Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części Chwaszczyna.


źródło:maps.google.pl

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

– projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo dla fragmentu wsi Chwaszczyno pomiędzy jeziorem Wysockim i ulicą Chełmińską;

– projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Chwaszczyno – między projektowaną obwodnicą Chwaszczyńską, ulicą Oliwską i ulicą Gdyńską, gmina Żukowo;

– projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czaple obejmującego działki nr 181/2, 181/5, 181/9, 182/2, 183/1 oraz część działki nr 183/3;

 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:

od 27.12.2013 r. do 22.01.2014 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Referat Urbanistyki i Nieruchomości, 83-330 Żukowo, ul. Gdańska 48, pokój 21, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.01.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, 83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52 o godz. 14.00  (pok. nr 10 – sala konferencyjna).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Żukowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2014 r.

 

Burmistrz Gminy Żukowo

 

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.