Komitet Obywatelski Stop Żwirowni: Miało być ZEBRANIE, a nie SPOTKANIE.

 

Poniżej prezentujemy list od zdumionego i zbulwersowanego „Komitetu Obywatelskiego Stop Żwirowni”, w związku opublikowanym obwieszczeniem Burmistrza Gminy Żukowo, w którym pojawia się określenie SPOTKANIE, a nie ZEBRANIE.

 

 


 

Burmistrz Gminy Żukowo nie dotrzymał danego słowa!

 

Miało być Z E B R A N I E,  a nie S P O T K A N I E

 

Po zapoznaniu się z treścią Obwieszczenia Burmistrza Gminy Żukowo jesteśmy zdumieni i zbulwersowani. W sobotę, 25.04.2015r. w szkole w Chwaszczynie miało odbyć się ZEBRANIE połączonych sołectw Tuchomia i Chwaszczyna, a nie jak obwieścił Pan Burmistrz SPOTKANIE. Różnica pomiędzy zebraniem, a spotkaniem jest zasadnicza. Zebranie Wiejskie zgodnie z art. 36 ustawy o samorządzie gminnym jest organem uchwałodawczym, co skutkuje tym, że mieszkańcy mogą podejmować na nim uchwały i mieć wpływ na porządek obrad, natomiast podczas spotkania, być może będziemy mogli sobie porozmawiać, ale nie będzie to miało żadnej mocy prawnej.

 

Umowa zawarta z przedstawicielami mieszkańców na spotkaniu w Urzędzie Gminy w dniu 10.04.2015r. została złamana. Wykiwano nas! Wszystko wskazuje na to, że V Sesja, na której podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma swój dalszy ciąg. To wszystko przypomina tandetny, c-klasowy film. Ktoś napisał scenariusz, ktoś jest jego reżyserem, a jeszcze ktoś inny gra w nim główne role. Z pewnością w całości projektu jest również jakiś producent, który chce na nim zarobić i pewnie zarobi, bo zainteresowanie jest duże, (a ciągle rośnie), więc sukces jest przesądzony, czekamy tylko na to, kiedy poleje się krew (może jakiś szaleniec przywiąże się do drzewa, albo dokona samospalenia), bo tylko wtedy będziemy czekali na kolejne odcinki, żeby zobaczyć kto komu „dołożył”, albo kto kogo „wykiwał” i kto ma rację. Ponieważ nieobecni jej nie mają, jesteśmy wręcz superaktywni we wszystkim co dotyczy dociekania, sprawdzania, wyjaśniania tego, co ma związek z aferą powstania nowej żwirowni w Tuchomiu i Chwaszczynie. Kiedy dowiedzieliśmy się, że przy naszych domach, może powstać wyrobisko myśleliśmy, że to sen, że to nie prawda, albo plotka. Ale nie, ktoś dał cynk, że na YouTube jest film z V sesji Rady Miejskiej, na którym można zobaczyć jak niektórzy radni tworzą historię, w jakim poważaniu mają mieszkańców, no i wreszcie, czyje dobro jest ważniejsze firmy, czy mieszkańców.


I … zaczęło się! Poznaliśmy who is who w naszej kochanej gminie. Oczywiście mieliśmy o niczym się nie dowiedzieć, ale ktoś „zdradził”, doszło do „wycieku” informacji. Mamy wrażenie, że scenariusz również to przewidywał. O coś tu chodzi, pytanie: o co i komu?!

 

Na spotkaniu w gminie wnioskowaliśmy, prosiliśmy o zebranie wiejskie, kładąc szczególny nacisk na nazewnictwo. Z jakiegoś powodu pomimo stanowczego uzgodnienia słowo ZEBRANIE zastąpiono słowem SPOTKANIE. Rodzi się więc pytanie, dlaczego wodzi się nas za nos i czemu to ma służyć?

 

Pragniemy przypomnieć, iż rozmawialiśmy o możliwości podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 245/7 na tereny leśne i rekreacyjne, co wynika ze studium zagospodarowania przestrzennego dla gminy Żukowo i jest zbieżne z wolą mieszkańców. W konsekwencji Rada Miejska i Burmistrz musieliby zająć się sprawą. Przypominamy, iż na pismo, które złożyliśmy 16.03.2015 r. wraz z podpisami do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi, pomimo zapowiedzi, przez Pana Burmistrza, że to nastąpi.

 

Prawdopodobnie jednym z powodów dla których nie zostało zwołane Zebranie Wiejskie, była obawa Pani sołtys Chwaszczyna, że podczas Zebrania mieszkańcy podejmą uchwałę o jej odwołaniu. Warto przypomnieć Pani Sołtys, że zgodnie ze Statutem Sołectwa Chwaszczyna, Sołtysa można odwołać na uzasadniony wniosek grupy mieszkańców w liczbie odpowiadającej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Wniosek kierowany jest do Rady Miejskiej, a Rada Miejska w terminie 60 dni od dnia doręczenia wniosku określa miejsce i termin Zebrania Wiejskiego, na którym podczas głosowania mieszkańcy mogą odwołać Sołtysa. Tak więc, obawa jest bezprzedmiotowa i być może wynika z niewiedzy.

 

Jeszcze nie jest za późno na skorygowanie decyzji przez Pana Burmistrza i nadanie statusu ZEBRANIA, a nie SPOTKANIA w dniu 25.04.2015r. Wystarczy dobra wola i stosowanie przez Pana Burmistrza zasady pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać).

 

Szanowni Państwo

 

Pragniemy zwrócić uwagę, iż wyrażenie opinii podczas spotkania nie zamyka sprawy. Być może wynik ankiety spowoduje uchylenie feralnej uchwały, ale nie zakończy działań firmy w sprawie pozyskiwania terenów pod wydobycie żwiru. Dopóki dla tego terenu lub innego, na którym udokumentowane są złoża kopalnianie nie powstaną miejscowe plany zagospodarowania terenu
z przeznaczeniem pod inne cele (np. rekreacyjne i leśne) temat będzie wracał jak bumerang. Musimy okazać cierpliwość i determinację, bo tylko w ten sposób doprowadzimy sprawę do satysfakcjonującego nas końca. Nie dajmy się, podzielić, oszukać, bo być może będziemy musieli spotykać się w tej sprawie wielokrotnie, a tylko wysoka frekwencja i stanowczy sprzeciw pozwoli nam ochronić las przed żwirownią. Nie pozwólmy na wmanewrowanie nas w jakiekolwiek kompromisy, które będą w konsekwencji prowadzić do skierowania działań kopalni zgodnych z zamierzeniem, czyli wycinką lasu i wydobyciem żwiru na jej warunkach. Od czego są mandaty( wg naszego prawa symboliczne), a ponadto firma może ogłosić upadłość (wszak z historii wiadomo, że upadały nie takie potęgi jak wiadoma firma, z Gdańska) i rekultywacja „powiedzmy sobie – ekologiczna” , może spaść na gminę, czyli na mieszkańców.

 

Jak widać, przy „sprawie żwirowni” prowadzone są działania, które zamiast pomagać, przeszkadzają, są wynikiem prowadzenia jakiejś gierki, a nawet manipulacji. Oto kilka przykładów.

 

Cytaty z emaila od Pani Jolanty Wiercińskiej (dodano tylko podkreślenia oraz pogrubienie):

 

1. z dnia 11.04.2015r.fragment- „Z tego co zrozumiałam zebranie miało się odbyć w Tuchomiu, w restauracji Oleńka.”

 

2. z dnia 14.04.2015r. fragment – „zebranie może odbyć się w Chwaszczynie”.

 

3. sms z dnia 17.04.2015r fragment – „otrzymałam dzisiaj obwieszczenie dotyczące spotkania z mieszkańcami w sprawie żwirowni”.

 

Oto niektóre komentarze mediów po spotkaniu przedstawicieli mieszkańców z Burmistrzem w dniu 10.04.2015r.

 1. Komentarz autora artykułu na portalu zukowo.naszemiasto.pl z dnia 17.04.2015r.

 

„W sobotę 25 kwietnia o godz. 13 w sali sportowej Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Chwaszczynie odbędzie się połączone zebranie wiejskie sołectw Chwaszczyna i Tuchom. Zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przeznaczenia działki w na pograniczu Chwaszczyna i Tuchomia pod kopalnię kruszywa.”

 

http://zukowo.naszemiasto.pl/artykul/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zwirowni-odbeda-sie-w,3352120,art,t,id,tm.html

 

2. Wypowiedź Burmistrza dla portalu kartuzy.naszemiasto.pl z dnia 17.04.2015r.:

 

„Uważam, że mieszkańcy, zanim się wypowiedzą, muszą poznać wszelkie aspekty sprawy – dlatego chciałbym na zebraniu wiejskim przedstawić im problem od strony urbanistycznej, przepisów o wydobyciu złóż naturalnych i udzielania koncesji na taką działalność.”

http://kartuzy.naszemiasto.pl/artykul/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zwirowni-odbeda-sie-w,3352120,art,t,id,tm.html

 

3. Komentarz autora artykułu na portalu chwaszczyno.pl z dnia 16.04.2015r.:„W sobotę 25 kwietnia 2015r. o godz. 13.00 w chwaszczyńskiej szkole odbędzie się WSPÓLNE ZEBRANIE WIEJSKIE CHWASZCZYNA I TUCHOMIA.

Jedynym tematem zebrania będą konsultacje z mieszkańcami w sprawie ewentualnego wycięcia lasu i lokalizacji żwirowni na działce leśnej nr 245/7 pomiędzy Tuchomiem, a Chwaszczynem.”
http://www.chwaszczyno.pl/wiadomosci-wszystkie/aktualnosci/1849-polaczone-zebranie-wiejskie-chwaszczyna-i-tuchomia-w-sprawie-zwirowni.html

 

4. Wycinek prasowy z dodatku do Dziennika Bałtyckiego Nasze Kartuzy z dnia 16.04.2015r.

 

tygodnik-kartuzy copy

 

 

Oczywiście istnieje również zapis dźwiękowy spotkania w gminie w dniu 10.04.2015r., który potwierdza, iż w efekcie dyskusji podjęto decyzję o WSPÓLNYM ZEBRANIU WIEJSKIM w dniu 25.04.2015r.

 

Po raz kolejny zadajemy pytanie: czemu ma służyć taki sposób działania zarówno Pana Burmistrza jak i Pani Sołtys Chwaszczyna, który prowadzi do realizacji z góry założonego scenariusza, od którego nie ma odstępstw. Założono, iż ma dojść do SPOTKANIA, a nie ZEBRANIA, tak więc scenariusz zostanie zrealizowany i basta. Dziwi również brak oficjalnej informacji o treści pytań zawartych w ankiecie, być może znowu zostaniemy zaskoczeni.

 

Jeszcze raz prosimy Pana Burmistrza i Panią Sołtys Chwaszczyna o dotrzymanie danego słowa i wnosimy o zwołanie dniu 25.04.2015r. WSPÓLNEGO ZEBRANIA WIEJSKIEGO w szkole w Chwaszczynie. Stosowne dokumenty z podpisami zostaną złożone w Urzędzie Gminy Żukowo.

 

Zapraszamy jutro, tj. 19.04.2015r. na kolejny spacer o godz. 16-tej. Zbiórka na ul. Leśnej.

 

Nadeslane: Komitet Obywatelski Stop Żwirowni

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.