Obwieszczenie i Zarządzenie Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. żwirowni

 

 

Poniżej prezentujemy obwieszczenie oraz  zarządzenie Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz właścicielami nieruchomości z sołectwa Chwaszczyno dotyczące eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POLGRAVEL” Sp. z o. o. na działce nr 245/7 w Tuchomiu.

 

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z § 4 ust. 4 i 5 uchwały nr XXXVIII/390/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Żukowo

 

zwołuję
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ORAZ WŁAŚCICIELAMI NIERUCHOMOŚCI
SOŁECTWA CHWASZCZYNO I SOŁECTWA TUCHOM

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz właścicielami nieruchomości z sołectwa Chwaszczyno i sołectwa Tuchom w sprawie eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POLGRAVEL” Sp. z o. o. na działce nr 245/7 w Tuchomiu, które odbędzie się w dniu:

 

25 kwietnia 2015r. (sobota) o godz. 1300 w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie ul. Mickiewicza 16.

BURMISTRZ

Wojciech Kankowski

 

 


 

 

Zarządzenie nr 49 /2015 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 16 kwietnia 2015r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz właścicielami nieruchomości z sołectwa Chwaszczyno i sołectwa Tuchom w sprawie eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLGRAVEL” Sp. z o.o. na działce nr 245/7 w Tuchomiu

 

Na podstawie § 3 uchwały Nr XXXVIII/390/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Żukowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013r. poz. 3403 z dnia 26 września 2013r.) na wniosek mieszkańców sołectwa Chwaszczyno i sołectwa Tuchom

 

Burmistrz Gminy Żukowo
zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1. Przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami oraz właścicielami nieruchomości z sołectwa Chwaszczyno i sołectwa Tuchom w sprawie eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLGRAVEL” Sp. z o.o. na działce nr 245/7 w Tuchomiu.

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, odbędą się w dniu 25 kwietnia 2015r. o godz.13°° w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie. Konsultacje odbędą się w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości z sołectwa Chwaszczyno i sołectwa Tuchom oraz w formie ankiet pisemnych skierowanych do uczestników konsultacji.

3. Konsultacje polegać będą na wyrażeniu opinii poprzez przeprowadzenie pisemnej ankiety.

4. Uczestnicy konsultacji wybierają spośród siebie komisję skrutacyjną w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Komisja skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

5. Do zadań komisji skrutacyjnej będzie należało w szczególności:

1) sporządzenie odpowiedniej liczby formularzy ankiet,
2) odczytanie uczestnikom konsultacji treści ankiety wraz z informacją o sposobie udzielenia odpowiedzi na pytania,
3) wydawanie formularzy ankiet uczestnikom konsultacji,
4) ustalenie wyniku badania ankietowego,
5) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego badania ankietowego,
6) ogłoszenie wyniku badania ankietowego,
7) podpisanie protokołu przez komisję skrutacyjną.

 

§ 2

 

1. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Zastępca Burmistrza Gminy Żukowo.

2. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na spotkaniu, o którym mowa w § 1 ust.2 oraz na głównej stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żukowie.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy Żukowo.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Wojciech Kankowski

 

 źródło: zukowo.pl

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.