Marcowa sesja za nami – relacja radnego Jacka Fopke

22 marca odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Żukowie. Radny gminy Żukowo Jacek Fopke tradycyjnie przeprowadził skrupulatną relację z obrad na swoim profilu FB, którą prezentujemy również Państwu w tym artykule. Gorąco zachęcamy do czytania!

Wśród najistotniejszych decyzji jakie podjęliśmy, należy wymienić podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego „Spółki Komunalnej Żukowo” o kwotę 250 000 zł. Prezes Spółki Michał Sirocki opowiedział zebranym o planach rozwoju i potrzebach inwestycyjnych. Wszyscy oczekujemy szybkiego i starannego działania zarówno w sprawach utrzymania dróg, jak również zieleni i czystości.

Ponadto dokonaliśmy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2016-2023 oraz budżetu Gminy Żukowo na 2016 r. Najistotniejszy wpływ na te zmiany miała konieczność wypłaty odszkodowania przyznanego przez sąd osobie fizycznej (z tytułu uchwalenia uchwały nr XV/237/99 Rady Miejskiej w Żukowie z 18.10.1999r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 109, 116/3 obręb Chwaszczyno) w wys. 712.212,78 zł oraz odsetki od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty: 198.697,62 zł, zwrot kosztów procesowych: 51.515,32 zł, koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa: 22.979,20 zł

Podjęliśmy również uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Żukowo prawa własności nieruchomości położonej w Żukowie, Tuchomiu, Rutkach i Baninie w związku z projektowaną kanalizacją, usprawnieniem komunikacji oraz realizacją projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe” – Rutki. Wyraziliśmy zgodę, aby sprzedać działkę nr 128/5 położoną w Miszewie.

Wyraziliśmy wolę wspólnej realizacji następujących przedsięwzięć: Pomorskie Szlaki Kajakowe realizowanego w ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014-2020; wspólnego aplikowania z Powiatem Kartuskim o środki na modernizację drogi Skrzeszewo-Przyjaźń oraz udzielenia wsparcia finansowego w kwocie 40 000 zł Województwu Pomorskiemu na zaprojektowanie chodnika w Borkowie.

Rozpatrzyliśmy informację Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa pomorskiego oraz wysłuchaliśmy wystąpienia w sprawie realizacji projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku przez przedstawiciela jednostki realizującej ten projekt oraz omówienie proponowanych zasad współpracy „gmina – RIPOK – spalarnia odpadów”.

Istotne znaczenie dla wszystkich właścicieli nieruchomości planujących ich podział będzie miał fakt podjęcia na przedmiotowej sesji uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Stawka ta wynosi 20%.

W zmienionym budżecie znalazły się nowe zadania inwestycyjne zaplanowane na terenie Sołectwa Chwaszczyno:
1. Zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania dziennika elektronicznego w ZPGiSP w Chwaszczynie: 29.170,00 zł.
2. Budowa oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Sambora l w Chwaszczynie (działki nr 762, 737/1, 756/3): 20 000 zł.
3. Rozbudowa lokalnej sieci teleinformatycznej w ZPGiSP w Chwaszczynie: 5830 zł (niezbędne do wdrożenia dziennika elektronicznego).

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.