Korekta informacji o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki na 2016r.

 

W związku z informacją przekazaną przez Wojewodę Pomorskiego o konieczności uwzględnienia w podstawie obliczenia wysokości środków stanowiących fundusz sołecki również mieszkańców czasowo zamieszkałych na terenie Gminy, informuję, że środki stanowiące fundusz sołecki dla sołectwa Chwaszczyno na 2016 r. wynoszą po zmianie:

 

151.329,67 zł,

 

w tym:

 

– środki stanowiące podstawowy fundusz sołecki: 32.252,70 zł

 

– środki stanowiące zwiększony fundusz sołecki (na podstawie uchwały nr XLVII/548/2014 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwiększania środków stanowiących fundusz sołecki): 119.076,97 zł.

 

Burmistrz
 Wojciech Kankowski

 

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich.

 

Pieniądze z funduszu muszą zostać wydane do końca roku (liczy się data wydania pieniędzy, a nie data wystawienia rachunku lub faktury), na który zostały uchwalone. Pieniądze z funduszu sołeckiego, które nie zostaną wydane, nie przechodzą na kolejny rok. Nie przepadają, tylko zostają w budżecie gminy.

 

Pieniądze można przeznaczyć na zadania począwszy od ochrony środowiska, budowy dróg czy polityki społecznej, poprzez edukację, kulturę, sport, a na sprawach związanych z bezpieczeństwem kończąc. Zastanów się przez chwilę – czego Ci brakuje w Chwaszczynie? Co należałoby stworzyć lub zmienić?

 

Z dniem 26 czerwca 2014 r. Rada Miejska w Żukowie uchwaliła, że wysokość środków funduszu sołeckiego przypadających poszczególnym sołectwom stanowi sumę dziesięciokrotności kwoty bazowej oraz kwoty obliczonej według wzoru określonego w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim, przy czym nie stosuje się ograniczenia do wysokości dziesięciokrotności kwoty bazowej, o której mowa w tym przepisie.

 

Zgodnie z ustawą, wysokość środków przypadających poszczególnym sołectwom jest ograniczona do wysokości dziesięciokrotności kwoty bazowej; po zastosowaniu wzoru, o którym mowa w tym przepisie, sołectwa liczące powyżej 799 mieszkańców otrzymują taką samą kwotę środków (równą dziesięciokrotności kwoty bazowej).

 

Kwota bazowa stanowi iloraz wykonanych dochodów bieżących Gminy w roku poprzedzającym rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze Gminy na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata.

 

Ustawa o funduszu sołeckim uprawnia radę gminy do zwiększenia wysokości środków poprzez określenie zasad zwiększania środków funduszu przypadających na poszczególne sołectwa. Wprowadzenie uchwały oznacza, że każde sołectwo otrzyma 12-krotność kwoty bazowej oraz 1% kwoty bazowej na każdego stałego mieszkańca zamieszkałego na terenie sołectwa wg stanu na 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

Zważywszy na wymóg wyboru zadań przez zebranie wiejskie, zwiększenie środków funduszu sołeckiego stanowi swego rodzaju budżet obywatelski, który jest instrumentem włączenia mieszkańców w proces zaspokajania tych potrzeb wspólnoty, które mogą być sfinansowane ze środków publicznych.

 

 

Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2016 r.

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.