Kiedy można wyciąć drzewo na własnej działce? Nowa ustawa od 1 stycznia 2017 r.

Urząd Gminy w Żukowie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:

• drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
• krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
• drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
• drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Powyższe zmiany nie dotyczą nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków. W przypadku lokalizacji drzew lub krzewów na działkach objętych ww. ochroną konserwatorską organem właściwym do wydania zezwolenia na ich usunięcie, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest Powiatowy Konserwator Zabytków (Biuro Powiatowego Konserwatora Zabytków, ul. 11 Listopada 7, 83-300 Kartuzy – w budynku Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego).

Zmiany te nie dotyczą również nieruchomości zlokalizowanych na terenach objętych ochroną prawną wynikającą z przepisów ustawy o ochronie przyrody, tj. położonych w obrębie Gminy Żukowo Rezerwatów przyrody i użytków ekologicznych.

Jednocześnie informuje się, że w oparciu o zmienione ww. przepisów nie jest możliwe usuwanie drzew objętych ochroną prawną uznanych za pomniki przyrody.

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody nie zniosła również zakazu niszczenia gatunków chronionych, co oznacza, że nie jest możliwe usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową a także drzew lub krzewów, w obrębie których stwierdzi się występowanie gniazd ptasich lub budki lęgowe, bez zgody właściwego organu – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chmielnej 54/57.

Ponadto dla pewności, aby nie popełnić błędu i nie wyciąć drzewa, na które należało uzyskać zgodę od właściwego organu, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy noszą się z zamiarem wycinki drzew o złożenie w tut. Urzędzie informacji odnośnie planowanej wycinki drzew/krzewów na swojej nieruchomości (druk do pobrania na stronie internetowej BIP ŻUKOWO).

 

BURMISTRZ
WOJCIECH KANKOWSKI

 

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.