Podział środków z funduszu sołeckiego – Relacja z zebrania wiejskiego w Chwaszczynie

 

 

W dniu 15 września w ZSPiPG w Chwaszczynie odbyło się zebranie wiejskie na którym dokonano podziału środków funduszu sołeckiego na 2017 rok. Na tym samym zebraniu dokonano również drobnych zmian w funduszu sołeckim na 2016 rok wynikających ze zmiany zadań. W zebraniu uczestniczyło około 130 mieszkańców sołectwa Chwaszczyno.

 

Z ramienia UG w Żukowie na zebraniu obecni byli wiceburmistrz Tomasz Szymkowiak oraz Wiesław Pałka koordynator referatu inwestycji. Na zebraniu obecny był radny powiatu kartuskiego Piotr Fikus, zabrakło drugiego radnego powiatowego z Chwaszczyna Tomasza Fopke. Spośród radnych RM w Żukowie obecni byli Witold Szmidtke przewodniczący RM w Żukowie oraz radni z Chwaszczyna Mirosław Nowak i Jacek Fopke.

 

13 zebranie wiejskie chwaszczyno 09 2016

 

Radny powiatowy Piotr Fikus wniósł o dodanie do porządku obrad punktu dotyczącego podziału środków z giełdy samochodowej na rok 2017. Wniosek ten został przegłosowany i przyjęty.

 

02 zebranie wiejskie chwaszczyno 09 2016

 

Sołtys Jolanta Wiercińska przedstawiła proponowane zmiany w funduszu sołeckim na 2016 rok wynikające z niewykorzystania kwoty 15.000 zł na wykonanie koncepcji zagospodarowania działek gminnych za giełdą samochodową przy ul. Węglowej (teren, gdzie odbywał się festyn i dożynki parafialne). Proponowanymi zdaniami na wykorzystanie tej kwoty są dwa zadania. Pierwsze z nich na kwotę 8.000 zł dotyczyć ma zakupu nagłośnienia do szkoły dla modułowej sceny. Drugie z nich na kwotę 7.000 zł dotyczy wyrównania hałdy ziemi przy ul. Leśnej poprzez utworzenie pobocza i utwardzenia go tłuczniem na odcinku około 160 mb. Oba zadania łącznie przegłosowano i przyjęto do realizacji na br.

 

04 zebranie wiejskie chwaszczyno 09 2016

 

Sołtys sołectwa Chwaszczyno przedstawiła proponowany podział środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok proponowany przez Radę Sołecką i Sołtysa po zasięgnięciu opinii i potrzeb co do zadań od stowarzyszeń i organizacji działających na terenie sołectwa.

Jeden z mieszkańców ul. Leśnej przedstawił własny projekt podziału środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok. Jednakże jak zaznaczała sołtys projekt mieszkańca prawdopodobnie z przyczyn formalnych jeśliby został przyjęty do realizacji przez Zebranie Wiejskie to zostanie odrzucony przez burmistrza. Główną przesłanką do tego były zadania polegające na zakupie płyt Yomb, lecz nie uwzględniające kosztów ich ułożenia.

 

11 zebranie wiejskie chwaszczyno 09 201614 zebranie wiejskie chwaszczyno 09 2016

 

Oba wnioski zostały poddane pod głosowanie i zwykłą większością głosów przyjęty został wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

06 zebranie wiejskie chwaszczyno 09 2016

19 zebranie wiejskie chwaszczyno 09 2016

18 zebranie wiejskie chwaszczyno 09 2016

 

W wolnych wnioskach mieszkańcy podkreślali, że Chwaszczyno jest pomijane przy podziale środków budżetowych na zadania inwestycyjne i traktowane „po macoszemu” i przez to jest niedoinwestowane. W odpowiedzi wiceburmistrz stwierdził, że fundusz sołecki jest dość wysoki dla Chwaszczyna. Jeden z mieszkańców powiedział wprost wiceburmistrzowi, że nie odpowiada na temat i że czym innym jest fundusz sołecki, a czym innym brak inwestycji budżetowych. Swój głos dołączył również radny powiatu kartuskiego Piotr Fikus stwierdzając, że na Banino przeznaczanych jest kilkukrotnie więcej środków niż na Chwaszczyno.

 

05 zebranie wiejskie chwaszczyno 09 2016

 

Mieszkańcy podkreślali również, że nawet jeśli chodzi o przydział płyt Yomb, to inne miejscowości są traktowane priorytetowo. W odpowiedzi Tomasz Szymkowiak stwierdził, że Urząd Gminy przekaże w tym roku z środków budżetowych sołectwu Chwaszczyno 2200 szt. płyt yomb z puli 30000 szt. na całą gminę, a być może będzie ich więcej. Mieszkańcy Chwaszczyna w tym roku z własnych środków zakupią 1455 szt. płyt, czyli tylko trochę mniej niż gmina.

 

16 zebranie wiejskie chwaszczyno 09 2016

 

Poruszano również kwestię budowy kanalizacji sanitarnej na ul.Staffa, Jana Pawła II i Asnyka. Mieszkańcy dopytywali się kiedy w końcu ruszy budowa, bo już od 5 lat słyszą to samo. W odpowiedzi Wiesław Pałka z UG w Żukowie stwierdził, że obecnie składany będzie wniosek do UE o dofinansowanie tego zadania i jeśli takie otrzyma, to najprawdopodobniej do końca przyszłego roku kanalizacja w tym rejonie powinna być wybudowana.

 

Po raz kolejny zgłoszona została również sprawa agresywnych stad dzików. Jeden z mieszkańców Kawli (ul. Sambora I) mówił, że stado około 40 dzików przez 1,5 h nękało pewną kobietę, która musiała ratować się ucieczką na drzewo. Dopiero, gdy ów człowiek usłyszał wołanie o pomoc odpalił racę i w ten sposób pomógł nieszczęsnej kobiecie odpędzając dziki. Wiceburmistrz zapewnił, że wystąpi do koła łowieckiego z wnioskiem o udostępnienie statystyk liczebnych ile zwierząt było przeznaczonych do odstrzału, a ile ich faktycznie odstrzelono w br.

 

17 zebranie wiejskie chwaszczyno 09 2016

 

Dopytywano również o szerokość ul. Mickiewicza, która ma być budowana w technologi kostki polbruk. W odpowiedzi Wiesław Pałka koordynator referatu inwestycji stwierdził, że ulica będzie mieć 6 m szerokości, po obu stronach będzie chodnik, a przy kościele będzie przewężenie z uwagi na niewystarczające miejsce.

Tekst: Wojciech Albecki

Foto/Wideo: Michał Witt

Zapis wideo całego Zebrania Wiejskiego:

 

 

Przegłosowany podział funduszu sołeckiego na realizację następujących przedsięwzięć:

 

 1. Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt yomb proporcjonalnie
  na wskazane ulice w Chwaszczynie: Kaszubska Droga, Sambora I, Sobiesława I, Szafirowa, Rewerenda.

Koszt przedsięwzięcia: 40 000 zł

 1. Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt yomb w Chwaszczynie na ulicy Mickiewicza.

Koszt przedsięwzięcia 34 000 zł

Zaprojektowanie i utwardzenie w technologii asfaltowej części ul. Tuchomskiej/Prusa w Chwaszczynie (Dz Nr. 486/21; 493/2 oraz 486/20)

Koszt przedsięwzięcia: 20 000 zł

 1. Zakup 7 kompletów ubrań specjalnych (spodnie + kurtka) wykorzystywanych do prowadzenia przez OSP w Chwaszczynie akcji ratowniczych i gaśniczych.

Koszt przedsięwzięcia: 23 000 zł

 1. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bursztynowej, Jeziornej oraz Szafirowej oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego przedsięwzięcia.

Koszt przedsięwzięcia: 13 428,19 zł

 1. Zakup i montaż 1 wiaty przystankowej oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego zadania do zainstalowania przy ul. Kaszubska Droga w Chwaszczynie lub w przypadku braku możliwości realizacji przy innej gminnej drodze publicznej wzdłuż trasy przejazdu autobusu szkolnego.

Koszt przedsięwzięcia: 4 500 zł

 1. Zakup materiałów i montaż min. 2 lamp na istniejących słupach przy
  ul. Mickiewicza w Chwaszczynie na odcinku od nr 63 do nr 107 oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego zadania.

Koszt przedsięwzięcia: 4 000 zł

 1. Zakup i montaż min. 2 stojaków rowerowych do zainstalowania w centrum Chwaszczyna (proponowane lokalizacje dz. nr 835/8, 813/4, 892/1, 892/2, 713/1, 713/2, 800/2) oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego zadania.

Koszt przedsięwzięcia: 1 500 zł

 1. Wynajęcie min. 5 atrakcji dla dzieci podczas organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka na terenie ZSPiPG w Chwaszczynie.

Koszt przedsięwzięcia: 6 000 zł

bskiej.

 1. Organizacja VIII Festynu Kaszubskiego na terenie sołectwa Chwaszczyno,
  w szczególności wynajem sceny, oprawy muzycznej oraz wszystkie koszty związane z realizacja tego zadania.

Koszt przedsięwzięcia: 5 000 zł

 1. Promocja sportowego trybu życia poprzez uprawiania karate olimpijskiego World Karate Federation (WKF). Koszty organizacji weekedowych zajęć dla mieszkańców Chwaszczyna, na terenie Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
  w Chwaszczynie, w szczególności koszty wynagrodzenia, transportu, noclegu, wyżywienia trenerów.

Koszt przedsięwzięcia: 3 750 zł

 1. Organizacja i przeprowadzenie Ligi Mini siatkówki Chwaszczyńsko- Starogardzkiej na terenie Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
  w Chwaszczynie. Zakup min. 10 pucharów, min. 30 medali, min. 10 nagród rzeczowych, poczęstunek dla min. 30 osób.

Koszt przedsięwzięcia: 1 500 zł

 1. Organizacja i przeprowadzenie Turnieju Noworocznego o Puchar Dyrektora Szkoły
  w minisiatkówce chłopców na terenie Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie. Zakup min. 39 sztuk medali, 3 statuetek, pucharów
  i dyplomów, min. 30 nagród rzeczowych oraz poczęstunek dla min. 30 osób.

Koszt przedsięwzięcia: 1 310 zł

 

 1. Organizacja i przeprowadzenie Turnieju Noworocznego o Puchar Dyrektora Szkoły
  w minisiatkówce dziewcząt na terenie Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie. Zakup min. 39 sztuk medali, 3 statuetek, pucharów
  i dyplomów, min. 30 nagród rzeczowych oraz poczęstunek dla min. 30 osób.

Koszt przedsięwzięcia: 1 310 zł

 

 1. Organizacja i przeprowadzenie Turnieju Młodzika dla uczniów Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie. Zakup min. 6 pucharów
  i nagród rzeczowych oraz poczęstunek dla minimum 30 uczestników.

Koszt przedsięwzięcia: 970 zł

 1. Organizacja i przeprowadzenie III Maratonu Piłki Siatkowej dla uczniów gimnazjum
  Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie. Zakup min. 9 medali i pucharów oraz min. 10 nagród rzeczowych.

Koszt przedsięwzięcia: 436 zł

 1. Organizacja i przeprowadzenie III konkursu gminnego dla uczniów klas VI „Strefy klimatyczne Ziemi” na terenie Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie. Zakup min. 18 nagród rzeczowych dla laureatów oraz poczęstunku dla uczestników.

Koszt przedsięwzięcia: 400 zł

 1. Organizacja i przeprowadzenie „Dnia Sportu” w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie – turniej siatkówki plażowej dla uczniów i ich rodzin. Zakup min. 12 medali i pucharów dla uczestników.

Koszt przedsięwzięcia: 348 zł

 1. Organizacja i przeprowadzenie Biegu Rodzinnego w ramach Festynu z okazji Dnia Dziecka organizowanego w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie. Zakup min. 15 nagród rzeczowych dla uczestników biegu.

Koszt przedsięwzięcia: 300 zł

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.