Jak wziąć udział w wyborach samorządowych 16 listopada, nie będąc na stałe zameldowanym?

 

 

Jeśli mieszkasz na obszarze Gminy Żukowo bez zameldowania na pobyt stały możesz bez problemu zostać wpisywany do rejestru wyborców i tak jak inni mieszkańcy wziąć udział w wyborach. Jedynym warunkiem jest złożenie pisemnego wniosku (osobiście lub listownie) w tej sprawie w Urzędzie Gminy Żukowo.

 

Wymagane dokumenty:

– wypełniony i podpisany formularz wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców, zawierający określone ustawą Kodeks wyborczy dane dotyczące wnioskodawcy;

– wypełniony i podpisany formularz pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestr u wyborców, zawierający określone ustawą Kodeks wyborczy dane dotyczące wnioskodawcy;

– kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

– ważny dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy – w przypadku osobistego złożenia wniosku (do wglądu).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Żukowo,
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
pok. nr 1 lub pok. nr 3 – Biuro Obsługi Klienta,

lub za pośrednictwem poczty na podany powyżej adres

Termin i sposób załatwienia sprawy w organie:

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje Burmistrz Gminy Żukowo w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.
Przed wydaniem decyzji Burmistrz Gminy Żukowo obowiązany jest sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie Gminy Żukowo.

Decyzję można odebrać osobiście w pok. nr 1 lub może zostać doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy). Przy odbiorze osobistym decyzji konieczne jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żukowo, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty administracyjne – Brak

Uwagi:

– Wpisanie wyborcy na wniosek do rejestru wyborców Gminy Żukowo powoduje skreślenie wyborcy z rejestru wyborców w gminie/mieście jego zameldowania na pobyt stały;

– Jeśli wyborca wpisany na wniosek do rejestru wyborców Gminy Żukowo dokona zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Żukowo – zostanie ujęty w rejestrze wyborców z urzędu;

– Jeżeli wyborca wpisany na wniosek do rejestru wyborców Gminy Żukowo dokona zameldowania na pobyt stały na terenie innej gminy – zostanie ujęty w rejestrze wyborców z urzędu w nowym miejscu zameldowania na pobyt stały.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 , poz. 112 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941)

 

 

wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

 

pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestr u wyborców

 

źródło: oprac. bip.zukowo.pl

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.