Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. (Chwaszczyno Centrum oraz Polna, Telewizyjna i Rewerenda)

Autor: UG Żukowo

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. l pkt. 2-5 i ust.2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z póżn. zm.), burmistrz o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chwaszczyno Centrum” dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Gdyńskiej i Oliwskiej;
2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda;
3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Żukowa w rejonie ulic: Dębowej, Zawadzkiego i Gdyńskiej.

Wyłożenie w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 03 lipca 2020 r. do 24 lipca 2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Referat Urbanistyki i Nieruchomości, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr l, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronic internetowej (www.bip.zukowo.pl).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach rozwiązaniami odbędzie się w dniach:
1. 14 lipca 2020 r. o godz. 10:00; MPZP „Chwaszczyno Centrum” dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Gdyńskiej i Oliwskiej;
2. 14 lipca 2020 r. o godz. 11:00; MPZP dla części Miasta Żukowa w rejonie ulic: Dębowej, Zawadzkiego i Gdyńskiej;
3. 14 lipca 2020 r. o godz. 12:00; MPZP dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda;

w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żukowie (remiza OSP), ul. Kościerska 2A, 83-330 Żukowo. Uwagi do w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:
– w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;
– w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, Żukowo, pokój nr l;
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 sierpnia 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Żukowo.
W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 zapoznanie się z formą. papierową przedmiotowego projektu planu i prognozy, w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu 058 685 83 69

Źródło: UG Żukowo

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.