Nawet 500 zł mandatu od strażaka

{module do-reklamy-intertekst|none}

 

 

 

Kierowca, który parkując auto, utrudni prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej, musi się liczyć z wysoką karą. Strażacy mogą od jutra wystawić mandat – pisze Agata Łukaszewicz w „Rzeczpospolitej”.

12 maja wchodzą w życie przepisy dające strażakom prawo do nakładania mandatów za łamanie przepisów przeciwpożarowych.

 

 

 

Funkcjonariusze PSP mogą wystawiać mandaty od 20 zł do 500 zł. Z takimi karami muszą się liczyć wszyscy, którzy swoim działaniem utrudniają prowadzenie akcji ratowniczych, stwarzają ryzyko wystąpienia pożaru i jego rozprzestrzeniania się lub utrudniają ewakuację zagrożonej ludności. Mandaty nie ominą też właścicieli budynków lub terenów, którzy nie dopełniają obowiązku ochrony przeciwpożarowej.

 

Za co grozi mandat? Za brak sprawnych gaśnic, brak instrukcji, jak się z nimi obchodzić, i zaniedbanie dróg pożarowych.

 

Karane będą również osoby, które utrudniają dojazd do miejsca pożaru, stwarzają ryzyko wystąpienia pożaru i jego rozpowszechnienia czy też utrudniają ewakuację ludzi. Straż może nas też ukarać za rozniecanie ognia (rozpalanie ognisk w lesie, nielegalne wypalanie trawy) lub palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych, przez co stwarza się ryzyko pożaru.

 

Mandat grozi też za używanie instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowanie ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Karane będzie też garażowanie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, w którym łatwo o pożar, aut z nieopróżnionym zbiornikiem paliwa i nieodłączonym na stałe zasilaniem akumulatorowym.

 

Podstawa prawna:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień

Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. Nr 156, poz. 1529) § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 1. Funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej, zwani dalej „strażakami”, uprawnieni do wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 82 § 1-5 oraz art. 82a § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm. 3) ).”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

{module do-reklamy-intertekst-2|none}

źródło: rp.pl

{module reklama-artykul-n|none}

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.