Klub Młodëch Kaszëbów „Òska” z Lëzëna. Klub Młodych Kaszubów „Òska” z Luzina

W Gòscyńcu „Czardasz” w Lëzënie, 28 stëcznika 2017 rokù, òdbéło sã założeniowié zéńdzenié Klubù Młodëch Kaszëbów „Òska”, chtërne bãdze fónksnérowac przez lëzyńsczim parce Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

Założeniowié spòtkanié Klubù „Òska” to pierszi brzôd Kòngresu Młodëch Kaszëbów, jaczi òdbéł sã w Kartëzach w lëstopadnikù 2016 rokù, a w jaczim tedë ùdzél wzãło 180 sztëk młodëch lëdzy z całëch Kaszëb, chtërnié gôdalë ò przińdocë Kaszëb i czerënkach dalszégò dzejanégò. Òrganizatórama spòtkanégò w Lëzënie bëlë: Kaszëbskò-Pòmòrsczi Zrzeszenié Part Lëzëno, Kaszëbskò-Pòmòrszczi Zrzeszenié Part Banino i Klub Młodëch Kaszëbów „Cassubia”.

klub mlodych kaszubow 4

fot. nadesłane

W wëdarzenim ùdél wząło szescdzesąt sztëk lëdzy, jaczi w sercu sã czerëją za dobrã Kaszëb. W spòtkanim ùczãstniczëlë: senatora Kadzmiérz Kleina, dr Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Elżbiéta Prëczkòwskô, Róbert Groth, Wérónika Kòrthals-Tartas, Artur Jabłońsczi, Karól Róda, przedstôwcë partów Kaszëbskò-Pòmòrszczégò Zrzeszeniô, Klubù „Pòmòrania”, Kaszëbsczi Jednotë, jinszich kaszëbsczich òrganizacjów i òsobë chtërnë dopiérzë rozpòczënają swòji dzejanié w Kaszëbiznie.

klub mlodych kaszubow 5

fot. nadesłane

Pòdczas zéńdzenégò zaspiéwanô òstôł „Himn młodëch” (sł. E. Prëczkòwsczi, mùz. Jerzi Stachùrsczi) i òdbéłë sã wëbòrë przédnika i zarządu Klubù. Przédnikã òstała Katarzëna Kankòwskô-Filëpiôk. W skład zarządu weszlë: Adóm Hébel, Patrik Mùdlawa, Tomôsz Czapp, Sławòmir Jankòwsczi, Wòjcech Sczerka i Michôł Miłka.

klub mlodych kaszubow 9

fot. nadesłane

Wôżnym célã dzejanégò nôlëżników Klubù „Òska” je dążenié do współrobòtë z partami i klubami Kaszëbskò-Pòmòrszczégò Zrzeszeniô (òsoblëwie KPZ P/Banino i KMK „Cassubia”), ale téż stowôrama chtërne różnią sã drogama doprzińdzeniégò do célów òd KPZ (m. jin. Kaszëbskô Jednota), a dlô jaczich wôżné je dobro Kaszëb.

klub mlodych kaszubow 8

fot. nadesłane

„Òska” rôczi wszëtczich do współrobòtë dlô przińdotë Kaszëb!

Katarzyna Kankowska-Filipiak
Klub Młodëch Kaszëbów „Òska”


W Hotelu „Czardasz” w Luzinie, 28 stycznia 2017 roku, odbyło się spotkanie założycielskie Klubu Młodych Kaszubów „Òska”, które będzie funkcjonować przy luzińskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Spotkanie założycielskie Klubu „Òska” to pierwszy owoc Kongresu Młodych Kaszubów, który odbył się w Kartuzach, w listopadzie 2016 roku – w wydarzeniu tym uczestniczyło 180 młodych ludzi, którzy przyjechali do Kartuz z różnych stron Kaszub. Organizatorami spotkania założycielskiego w Luzinie byli: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Luzino, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Banino i Klub Młodych Kaszubów „Cassubia”.

klub mlodych kaszubow 2

fot. nadesłane

W wydarzeniu udział wzięło sześćdziesiąt osób, w tym: senator Kazimierz Kleina, dr Eugeniusz Pryczkowski, Elżbieta Pryczkowska, Robert Groth, Weronika Korthals-Tartas, Artur Jabłoński, Karol Rhode, przedstawiciele oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Klubu „Pomorania”, Kaszëbsczi Jednotë, innych kaszubskich organizacji, a także osoby, które dopiero rozpoczynają swoje działania w tematyce kaszubskiej.

klub mlodych kaszubow 3

fot. nadesłane

Podczas spotkania zaśpiewano „Himn młodëch” (sł. E. Pryczkowski, muz. Jerzy Stachurski), a także odbyły się wybory prezesa i zarządu Klubu. Prezesem została Katarzyna Kankowska-Filipiak, a w skład zarządu weszli: Adam Hebel, Patryk Mudlaw, Tomasz Czapp, Sławomir Jankowski, Wojciech Skierka i Michał Miłka.

klub mlodych kaszubow 1

fot. nadesłane

Ważnym celem działalności Klubu „Òska” jest dążenie do współpracy z oddziałami i klubami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (szczególnie z ZKP P/Banino i KMK „Cassubia”), ale też z organizacji, które różnią się od ZKP drogami dojścia do celu (m.in. Kaszëbskô Jednota), a dla których ważne jest dobro Kaszub.

„Òska” zaprasza wszystkich do współpracy dla dobra Kaszub!

Katarzyna Kankowska-Filipiak
Klub Młodëch Kaszëbów „Òska”

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.