Kalendarz wyborów samorządowych.

 

Zgodnie z przedstawionym projektem rozporządzenia datę wyborów wyznacza się na niedzielę 16 listopada 2014 r. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, zawiera kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do rozporządzenia.

 

Kalendarz wyborczy zawiera 17 pozycji – dat i związanych z nimi czynności wyborczych – ostatnią z nich jest głosowanie. Odbędzie się ono 16 listopada 2014 r. w godz. 7.00 — 21.00.

 

Z kolei termin wykonania pierwszej czynności wyborczej – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych – upływa 7 września 2014 r.

 

Prezes Rady Ministrów zarządza w drodze rozporządzenia wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W tym samym akcie określa się datę wyborów oraz terminy na dokonanie poszczególnych czynności wyborczych (kalendarz wyborczy).

 

Rozporządzenie powinno zostać ogłoszone i wejść w życie najpóźniej 28 sierpnia 2014 r. (art. 371 § 3 ustawy — Kodeks wyborczy).

 

Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do dnia 7 września 2014 r.

– podanie do publicznej  wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 17 września 2014 r.

– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 22 września 2014 r.

– powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24.00

– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw

do dnia 12 października 2014 r

– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 17 października 2014 r.
do godz. 24. 00

– podanie do publicznej  wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 22 października 2014 r.

– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

 

do dnia 24 października 2014 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 26 października 2014 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
– powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,
– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych
zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

do dnia 27 października 2014 r.

– rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada 2014 r. do godz. 24.00

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 2 listopada 2014 r.

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych
zamiaru glosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

do dnia 7 listopada 2014 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 11 listopada 2014 r.

– składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 15 listopada 2014 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 16 listopada 2014 r. godz. 7.00 — 21.00

– głosowanie

30 listopada 2014 roku w godz. 7.00 – 21.00

II tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali w I turze najlepsze wyniki (o ile żaden z kandydatów nie zdobył w I turze ponad połowy wszystkich ważnie oddanych głosów).

 

źródło: Serwis Samorządowy PAP

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.