Kalendarz wyborczy 2011

 


{module do-reklamy-intertekst|none}


9 października 2011 – wybierzemy przedstawicielki i przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Koalicja „Masz głos – masz wybór”, namawiająca Polaków do udziału w głosowaniach i zabiegająca się o wprowadzanie ułatwień w tym zakresie, przygotowała kalendarz wyborczy. Kalendarz obejmuje najważniejsze terminy związane z wyborami parlamentarnymi w 2011 roku.


 

 


Kalendarz wyborczy 2011

Procedura wyborcza*
Termin
Rozpoczęcie kampanii wyborczej
do 5 sierpnia
Zamieszczenie (rozplakatowanie) obwieszczeń PKW o okręgach wyborczych
do 18 sierpnia
Zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego
do 20 sierpnia
Składanie przez wyborców niepełnosprawnych do właściwego wójta zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego
  • wniosek może być złożony ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, faksem lub w formie elektronicznej
do 18 września
Możliwość sprawdzenia przez wyborcę, we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie,  czy został uwzględniony we właściwym spisie wyborców. Udostępnienie wpisu ma charakter wglądu na miejscu.
od 18 września do 1 października
Składanie przez wyborców przebywających za granicą do właściwych konsulów zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego
  •  wniosek może być złożony ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, faksem lub w formie elektronicznej
do 24 września
Składanie przez wyborców niepełnosprawnych do właściwego wójta zgłoszenia zamiaru głosowania za pomocą nakładki na kartę do głosowania z użyciem alfabetu Braille’a
  • wniosek może być złożony ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, faksem lub w formie elektronicznej
 
do 25 września
 
 
 
Składanie przez wyborców niepełnosprawnych do właściwego wójta wniosku o dopisanie do spisu wyborców w lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
(wniosek na piśmie)     
do 25 września
Składanie przez żołnierzy i ratowników odbywających służbę zastępczą w obronie cywilnej wniosków o dopisanie do spisu wyborców dla obwodu w miejscowości, w której odbywają służbę (o ile jest to miejscowość nie będąca ich stałym miejscem zamieszkania) – wniosek pisemny lub ustnie do protokołu                                                                             
od 18 do 25 września
Składanie przez wyborców niepełnosprawnych i osoby starsze (75+) u właściwego wójta wniosków o głosowanie przez pełnomocnika (wniosek pisemnie lub ustnie do protokołu)
do 29 września
Wysłanie przez konsula PAKIETU WYBORCZEGO* do wyborcy wpisanego do obwodu za granicą, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego
do 29 września
Rozplakatowanie obwieszczeń Okręgowych Komisji Wyborczych o zarejestrowanych komitetach wyborczych i wykazie nazwisk kandydatów
do 29 września
Otrzymanie PAKIETU WYBORCZEGO*
z urzędu gminy, przez wyborcę niepełnosprawnego, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego
do 2 października
Składanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o wycofaniu pełnomocnictwa do głosowania
do 6 października
Możliwość złożenia Obwodowej Komisji Wyborczej oświadczenia o wycofaniu pełnomocnictwa do głosowania
do 9 października
Możliwość dopisania się do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu, we właściwym Urzędzie Gminy
do 4 października
Zgłoszenie wyborcy przebywającego za granicą do spisu wyborców prowadzonego przez właściwego konsula
  • wniosek może być złożony ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, faksem lub w formie elektronicznej
do 6 października
Zgłoszenie wyborcy przebywającego na polskim statku morskim do spisu wyborców prowadzonych przez kapitana statku (wniosek pisemny lub ustnie do protokołu)
 
do 6 października
Możliwość uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnym lokalu wyborczym
we właściwym Urzędzie Gminy miejsca zameldowania
  • wniosek powinien zostać zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej
do 7 października
Cisza wyborcza
8-9 października (do zamknięcia lokali wyborczych)
Głosowanie
9 października: 7.00-21.00

 

*Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.
 
Ważne nowości wprowadzone przez Kodeks wyborczy:
  • nowe godziny głosowania: 7.00-21.00,
  • możliwość głosowania przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych z użyciem alfabetu Braille’a,
  • głosowanie korespondencyjne dla wyborców przebywających za granicą,
  • głosowanie korespondencyjne dla wyborców niepełnosprawnych zamieszkałych w kraju,
  • głosowanie przez pełnomocnika dla wyborców niepełnosprawnych zamieszkałych w kraju.

 


Celem organizacji Masz głos masz wybór jest zainteresowanie obywateli sprawami lokalnych społeczności
i zachęcenie do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego i odpowiedzialnego udziału w wyborach.

Chcą przyczynić się do ożywienia publicznej debaty o lokalnych problemach z udziałem mieszkańców i władz samorządowych oraz zaszczepić poczucie współodpowiedzialności – zarówno władz, jak i mieszkańców – za decyzje podejmowane w dniu wyborów.

Zależy im na zwiększeniu frekwencji wyborczej i poprawie jakości wyborów oraz na zapewnieniu rzetelnej i bezstronnej informacji o wyborach i kandydatach.

 


{module do-reklamy-intertekst-2|none}{module reklama-artykul-n|none}

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.