rejonie ulic: Lazurowej, Tęczowej i Słonecznej w Rębiechowie i Przyrodników w Gdańsku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Żukowo instrumentem płatniczym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 771/39, 771/48, 771/62, 771/131, 771/151, 771/154 oraz 1222, położonych w Chwaszczynie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 20/19, 20/28, 20/33, 20/36 oraz 20/51, położonej w Baninie.
16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
17. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
18. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
19. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad sesji.

 

Biuletyn nr 11/2017 sołectwa Chwaszczyno

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.