O KILKUNASTOLETNIEJ PRACY W SAMORZĄDZIE, JĘZYKU KASZUBSKIM I ROZWOJU GMINY – wywiad z burmistrzem Wojciechem Kankowskim

 

 

W najnowszym numerze gazety chwaszczyńskiej ukazał się wywiad z nowo wybranym burmistrzem gminy Żukowo – Wojciechem Kankowskim. Poniżej prezentujemy treść tego wywiadu:

 

Wojciech Albecki: W końcu mam okazję osobiście pogratulować zwycięstwa w wyborach.

 

Wojciech Kankowski: Dziękuję. Przede mną dużo pracy.

 

Panie Burmistrzu, proszę powiedzieć kilka słów o sobie.

 

Mam 46 lat, jestem żonaty, mam 5 dzieci: 1 córkę i 4 chłopców. Dwoje z moich dzieci jest już dorosłych. W latach 1989-1994 na Uniwersytecie Gdańskim studiowałem historię. Pracę magisterską pisałem o przemianach ludnościowych w latach 1939-1948 w byłym województwie gdańskim. Moim promotorem był nieżyjący już prof. dr hab. Roman Wapiński. W trakcie studiów rozpocząłem pracę jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Skrzeszewie. Dodatkowo ukończyłem studia podyplomowe na poziomie nauczycielskim z informatyki.

 

Kiedy zaczął pan swoją przygodę z samorządem?

 

W 1994 roku zostałem najmłodszym radnym gminy Żukowo – miałem 26 lat. Zostałem jednocześnie członkiem zarządu gminy. Nieprzerwanie od tego czasu do roku 2014 byłem radnym w Radzie Miejskiej Żukowa. W latach 2002-2010 sprawowałem funkcję przewodniczącego. W roku 2014 musiałem złożyć mandat rajcy, ponieważ w II turze wyborów wybrano mnie na urząd burmistrza Gminy Żukowo.

 

Co można zaliczyć do najważniejszych osiągnięć gminy podczas sprawowania przez Pana funkcji Przewodniczącego RM?

 

Najważniejszym był rozwój bazy oświatowej – wyjście na tereny wiejskie z rozwojem kultury fizycznej poprzez budowę sal gimnastycznych przy większości szkół wiejskich (w 2002 roku w gminie nie było żadnej sali sportowej na terenach wiejskich).

 

Jedna z nich powstała w Chwaszczynie.

 

Korzystają z niej wszyscy mieszkańcy, i nie tylko. Jako swój osobisty sukces uważam wprowadzenie systemu stypendialnego niezależnego od dochodu – jest to unikalny w skali całego województwa system.

 

Taki stały dochód stypendialny to mobilizacja dla dzieci i młodzieży do nauki.

 

Nie tylko mobilizacja, ale i pewna forma nagrody za wytężoną pracę. Środki finansowe zaczęto również przeznaczać na budowę dróg. Sztandarowym przykładem jest budowa szosy Pępowo-Banino. Budowaliśmy ulice osiedlowe, m.in. w Chwaszczynie na Dargaczewie oraz w Baninie na starym osiedlu.

 

Rozbudowała się sieć kanalizacyjna.

 

Dokładnie. Do tej pory nie rozwiązano tej kwestii, ale sieć kanalizacyjna „wyszła” wówczas znacząco poza miasto Żukowo. Był to również czas reaktywacji kultury kaszubskiej na naszym terenie, rozpoczęto nauczanie języka kaszubskiego w szkołach.

 

Przynależność do ZK-P zobowiązuje.

 

To język naszych ojców. Należy go krzewić, dlatego teraz też rozmawiamy po kaszubsku. Dodatkową motywacją jest znacząco wyższa subwencja oświatowa na uczniów uczących się j. kaszubskiego.

 

W jaki sposób gmina może wspierać twórców kultury kaszubskiej?

 

Chciałbym, aby dla organizacji zwiększono fundusz grantowy oraz by twórców kultury kaszubskiej wspierano właśnie w tym systemie. Dzięki niemu lokalne organizacje będą zauważone w swych działaniach. Działania OKiSu również muszą być skierowane na regionalizm, zwłaszcza w gminie, w której żyją Kaszubi. Będziemy na to zwracać uwagę.

 

Pański poprzednik odrzucił mój pomysł wykonania projektu budowy chodnika z Chwaszczyna do Tuchomia przez gminę. W trakcie kampanii wyborczej deklarował Pan wsparcie tego pomysłu. Kiedy możemy spodziewać się wyników?

 

Jestem już po rozmowach z Robertem Marszałkiem, dyrektorem oddziału GDDKiA w Gdańsku, który podtrzymał deklarację budowy chodnika po otrzymaniu dokumentacji od gminy. Musimy najpierw znaleźć możliwość prawną, aby wykonać projekt. Jednakże bezsprzecznym pozostaje dla mnie fakt zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców naszej gminy i użytkowników DK20. Chciałbym, aby w obecnym 2015 roku sprawa dokumentacji została definitywnie rozstrzygnięta i załatwiony sposób zgodnego z prawem, sfinansowania tego zadania.

 

Wciąż znaczna część gminy ma utrudniony dostęp do komunikacji publicznej zbiorowej. Jak chce Pan zaradzić temu problemowi?

 

Planuję zlecić opracowanie koncepcji rozwoju komunikacji publicznej lokalnej w związku z budową kolei metropolitalnej. Będziemy rozpatrywać również, czy kursy ponadstandardowe będą utworzone (linia nocna – przyp. red.). Południowa część gminy wcale nie ma komunikacji publicznej. Priorytetem jest spojrzenie na połączenia komunikacyjne całego regionu.

 

W Tuchomiu obecna szkoła jest niewystarczająca dla rozbudowującej się miejscowości. Jakie kroki chce Pan podjąć w celu poprawy tego stanu rzeczy?

 

Obecny stan budynku szkoły podstawowej w Tuchomiu jest niezadowalający. Wykonawca projektu rozbudowy szkoły będzie musiał dokonać inwentaryzacji obecnego obiektu. Wówczas poznamy jego faktyczny stan. Inwentaryzacja da odpowiedź, czy obiekt można remontować, czy być może renowacja okaże się zbyt kosztowna i korzystniejsze będzie dobudowanie nowego skrzydła. Miałoby ono funkcjonować niezależnie, ale byłoby połączone z obecnym budynkiem.

 

Kolejnym problemem jest ośrodek zdrowia w Chwaszczynie z którego usług rezygnuje coraz więcej pacjentów. W ośrodku tym jest tylko jeden lekarz POZ i pediatra raz w tygodniu – pacjenci nie mając wyboru lekarza, uciekają do innych przychodni – do Kielna, Bojana, Gdyni-Dąbrowy, Banina, Żukowa.

 

Obiecuję porozmawiać na ten temat z dyrektor SP ZOZ Żukowo Joanną Komorowską. Nie może być tak, że nie wykorzystuje się pełni możliwość ośrodka zdrowia w Chwaszczynie. Uważam, że należy lepiej wykorzystać ten budynek.

 

W trakcie poprzedniej kadencji mieszkańcy skarżyli się na niedogodne godziny urzędowania UG w Żukowie. Podobnie było z sesjami RM.

 

Od lutego planuję w poniedziałki i wtorki wydłużyć urzędowanie gminy do godz. 17 w tych referatach, gdzie jest najwięcej petentów. Godziny te nie są oczywiście „sztywne” – będziemy obserwować, czy jest zainteresowanie mieszkańców i w razie konieczności zmienimy godziny pracy urzędu na korzystniejsze. Co zaś tyczy się godzin rozpoczęcia sesji RM, to wiem, że przewodniczący RM chce zmienić je, tak aby rozpoczynały się o godz. 14. 

 

zobacz też: [Urząd Gminy Żukowo będzie dłużej otwarty]

 

Jak wygląda współpraca gminy z innymi instytucjami samorządowymi?

 

Obecnie przeznaczyliśmy 30 tys. zł na wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż DW211 z Żukowa do Borkowa. W tej materii współpracujemy z samorządem województwa. Z nim też chcemy nadal ściśle działać, gdyż jest on dysponentem środków UE. Deklarujemy również współpracę z sąsiednimi miastami, jak również z powiatem kartuskim. Jeśli chodzi o drogę powiatową Miszewo-Gdańsk, to jesteśmy gotowi partycypować w kosztach budowy chodnika na odcinku Miszewo-Dąbrowa-Banino, a w budżecie na 2015 rok jest kilka zadań drogowych w ramach współpracy z ościennymi samorządami.

 

Dziękuję za rozmowę

 

rozmawiał Wojciech Albecki

 

 

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.