LIV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

LIV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 26 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad :

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Żukowo za 2017 r.
  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2017 r.
  • wystąpienie Burmistrza Gminy Żukowo
  • opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie
  • Uchwała Nr 078/g327/R/II/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2017 rok
  • Uchwała Nr 155/g327/A/II/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żukowo     za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2017 r.
   – załącznik nr 1 do uchwały przekazano radnym Rady Miejskiej w Żukowie w maju 2018 r. załącznik nr 2 do uchwały przekazano radnym Rady Miejskiej w Żukowie w marcu 2018 r.
   – załącznik nr 2 do uchwały przekazano radnym Rady Miejskiej w Żukowie w marcu 2018 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Żukowo za 2017r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pępowo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rębiechowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Pępowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Otomino.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Skrzeszewo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Chwaszczynie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Żukowo, położonej w Żukowie na rzecz użytkownika wieczystego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 134/9 położonej w Przyjaźni.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzeszewo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Żukowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej ŻUKOWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Żukowie i objęciem udziałów przez Gminę Żukowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żukowo na lata 2018-2020.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 17. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wnioski i zapytania sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
 19. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski, interpelacje i zapytania.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żukowie
/-/ Witold Szmidtke

 

 

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.