O co chodzi z rowami melioracyjnymi w Chwaszczynie?

 

Jest szansa na zakończenie kwestii rowu melioracyjnego w centrum Chwaszczyna, co poza uporządkowaniem terenu, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przez zalaniem pobliskich działek. Całościowe załatwienie sprawy rowu, przekazanie go pod zarząd Gminy Żukowo może przyczynić się również do szybszego rozpoczęcia długo już wyczekiwanej przez mieszkańców budowy ulicy Mickiewicza.

 

Tak jak niedawno pisaliśmy sprawą uporządkowania Chwaszczyna już jakiś czas temu zajęła się przedstawicielka Rady Sołeckiej Aleksandra Nosel, która widząc zaniedbane i od dawna nieczyszczone rowy zwróciła się m.in. do Pana Marcina Gaworskiego z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/w Gdańsku, który zlecił sprzątanie rowów wzdłuż drogi krajowej od Żukowa do Chwaszczyna. Rowy zostały wyczyszczone i pogłębione.

 

Równolegle Radny Rady Miejskiej w Żukowie Mirosław Nowak pod koniec sierpnia br. wystosował do wyżej wspomnianej GDDKiA prośbę o przedstawienie informacji, o to jakie czynności do tej pory wykonali w kwestii rowów melioracyjnych.

Problem pojawił się z rowem, położonym na działce nr 467 w Chwaszczynie, będącym własnością Skarbu Państwa. Z ustaleń wynika, że opisywany rów decyzją z 10.06.2010r. na długości 65 metrów utrzymywany jest przez GDDKiA o/Gdańsk.

 

Jednakże Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad stoi na stanowisku, że zgodnie z wyliczeniami oprócz GDDKIA do opisywanego rowu dochodzą również opady z terenu drogi wojewódzkiej nr 218 oraz z Gminy Żukowo, które również powinny partycypować w jego utrzymaniu.

 

W związku z tym, że oczyszczony rów nie ma przepływności w dalszym odcinku, Aleksandra Nosel w imieniu mieszkańców z pobliskich działek zwróciła się do Starostwa Powiatowego oraz do Gminy Żukowo z prośbą o rozwiązanie tej sprawy.

 

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kartuzach. Udział w nim wzięli  Wicestarosta Powiatu Kartuskiego Bogdan Łapa, Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski, Zastępca Tomasz Szymkowiak, Radny Gminy Żukowo Mirosław Nowak, pracownicy Urzędu Gminy Żukowo: Magdalena Podlaska-Szarmach, Wiesław Pałka, sekretarz Starostwa Powiatowego w Kartuzach Radosław Pek, pracownicy Starostwa Powiatowego Alicja Mazur, Katarzyna Matuska-Wykner, projektant wykonujący operat wodnoprawny.

 

Podczas spotkania ustalono :

 

– na przedmiotowym rowie w części, w jakiej znajduje się na działce Skarbu Państwa nr 467 obr. Chwaszczyno, wykonana zostanie do końca października br. konserwacja polegająca na okoszeniu skarp oraz usunięciu roślinności, namułów a także przetamowań,

 

– koszty wykonania wyżej wymienionych prac zostaną rozłożone proporcjonalnie po 50% na Gminę Żukowo i Starostę Kartuskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej; kwestia ta zostanie ustalona w formie porozumienia pomiędzy stronami,

 

– porozumienie pomiędzy Starostą Kartuskim a Gminą Żukowo zostanie zawarte niezwłocznie po wykonaniu kosztorysu, który to dokument zostanie sporządzony przez Starostę Kartuskiego do końca września br.,

 

– ustalono, że kwestia ewentualnego przekazania działki nr 467 stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Żukowo będzie tematem dalszych rozmów, które będą kontynuowane po zakończeniu prac związanych z przeprowadzenie konserwacji rowu.

 

Zaplanowano jednocześnie, że w dniu 24 września br. o godz. 9:30 odbędzie się wizja terenowa z udziałem pracowników Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz przedstawicielem rady sołeckiej wsi Chwaszczyno Panią Aleksandrą Nosel. W wizji będzie uczestniczył również p. Andrzej Puzdrowski dyrektor ZDP w Kartuzach, którego jednostka na zlecenie Starosty Kartuskiego wykona niezbędne prace związane z udrożnieniem rowu i jego konserwacją. Szczegółowy zakres prac zostanie określony w porozumieniu pomiędzy Starostą Kartuskim a Burmistrzem Gminy Żukowo.

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.