Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Chwaszczyna

Autor: Rada Sołecka Chwaszczyno

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Chwaszczyna, w rejonie ulic: Gdyńska, Kochanowskiego i Derdowskiego oraz Żeromskiego i Konopnickiej- wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻUKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żukowo

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust.1 pkt. 2-5 i ust.2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Gdyńska, Kochanowskiego i Derdowskiego oraz Żeromskiego i Konopnickiej, gm. Żukowo.

Wyłożenie w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 2 listopada 2023 r. do 24 listopada 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Referat Urbanistyki i Nieruchomości, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej (www.bip.zukowo.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 r. w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żukowie (remiza OSP), ul. Kościerska 2A, 83-330 Żukowo, na sali konferencyjnej na I piętrze:
– o godz. 14.00 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Gdyńska, Kochanowskiego i Derdowskiego-
– o godz. 14.30 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Żeromskiego i Konopnickiej,

Uwagi do w/w projektu uchwały należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:
– w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Żukowo.

BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO WOJCIECH KANKOWSKI

Linki do projektów uchwał:
https://bip.zukowo.pl/a,85489,projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-fragmentu-wsi-chwaszczyno-w-rejonie-ul.html

https://bip.zukowo.pl/a,85485,projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-fragmentu-wsi-chwaszczyno-w-rejonie-ul.html

Źródło: nadesłane

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.