Odpowiedź Burmistrza ws. artykułu „(..) Miało być ZEBRANIE, a nie SPOTKANIE.”

Poniżej prezentujemy nadesłane stanowisko Burmistrza ws. odpowiedzi na artykuł: Komitet Obywatelski Stop Żwirowni: Miało być ZEBRANIE, a nie SPOTKANIE.


 

 

Po zapoznaniu się z artykułem Komitetu Obywatelskiego Stop Żwirowni pt. „Miało być zebranie, a nie …” zamieszczonym na portalu www.chwaszczyno.pl odnoszę się do zarzutów w nim zawartych.

 

Na spotkaniu w dniu 10 kwietnia 2015r. była omawiana kwestia zorganizowania wspólnego zebrania mieszkańców sołectwa Chwaszczyno i sołectwa Tuchom. Wstępnie wyraziłem zgodę. Jednak po wysłuchaniu opinii radcy prawnego uznałem, że od strony prawnej, a także organizacyjnej nie jest możliwe zwołanie dwóch Zebrań Wiejskich tj. dwóch organów uchwałodawczych różnych sołectw na jedno wspólne posiedzenie. Zgodnie ze statutami obu sołectw przepisy nie przewidują możliwości zwołania wspólnego posiedzenia Zebrań Wiejskich różnych sołectw i podejmowania wspólnej uchwały. Zapisy statutowe obu sołectw potwierdzają powyższe stanowisko: Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania Sołectwa nie zastrzeżonych dla Sołtysa lub Rady Sołeckiej. Organami każdego sołectwa są: Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy i sołtys jako organ wykonawczy. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wyłącznie mieszkańcy Sołectwa, a Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy sołtys.

 

Jednocześnie informuję, że formalnie nie został wycofany wniosek mieszkańców Chwaszczyna i Tuchomia w sprawie przeprowadzenia konsultacji w oparciu o uchwałę nr XXXVIII/390/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Żukowo. Mieszkańcy uzasadniając potrzebę przeprowadzenia konsultacji wnieśli o zorganizowanie konsultacji w formie bezpośredniego spotkania z udziałem ekspertów i przedstawienia różnych wariantów planowanej inwestycji w celu uzyskania rzetelnej informacji na temat planowanej inwestycji. Zaproponowali zaproszenie na spotkanie przedstawicieli wszystkich stron, które mają wpływ na realizację inwestycji w tym m.in. przedstawiciela Nadleśnictwa Kolbudy jako właściciela terenu, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego jako organu wydającego koncesje na eksploatację kopalin, przedstawicieli właściwych w sprawie referatów Urzędu Gminy w Żukowie, uznając, że jedynie na takim spotkaniu mieszkańcy mogą wyrazić rzetelną opinię na temat ww. planów.

 

W związku z powyższym zainteresowani mieszkańcy i właściciele nieruchomości obu sołectw powinni wziąć udział w konsultacjach, które odbędą się 25 kwietnia 2015r. godz. 13°° w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie (zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz właścicielami nieruchomości z sołectwa Chwaszczyno i sołectwa Tuchom w sprawie eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLGRAVEL” Sp. z o.o. na działce nr 245/7 w Tuchomiu). Podczas konsultacji uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie, a następnie wyrazić swoją opinię (w formie ankiety).

 

Jeżeli mieszkańcy danego sołectwa będą uważali np. po konsultacjach, że istnieje potrzeba zwołania Zebrania Wiejskiego w celu podjęcia dodatkowej uchwały, to jest to możliwe zgodnie z przepisami rozdziału 4 Statutu Sołectwa Chwaszczyno oraz Statutu Sołectwa Tuchom. Tryb zwołania konsultacji z mieszkańcami oraz procedury zwołania Zebrania Wiejskiego nie podlegają łączeniu.

 

Z poważaniem

Burmistrz Gminy Żukowo

Wojciech Kankowski

 

Oryginał pisma w pdf do pobrania

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.